Geloof zonder liefde

Geloof zonder liefde is keihard. We zien dit terug in alle (ik zeg alle) geloofsvormen die wij kennen op aarde. Van Christelijk naar Hindoeïsme, van de Islam naar het Jodendom naar het Sikhisme en van de Jehova’s getuigen naar het ietsisme.

Geloof zonder liefde is met recht een dodelijk instrument. Derhalve leert de Here Jezus u en mij dat de liefde het allerbelangrijkste is.

Niet of u meent zekere teksten uit een of ander heilig boek uit het hoofd te kunnen opdreunen.
Niet of u frequent de samenkomsten bezoekt in welke geloofsvorm dan ook
Niet of u gelden schenkt aan de geloofsvorm van uw keus
Niet hoe u gekleed gaat in zwart in wit of in een jurk met of zonder baard
Niet of u hard kunt schreeuwen dat uw God de juiste is
Niet omdat……

Zonder liefde is geloof puur vergif. Ook het christelijk geloof. Eigenlijk hebben we het dan over geloof zonder de verpersoonlijking van Christus zelf. Daarom zien we zoveel mensen die wel de naam christen dragen, doch ten diepste vijanden van het kruis zijn.

Zullen we stoppen met het zoeken van ons eigen kleine gelijk binnen het geloof en onszelf leren verloochenen en Jezus volgen die nooit iemand kwaad deed en Zichzelf uit liefde weggaf? Hij riep niet op tot geweld. Hij riep nooit op tot haat. Zelfs aan het kruis riep Hij: ‘Vader vergeeft het hun want ze weten niet wat ze doen.De Bijbel zegt het zo:


“Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak,
en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal,
of luidende schel geworden.”

1 Korintiërs 13

Geschreven door – en met toestemming overgenomen van – Peter de Mooij. Geestelijke momenten

Reacties zijn gesloten.