Wetende wat ik weet over de hemel.

Beste bezoeker van Appie, Geheel onverwacht is op 7 februari 2024 Appie overleden. 15 februari 2024 werd er een dienst gehouden om zijn leven te vieren. Deze dienst is via youtube terug te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=7BarHtwuw9U Om met de (geparafraseerde) woorden van Sarah Darling te spreken, hieronder vertolkt door Guy …

Verder lezen

Jezus, onze bestemming

Wie is Jezus? Ik (Wilhelm Busch, predikant) wil het u aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken. Ik heb in mijn leven veel meegemaakt. Zo zat ik meer dan eens in de gevangenis, niet vanwege diefstal of zo, maar vanwege mijn geloof. Tijdens het Derde Rijk hadden de Nazi’s …

Verder lezen

Oekraïne’s bio laboratoria

Steve Cioccolanti, een Australische voorganger, maakte een video die me raakte. Ik maakte een samenvatting van een deel van de video. Slecht nieuws Ik heb slecht nieuws voor je: wij leven in een domme wereld. Een wereld waar mensen zich nu keren tegen de Russen, die bijvoorbeeld in Amerika of …

Verder lezen

menigten in het dal der beslissing

Een jonge vrouw met de naam Hope (accountnaam Servant Messenger) zette op Youtube een filmpje van 38 minuten. Het raakte mij zozeer dat ik het een tweede keer beluisterde. En een derde keer, waarbij ik notities maakte. Deze boodschap wil ik graag delen. Onderaan dit topic zet ik de hyperlink …

Verder lezen

de doop

“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden …

Verder lezen

Waarom Heer?

De laatste jaren valt het mij op hoe zwaar wijzelf en iedereen om ons heen gebukt gaat onder allerlei ellende, van ziektes, geestelijke moeite, financiële problemen, en al het andere wat ons overkomt. We weten wel dat God ons beloofd heeft dat het moeilijk en zwaar zou zijn hier op …

Verder lezen

Een nieuw lied!

Muziek is de universele taal van de mensheid. (Henry Wadsworth Longfellow, Amerikaans dichter 1819-1892) Dit moet waar zijn, want de hele mensheid zingt, bewust of onbewust. Terwijl sommigen professioneel zingen voor een publiek, zingen anderen rustig voor zichzelf terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse activiteiten. Maar op een of …

Verder lezen

Waarom we blijven geloven (2)

Vorige week eindigden wij met de vraag: ‘waarom blijven wij geloven?’ Hebreeën 11:13-16 biedt drie antwoorden op die vraag. I. We leven volgens een andere standaard. “Al de vorige week genoemde mensen (de helden in het geloof: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaëx en Jacob) leefden nog steeds door het geloof …

Verder lezen

Waarom we blijven geloven (1)

Wij geloven in de hemel, een plek die je niet kunt zien, voelen, aanraken of anderszins kunt ervaren. De hemel ligt per definitie buiten de sluier van deze zichtbare, tastbare en uitermate reëele wereld. Als je Hebreëen 11 leest zie je, nadat de schrijver het geloof van Abel, Henoch, Noach, …

Verder lezen