Oekraïne’s bio laboratoria

Steve Cioccolanti, een Australische voorganger, maakte een video die me raakte. Ik maakte een samenvatting van een deel van de video.

Slecht nieuws

Ik heb slecht nieuws voor je: wij leven in een domme wereld. Een wereld waar mensen zich nu keren tegen de Russen, die bijvoorbeeld in Amerika of Europa leven. Net zoals Duitsers die al voor de oorlog in Nederland leefden tijdens de oorlog ook verguisd werden. We denken niet zoveel na en zijn niet zo slim. Wij hebben de neiging te denken dat wij, moderne generatie, verder, geavanceerder zijn, maar we zijn gewoon ook mensen en we doen het steeds weer. Wanneer dit ooit gaat eindigen?

Goed nieuws

Het goede nieuws wat ik voor je heb is dat het zal eindigen wanneer Jezus in je hart komt, dan eindigt het in jou. En het zal eindigen wanneer Hij terug komt als Koning der koningen. Het goede nieuws is ook dat niets van wat gebeurt, voor God als een verrassing komt.

Censuur

Je weet dat je de laatste jaren niet zomaar ergens over kon spreken zonder gevaar dat je gecensureerd werd. In deze dagen echter mag je absoluut niet vertellen dat het ‘build back better’ door de Nieuwe wereldorde met bommen wordt voorbereid. Je kunt immers niet iets opnieuw opbouwen als het niet eerst verwoest is…

Droom

Jaren (november 2015) geleden sprak de Heere God tot een 15 jarige ongelovige Joods jongeman met de naam Nathan tijdens een bijna-dood ervaring over de derde wereldoorlog, Gog, Magog en de toekomst van Israël. Het verhaal van deze jongeman bleek behoorlijk in overeenstemming te zijn met het Woord van God. (wat hij dus niet kende!) Een deel van zijn visioen over de derde wereldoorlog was dat de persoon die Gog wordt genoemd in Ezechiël 38 en 39 niet degene is die altijd genoemd wordt, (namelijk de leider van Rusland) maar een totaal onverwachte persoon…

Obama

Het verbaasde de toehoorders toen de jonge man Gog benoemde als Barack Obama. ‘hij is Gog en hij zal een oorlog tegen Israël beginnen en hij zal sterven en begraven worden in Israël’. Op het moment dat deze jonge man zijn visioen vertelde beëindigde Obama ongeveer zijn presidentschap. Vrijwel meteen reageerden de mensen op de social media dat dit valse profetie betrof want Obama was immers weg. Echter: Obama is niet weg. Hij bleef als eerste ex-president wonen in Washington DC en hij bleef politiek actief. Hij probeerde openlijk de volgende president (Trump) te ondermijnen. Daarnaast: mensen vergeten vaak dat het tijdsbestek van profetie niet ons tijdsbestek is. Spotters van profetie vervullen zelf de profetie dat er spotters zullen komen in de laatste dagen. Ik had echter het visioen in mijn gedachten bewaard gedurende al de jaren erna. Veel jaren voor ons, maar niet voor God! En nu leven we in een tijd waarin die profetie zou kunnen worden vervuld.

Selectieve verontwaardiging

Wat er gebeurt in de Oekraïne is verschrikkelijk, maar wist je dat er elk jaar meer Christenen worden vermoord dan er nu in Oekraïne sterven? Historisch gezien is er geen andere groep of geloof meer vervolgd dan het Christendom. Wat zien we daarvan aan verontwaardigde reacties op Facebook profielen? Christenen worden verbrand, doodgeslagen en gekruisigd. De wereld zwijgt.

De antichrist

De wereld wordt gerund door een verhaal, een naar sprookje. Op tv zie je alleen wat de wereldmacht wil dat je ziet en gelooft. Daarom kunnen wij zo moeilijk onderscheiden dat Oekraïne momenteel als een proxy wordt gebruikt door NAVO en Amerika tegen Rusland. Daarom ziet de kerk het niet en ziet de kerk niet de nadering van de antichrist. De antichrist zal de allerbeste bedrieger zijn en hij zal alle technologie en alle geld achter zich hebben, meer en beter dan welke andere tiran vóór hem. De huidige lauwe Laodicea kerk ziet hem niet en weet niet wat er in de wereld gebeurt.

De tijdschaal van profetie

Profetie werkt op een heel andere tijdschaal dan wij mensen gewend zijn. Denk aan de ster van Bethlehem. Weinigen (alleen zij die het Woord van God onderscheidden) zagen dit als een teken van God. En die weinigen verloren hun aandacht al snel weer ‘omdat er niets gebeurd was’. Misschien gingen ze ervan uit dat het een vals (onjuist) teken was geweest. Je had 28 jaar kunnen wachten en dan alsnog teleurgesteld kunnen concluderen ‘nee, het was niks’. Nee, je was dan gewoon ongeduldig! God gebruikt niet jouw tijdlijn en Hij hoeft niet aan jouw verwachtingen te voldoen!

Wat is er aan de hand in Oekraïne

Afgaand op het visioen van de jonge man zal Obama dus op de een of andere manier weer tevoorschijn komen op het wereldtoneel. Kijkend naar wat er momenteel in Oekraïne gebeurt kriebelde er al wat. Er klopt iets niet. De hele (westerse) wereld is opeens pro-Oekraïne en iedereen haat plotseling alle Russen. Wat is er in Oekraïne wat wij niet weten?

De NAVO bewapent en traint nazis in Oekraïne

We horen berichten over Amerikaanse biolabs in Oekraïne en Rusland die zich er zorgen over maakt dat Oekraiense nazi’s (er bestaan hele legerafdelingen nazi’s die in blauw geel een hakenkruis dragen) de inhoud van die biolabs gaan gebruiken als biowapen. (dat is ook de reden waarom Putin alle kerncentrales en zelfs Shernobyl in handen wil krijgen voordat deze figuren een ‘vuile kernbom’ maken…)

En raad eens…

De bouw van al deze Amerikaanse biolabs in 2010 zijn gelinkt aan de toenmalige senator Obama. Amerikaanse overheidswebsites tonen Obama, die werkte aan het bouwen van biolaboratoriums in Oekraïne, waar gevaarlijke ziekteverwekkers gecreëerd werden. (overigens: er was ook een foto van Obama samen met Melinda Gates in een laboratorium in Wuhan, China. Toen de foto in de social media begon te circuleren, werd snel het onderschrift gewijzigd in ‘Barack Obama en Melinda Gates op bezoek bij een laboratorium’. Vrij snel daarna verdween het hele artikel en de foto…)

Klopt dit echt?

Wat had een senator uit Illinois te maken met biologische wapens?? En waarom werd dit niet gepubliceerd? Het werd in Amerikaanse media toegegeven toen president Biden zijn bezorgdheid uitsprak over de biolabs die ‘mogelijk in handen van de Russen zouden kunnen komen’. Men toonde een artikel uit de United States Air Force Journal en per ongeluk vermeldde men toen ook het ontstaan van deze laboratoriums. In het artikel stond in kleine letters ‘Originally posted on june 18th, 2010 the article ‘Biolab opens in Ukraine’ with details how Obama helped negotiate a deal to build a level 3 biolab’

Wat doet een biologisch lab?

Ach, het is maar biologisch onderzoek… Maar: wat maken ze daar dan in zo’n lab? Shampoo? Make-up? Het is in elk geval iets wat de Amerikaanse president enorme zorgen geeft, bang als hij is dat het in verkeerde handen komt. Het antwoord op deze vraag staat in hetzelfde artikel wat Obama ontmaskerde: ‘plannen voor deze faciliteiten begonnen in 2005 toen senator Obama een partnerschap aanging met Ukraïense officials om vogelgriep te bestuderen en te voorkomen’

Opgezet en uitgevoerd duister plan

Een onbekende senator uit Illinois, die uit het niets opduikt en dan zich bezig houdt met het meest geavanceerde medische onderzoek; het ontwikkelen van besmettelijke virussen: hij moet voor dit plan zijn voorbereid door een duistere macht op de achtergrond! De lockdowns die we hebben gehad, de avondklok, de mondmaskers, de ouderen die eenzaam stierven, de opgelegde gen-muterende injecties: wat als die allemaal teruggaan naar een heel stuk eerder? Al het lijden, de mensen die hun baan verloren, het verlies van levens; het verlies van schooldagen: wat wordt nu onthuld? Wat als wordt bewezen dat het virus inderdaad werd ontworpen in een laboratorium?

De bewijzen zijn verbrand, verwijderd en ontkend

We komen er nu achter, maar niet heus, want het bewijs is verwijderd. De artikelen op deze websites zijn verwijderd. Het waren Overheidswebsites; waarom zijn die artikelen verwijderd? Dit is de manier waarin informatie nu werkt en zo zijn de afgelopen jaren talloze websites geruimd omdat het volk niet alles mag weten. Fact check. Maar dat zijn geen feiten die op waarheid gecheckt worden, maar op ideologie. Klopt het met hun linkse radicale ideologie.

Nee, niet van ons. Of.. toch wel.

Nu het Russische Ministerie van Defensie naar buiten trad in officiële verklaringen en meldden dat ze bewijs hebben gevonden van biologische wapenfaciliteiten werd het meteen krachtig ontkend door Amerika, die het ’typisch Russische desinformatie’ noemde. Later zei mw Newland, ondersecretaris van Biden, ‘Ehh ja, we hebben ze wel. Maar dit zijn geen biologische wapenfaciliteiten, het zijn onderzoekslaboratoria. De samenwerking is gericht op het voorkomen van de verspreiding van technologieën, ziekteverwekkers en kennis die kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van biologische wapens.’ (en dat vlak bij de Russische grens… oh okay… dus we kunnen rustig gaan slapen?)

De houding van Rusland 1989 (val Sovjet Unie) -heden

Oekraïne is de laatste buffer tussen de NAVO en Rusland. Ook lang na de koude oorlog behandelt het Westen Rusland nog steeds als een vijand. Rusland stopte ermee en erkende de Baltische staten. Putin heeft er nooit op gezinspeeld dat hij de Baltische staten wil terug hebben. De Russische federatie heeft zich aan alle afspraken gehouden. Rusland verzocht in 2001 om lid te mogen worden van de NAVO maar dit werd onmiddellijk geweigerd. De NAVO had geen bestaansrecht zonder ‘aartsvijand’.

De houding van Europa/Amerika 1989 – heden

Aan de kant van het ‘vrije’ westen worden juist met gemak afspraken gebroken. Ondanks de beloften die destijds aan Gorbatsjov zijn gedaan, waarin Europa toezegde geen van de Oostbloklanden in te lijven en de NAVO zei ‘geen decimeter grondgebied van die staten naar de NAVO toe te trekken’ zijn verscheidene van die landen welkom geheten in Europa en toegevoegd aan de NAVO. Rusland bleef de gedoodverfde vijand.

Garanties voor veiligheid

Nu de NAVO de vraag kreeg om Oekraïne toe te voegen als lid vroeg Rusland om garanties. Immers: Oekraïne als NAVO lid betekent kernraketten aan de Russische grens. Rusland protesteerde daartegen. Logisch, gezien de Cuba rakettencrisis in 1962 waar Amerika dreigde met kernwapens omdat de Sovjet Unie in Cuba een rakettenbasis bouwde. Geen enkel land gaat ermee akkoord als een grote mogendheid aan zijn grenzen wapens of strijdkrachten plaatst. Amerika kreeg dan ook gelijk in 1962 maar hetzelfde Amerika negeert nu precies dezelfde rechtsgeldige eis, deze keer van Rusland, dat er geen wapens (raketten en biolabs) aan de grens van Rusland mogen komen. Amerika en NAVO hebben het bezwaar van Putin echter van de tafel geveegd als iets van weinig belang. Daardoor staat Rusland met zijn rug tegen de muur en had geen andere optie dan uiteindelijk Oekraïne binnenvallen.

Wat doet Rusland in Oekraïne

Zij zoeken geen uitbreiding van het Russisch grondgebied, maar een veilige plaats om te wonen voor alle Russischsprekenden in Oekraïne. Oekraïne heeft deze gebieden (die ze ‘opstandige regio’s noemen) jarenlang en stelselmatig gebombardeerd met Amerikaanse wapens. Dit is dan ook de reden waarom Putin de Russische gebieden heeft uitgeroepen als de onafhankelijke staten Donetsk en Loehansk. Verder wil Putin bereiken dat Oekraïne uiteindelijk een regering krijgt die neutraal blijft en die zich dus niet aansluit bij NAVO zodat Oekraïne niet opnieuw een gevaar wordt voor Rusland.

Aan welke kant sta jij eigenlijk?

Ik sta niet aan de kant van Rusland, maar ik zeg alleen dat je die kant niet hoort. (niet mag horen; de censuur is moordend) Wij horen uitsluitend de kant van Amerika en NAVO. In de tweede wereldoorlog mochten de mensen alleen de Duitse berichtgeving kennen. Duitse kranten en Duitse nieuwsberichten. Censuur en propaganda. Mensen met gezond verstand luisterden op zolderkamertjes stiekem naar de Engelse radio, zodat ze geallieerd nieuws konden horen. Maar wij, in deze tijd…? Hoeveel Christenen kiezen niet onmiddelijk de kant van de gecensureerde berichtgeving, van de Main stream Media? Hoeveel Christenen ontsteken in woede door de (gekleurde) berichtgeving over Russische troepen die zich zo barbaars gedragen in Oekraïne? Zijn we de afgelopen twee jaar censuur nu al vergeten? Als je zondermeer één kant kiest heet dat ‘partijdigheid’. Als je toch een kant wilt kiezen zorg dan dat je beide kanten hoort!

Hebt uw vijanden lief

Het haten van Rusland of Putin heeft dus geen zin, is niet logisch en voor ons als Christenen is het niet iets wat wij zouden moeten doen. Bovendien speelt het juist de elite die ons nu al ruim twee jaar gevangen houdt enorm in de kaart! Wordt wakker mensen!