5 redenen waarom je moet stoppen met je zorgen te maken

er zijn 5 redenen waarom God je zegt te stoppen met je zorgen te maken.

1. Je zorgen maken voegt niets positiefs toe aan je leven.

Matt 6:27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Jezus zei dat ‘je zorgen maken’ op geen enkele manier je problemen zal oplossen. De manier om problemen op te lossen is door te zoeken naar manieren om er wat aan te doen en dat dan ook te doen. Als je je zorgen maakt en terugkijkt op mislukkingen uit je leven dan ben je vastgelijmd op een plek en je zult niet kunnen vooruitgaan in je leven. God wil niet dat je je tijd verspilt met je zorgen maken.

Jezus zei ‘kijk naar de vogels: ze zitten ’s morgens niet in hun nest en beginnen zich zorgen te maken over hoe ze aan voedsel moeten komen. Ze gaan erheen en zoeken naar voedsel. Hoe zal God niet in jouw behoeften voorzien als Hij zelfs de vogels te eten geeft?

Matth 10:29-31 “Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.
ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.
Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.

Als God de musjes volgt en voor ze zorgt, zal Hij dan jou alleen laten om je problemen het hoofd te bieden?

God is bij je als je door het water gaat; Hij is bij je als je door het vuur gaat, Hij laat je niet eenzaam achter met je problemen. In 2022 kan de wereldeconomie afbrokkelen, de veiligheid kan verslechteren, oorlogen kunnen woeden en voedseltekort kan komen maar God vertelt je één ding: de haren op je hoofd zijn geteld en Hij let op jou!

2. Je zorgen maken vermindert je geloof in God.

Zorgen hebben het onheilige vermogen om je problemen te verheerlijken, in plaats van God te verheerlijken.

Zorgen overdrijven de ernst van de situatie; je problemen lijken in elk geval groter dan ze in werkelijkheid zijn.

Zorgen kunnen je je geloof afnemen;

zorgen zijn als een blinddoek die je ogen afdekken van de beloften van God.

Zorgen maken staat angst toe je aan te vallen;

je helpt jezelf niet als je je leven laat dicteren door zorgen en je leven wordt er niet vruchtbaarder door.

De Bijbel zegt dat je zonder geloof God niet kunt behagen. Hebr 11:6

Als zorgen je leven overnemen zie je nog wel de beloften van God, maar je twijfelt aan Hem. Je betwijfelt of God wel trouw zal zijn aan Zijn Woord. Velen verlaten God daardoor.

Als je door Christus in God wilt groeien dan moet je zorgen gaan zien als je vijand. Je hebt geloof nodig om door dit jaar heen te komen! Je hebt geloof nodig in je leven! Als het geloof weg is zal levensangst binnenkomen!

3. Zorgen en angst hebben verontrustende oorzaken

2 Tim. 1:7 “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid”. Als God ons niet een geest van angst heeft gegeven, waar komt die angst dan vandaan? Het zijn je zorgen die je veel angst geven en dat is een ellendige manier om te leven. Waarom zijn je gedachten zo vaak de slechtst mogelijke uitkomst? Zorgen zullen de gezonde geest vernietigen die God je gegeven heeft!

Jozua moest het volk Israël leiden en hij vreesde. God zei tot hem: “Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.” Jozea 1:9 Moedig zijn in God zal je angst overwinnen, maar dat kan alleen als je niet langer zorgen toelaat in je leven. Sommige moeilijkheden kun je zelf niet overwinnen; geef die over aan God om ermee te handelen.

Stop met piekeren over mislukkingen uit het verleden. Een eerdere mislukking betekent niet dat je altijd zult mislukken. Je hebt de dag van vandaag om de historie te veranderen en de geschiedenis te herschrijven. God helpt je!

4. God heeft ALLES onder controle.
Jeremia 32:27 “Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?” Er is niets in hemel en op aarde dat voor God moeilijk is om te hanteren; er is geen enkel probleem dat God niet kan oplossen. Problemen zijn niet groter dan God!

En geen probleem is nieuw voor Hem. Hij haalde mensen uit problemen veel groter dan die van jou en zij kwamen als overwinnaar uit de strijd. Ja, het is een groot probleem voor jou, maar niet voor God!

Waarom zouden we God dan kleiner maken door onze zorgen? Waarom Hem verwaarlozen door je zorgen boven Hem te stellen? God laat jou nooit de stormen in je leven alleen trotseren. God staat achter jou en geeft je rugdekking. Hij zal je nooit onverhoeds in de rug steken zoals mensen dat met elkaar zouden kunnen doen.

Jeremia 29:11 “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”

Jesaja 41:10 “vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.”

Romeinen 8:28 “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

God heeft alles onder controle. We hoeven Hem alleen maar te geloven en Hem toe te staan Zijn werk te doen in ons leven.

5. God geeft om jou!

God laat je niet zomaar lijden. De Bijbel zegt dat God slaapt, noch sluimert. Zijn ogen zijn altijd op jou gericht. Als je een stap zet in je leven, ziet God het. En Hij IS er voor jou! Als je door het vuur moet gaan, dan staat God naast je. God houdt van je en Hij vindt jou belangrijk. Ook jouw kinderen, je leven en je geestelijk leven. God wil het beste voor jou! En daarom zegt Hij je ook niet te piekeren, omdat het je leven negatief zal beïnvloeden.

1 Petrus 5:7 “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” God zit niet op Zijn troon en kijkt naar jouw lijden zonder je te helpen. God kijkt niet hoe jij door je levensstormen heen gaat en laat je dan aan jezelf over. Hij helpt je!
De storm kan te zwaar zijn voor je en de strijd te heftig. De uitdagingen in je leven kunnen overweldigend zijn maar God zegt je dat Hij van je houdt. Zijn liefde voor jou staat vast; Hij vertelt je dat Hij altijd al van jou houdt met zijn eeuwige liefde!

Wat jij ook doet en welke stappen jij ook neemt: God ziet het en Hij zal je leiden en je misschien ook corrigeren als je een fout maakt. Als God je disciplineert dan is Hij geen slechte vader, maar laat Hij je als je echte Vader zien dat het pad wat je neemt je kan vernietigen en uit liefde houdt Hij jou dan tegen.

bron: https://www.youtube.com/watch?v=zUh8P9W2SZU