overeenkomsten en verschillen

de eerste komst de tweede komst Christus komt om zondaren te redden (Johannes 3:17, 1 Timoth. 1:15) Christus komt om zondaren te oordelen (2 Tess. 1:7-9) Christus vergoot Zijn bloed (Handelingen 20:28, Romeinen 3:25 Christus vergiet het bloed van Zijn vijanden (Openb. 14:14-20, Jesaja 63:1-6) Christus reed nederig op een …

Verder lezen

Lied voor de kerk

Het maakt Mij niets uit hoeveel bussen je hebt of hoe groot je kerkzaal is. Het maakt Mij niet uit hoe groot de kerktoren is als hij op een begraafplaats staat. Het maakt niets uit of je een parkeerplaats hebt en kussens op de zitplaatsen. Wat heb je aan een …

Verder lezen

Geloof zonder liefde

Geloof zonder liefde is keihard. We zien dit terug in alle (ik zeg alle) geloofsvormen die wij kennen op aarde. Van Christelijk naar Hindoeïsme, van de Islam naar het Jodendom naar het Sikhisme en van de Jehova’s getuigen naar het ietsisme. Geloof zonder liefde is met recht een dodelijk instrument. …

Verder lezen

Nederigheid

Niet voor God, maar door God. keuze 1 Als een kind door vriendjes op school wordt getreiterd, heeft het twee keuzes. De eerste keuze is, om het zelf op te lossen. Zo’n kind verhardt zich. Het wordt uiteindelijk als volwassene een hard, verbitterd en onverschillig mens, opgewassen tegen de ‘pesterijen’ …

Verder lezen