Uit de lucht gegrepen (deel 2)

vorige week hebben we een 18-tal argumenten en Bijbelteksten behandeld. Die handelden allemaal over: ‘de opname van de Gemeente komt, en wel v��r de (zeven jaren van de) grote verdrukking.’

Deze maal 23 argumenten die handelen over: ‘de opname van de Gemeente komt, en zeker niet aan het einde van de grote verdrukking’.

Verder lezen

Uit de lucht gegrepen (deel 1)

Elke Christen die wel eens heeft nagedacht over de eindtijd, heeft wel een beeld ontwikkeld over ‘hoe het zal gaan’. Een beeld, gebaseerd op Bijbelteksten, uitleg en argumentatie. Ik heb geprobeerd argumentatie te verzamelen over ‘de opname’ en wanneer die (ten opzichte van de grote verdrukking) dan zal komen.

Verder lezen

het briefje van de Rabbi

Het briefje van de Rabbi uit Israël, die in een droom een ontmoeting had met de Messias, is voor velen wel al bekend. Maar er is een vervolg. Namelijk, dat de rabbi niet alleen de Naam van de Messias bekend heeft gemaakt, maar eveneens de maand en het jaar van Zijn wederkomst!

Verder lezen

Handboek deel 2 verdwenen Christenen

deel 2 van het ‘handboek’, wat aan de mensen die na de opname van de gemeente achterblijven uitlegt wat er gebeurd is en -volgens de Bijbel- nog gebeuren zal. Het is een goed idee om voor je familie en vrienden een brief of zo achter te laten, zodat zij kunnen weten wat er gebeurd is en ze niet afhankelijk zijn van de offici�le lezing. Want de wereldorde zal met een leugen op de proppen komen. Waarschuw daarom hen, die straks achterblijven!

Verder lezen

Handboek deel 1 Verdwenen Christenen

Als de opname van de Gemeente plaatsvindt zal dat voor de meeste mensen een schok zijn. Mogelijk woedt er dan juist een grote oorlog, mogelijk zijn er aardbevingen of tsunamies en die zaken zullen de schrik over de opname dan op het tweede plan zetten. Maar kort daarna dringt dan toch de vraag op: ‘waar zijn ze gebleven? En… hoe nu verder? Wat staat ons te wachten?’

Om die reden had ik vier jaar geleden al eens een stuk geplaatst ‘waar zijn ze gebleven?’ Nu dus een herhaling.

Verder lezen

Eindtijd-moe

Bij veel Christenen bemerk je een vermoeidheid waar het ‘de tekenen der tijden’ betreft. Niet dat men het niet gelooft; nee, men ‘gelooft het wel’… Waarom ook continue speuren, opletten of de Heer spoedig komt? Als Hij komt zien we het wel immers? Het is triest dat deze gedachten juist ook onder oprechte gelovigen voorkomen. Daardoor missen ze de troost, heffen ze hun hoofden niet op, want ze merken niet hoe dicht bij hun verlossing is…

Verder lezen

Job’s blijde hoop

‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden’… We mogen en moeten elkaar bemoedigen als ze zien dat de tekenen der tijden steeds dringender zichtbaar zijn. De aardbevingen worden talrijker en zwaarder, de aarde maakt vreemde kreunende geluiden, duizenden dode dieren zijn uit de lucht gevallen of aangespoeld en er zijn vreemde tekenen aan de lucht.

Maar uiteraard mogen we elkaar ook bemoedigen met het verleden, zoals dat is beschreven in de Bijbel. Vandaag kijken we naar Job. Alles verloren, maar toch: een blijde hoop. Zoals wij de ‘zalige hoop’ hebben. Waarop hoopte Job?

Verder lezen

de bloedmaan connectie

Als kinderen van God willen wij trouw zijn, ook in de verwachting van Zijn komst. De Bijbel zegt ons, dat we die wederkomst niet kunnen berekenen. En zeker de opname van de Gemeente niet. Tegelijkertijd roept de Bijbel ons op, te letten op ‘de tekenen der tijden’. Dan kom je in een soort spagaat. Daarom: wel letten op deze tekenen en dus ook tegen elkaar zeggen ‘mogelijk komt de Heer dan en dan!’ om elkaar te bemoedigen en onze heefden op te heffen, zoals de Bijbel ons leert. Maar niet teveel vasthoudend aan onze conclusies. Want we zijn geen profeten. Deze keer kijk ik naar de bloedrode manen van 2014 en 2015. Kijk mee!

Verder lezen