verdwenen Christenen

Als je dit leest heb je mogelijk gehoord dat er Christenen ‘verdwenen zijn’. Wat is er aan de hand?

De Heer Jezus heeft gezegd: ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.’ Johannes 14:2-3

Als Christenen verdwenen zijn is dit hoe het is gebeurd:

‘de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.’
1 Tessalonicenzen 4:16-17

Waarom zijn/worden Christenen weggehaald van de wereld?

De mens heeft de Schepper God afgewezen; ‘niet nodig’. God heeft de mens een bepaalde tijd gegeven om te zien wat dat zou betekenen. Het resultaat kennen we. Het ene volk overheerst het andere volk vanwege hun bodemschatten: mensen worden bestolen en verdrukt. Arm en rijk: Er zijn miljardairs en mensen en er zijn mensen die nog geen euro per dag verdienen. Miljoenen en miljoenen zuigelingen worden in de baarmoeder vermoord. In een deel van Amerika mag abortus zelfs tot NA de geboorte!

Als de zonde in de wereld te hoog wordt, zal God ingrijpen. Zijn oordelen komen dan over de onberouwelijke wereld. En aangezien elk kind van God in Gods ogen rein en heilig is, komen zij niet onder het oordeel. Jezus Christus droeg door zijn lijden en sterven het oordeel van de mens en van elke mens die in Hem gelooft is het oordeel dus door Christus gedragen.

Hoe ziet het komende oordeel van God er uit?

In de komende laatste zeven jaar zal het kwade de wereld geheel overwinnen. Nu, als ik dit schrijf, is het 17 november 2020 en de pandemie hangt over de wereld. Economieën wankelen omdat bedrijven gesloten worden. Angst regeert. En angst wordt gevoed. Mensen worden gedwongen om bang van elkaar te zijn (besmetting) en afstand te houden en ook (niet-medische) mondkapjes zijn verplicht. Deze mondkapjes helpen niet tegen het virus. Als je adem erdoor kan dan kan ook het virus erdoor. Proeven wezen uit dat de adem ook vrij ontsnapt langs de neus en bij de mondhoeken. Ze beschermen jou en de anderen dus niet, maar ze hebben wel een nadeel: mensen ademen stof en plasticdeeltjes van het masker in. En bij elke ademhaling adem je eerst je eigen uitgeademde lucht weer in.

Achter alle bangmakerij (hoewel ik besef dat het virus gevaarlijk is zijn de maatregelen onnodig belastend) schuilt een andere reden: elk land ter wereld krijgt opdrachten van de WHO, de wereld gezondheids organisatie. Lijkt prima, maar de WHO is zwaar gesponsord door Bill en Melinda Gates. En zij verkopen vaccins. Het eerste wat dan ook geroepen werd toen de pandemie uitbrak: we moeten wachten op het vaccin! Hydroxychloroquine, wat prima werkt en maar enkele dubbeltjes kost, werd meteen en onverbiddelijk in de ban gedaan. Artsen die hierover spraken werden bedreigd en YouTube filmpjes werden gecensureerd.

Waarom dat vaccin?

Omdat er een veel groter plan is. De Nieuwe Wereld Orde. Machten achter de schermen, miljardairs, zijn van plan een wereldregering op te richten. En ze willen manieren om die hele wereldbevolking in toom te houden. En de vaccins gaan dat doen. Het eerste vaccin nog niet meteen, hoewel ook dat een nare kant heeft… Dit vaccin zal het menselijke DNA muteren. Overigens: alle bedrijven die vaccins maken worden ondersteund door de Gates Foundation of zijn hiermee in verband te brengen. De WHO (‘eigenaar’ Bill Gates) schrijft het voor en (bijvoorbeeld) Moderna (eigenaar Bill Gates) verdient eraan…. Belangenverstrengeling?

recombinante DNA en recombinante RNA-technologie

Aan het woord is dokter Carrie Madej:

het corona virus covid-19 vaccin is ontworpen om van mensen genetisch gemodificeerde organismen te maken. De vraag is hoe menselijk we daarna nog zijn.

Net zoals Monsanto zaden genetisch modificeert zal het covid-19 vaccin dit met ons doen. Ieder van ons heeft genoeg DNA voor een lengte 1,6 miljard kilometer. Dit DNA bevat de blauwdruk van ons lichaam, hoe het creëert, functioneert, hoe het lichaam groeit, enzovoort. Ons DNA is vergelijkbaar met een computer of binaire code. Dat wil zeggen dat een kleine verandering in de code een enorm effect heeft. Je kunt een gen of genoom invoegen, zodat je er iets extra‘s in kunt doen, of je kunt er iets uit halen, je kunt een deel verplaatsen en in een ander gebied zetten. Of je kunt een synthetisch gen of een genoom van een ander organisme nemen.

Als je dit doet herschrijf je de genetische code die bepaalt wie JIJ bent.

Dus wat gebeurt als ons DNA gemodificeerd wordt met genen van een andere soort, zijn we dan nog steeds menselijk? Is dit transhumanisme? En wat als ons DNA, ons genoom, is gewijzigd dus gepatenteerd en een eigenaar heeft? Dit speelt zich hier af. Dit heet recombinant DNA en recombinante RNA-technologie en dit is wat voorgesteld wordt voor het Covid-19 vaccin.

https://www.bitchute.com/video/LFvWQuBTYnle/ (kopieer deze link naar je browser)
dokter Carrie Madej, met Nederlandse ondertiteling.
Let op: de media wordt zwaar gecensureerd. Het kan zijn dat bovenstaande link al niet meer werkt…

Het volgende vaccin

Hiermee stopt het niet. Het vaccin wat volgt zal iets meer hebben, namelijk hydrogel. (weiger deze vaccinatie die de gel bevat in elk geval!) Onder de huid geïnjecteerd kan je hiermee gezondheidsmonitoring uitvoeren. Ze synchroniseren met een smartphone app om de gebruiker onmiddellijk inzichten over de gezondheid te geven. Echter de hydrogel-nanotechnologie groeit en verspreidt zich na implementatie in het lichaam. We weten niet hoe dit ons DNA beïnvloedt, wel dat het informatie rechtstreeks en continu kan verzenden naar kunstmatige intelligentie (AI). Dus alles werkt met smartphones en gezondheids-apps. Je kunt het uitzetten, maar je kunt het niet wissen, Dat is onmogelijk.

Op deze manier wordt voor altijd alles in je lichaam gecontroleerd door de nieuwe wereld orde.

De pandemie wordt dus gebruikt om een wereldregering in te kunnen stellen.

Wat zal deze wereldregering ons brengen? In het kort: na een schijnbaar herstel en vrede, zal er oorlog zijn en miljarden mensen zullen omkomen. Er zullen natuurrampen plaats vinden. De Bijbel zegt dat deze tijd erger zal zijn dan alle oorlogssituaties en noodsituaties die de mens ooit heeft meegemaakt. Veel erger.

Dus nadat de Christenen zijn weggehaald zijn wij de sjaak?

Als je gered wilt worden voor de eeuwigheid en je je hart aan de Heer Jezus geeft, dan zal de wereldregering (NWO) je als tegenstander en terrorist gaan beschouwen. Uiteindelijk zullen zij elke Christen onthoofden. Niet vergassen, want dat doet teveel denken aan de holocaust, maar onthoofden door een computergeregeld syteem. Dus dat is geen optie? Nou, ik vind van wel.

Optie 1

De hele grote verdrukking (jaren van angst en ellende) duurt max. 7 jaar. Dus als je je aanpast en gehoorzaamt aan de NWO dan zul je dus max. 7 jaar nog leven. Te midden van oorlogen, angst, honger etc. Daarna kom je voor eeuwig in een plaats waar God niet is en (geloof me) jij ook echt niet wilt zijn…

Optie 2

Of je gaat bij Christus horen, wordt gezien als de vijand en gevangen gezet en uiteindelijk vanwege je geloof onthoofd en je bent vervolgens de eeuwigheid in het hemelse paradijs. In je laatste stukje aardse leven zul je gesterkt worden door de nabijheid van de Here God Zelf. Hij zal bij je zijn!

Weiger het teken van het beest!

”En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
Openbaring 13:16?-?17 NBG51

Er komt een vaccinatie (of ander merkteken in je rechterarm of je voorhoofd) waarvoor je eerst trouw moet zweren aan de wereldleider of de NWO voordat je die vaccinatie of dat teken krijgt: NIET DOEN! Het beest is de leider van de NWO en wie zijn merkteken aanneemt is voor eeuwig verloren!

”…indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden” Romeinen 10:9

Lees ook de onderstaande opties! God zegene je!

Misschien is die ‘wegrukking’ of ‘opname’ van Christenen nog niet gebeurd
en vraag jij je af, of je erbij zult zijn zodra het gebeurt.

Of misschien vraag je je af, of er sowieso een opname zal zijn?