de doop

“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden …

Verder lezen

Waarom Heer?

De laatste jaren valt het mij op hoe zwaar wijzelf en iedereen om ons heen gebukt gaat onder allerlei ellende, van ziektes, geestelijke moeite, financiële problemen, en al het andere wat ons overkomt. We weten wel dat God ons beloofd heeft dat het moeilijk en zwaar zou zijn hier op …

Verder lezen

Een nieuw lied!

Muziek is de universele taal van de mensheid. (Henry Wadsworth Longfellow, Amerikaans dichter 1819-1892) Dit moet waar zijn, want de hele mensheid zingt, bewust of onbewust. Terwijl sommigen professioneel zingen voor een publiek, zingen anderen rustig voor zichzelf terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse activiteiten. Maar op een of …

Verder lezen

Waarom we blijven geloven (2)

Vorige week eindigden wij met de vraag: ‘waarom blijven wij geloven?’ Hebreeën 11:13-16 biedt drie antwoorden op die vraag. I. We leven volgens een andere standaard. “Al de vorige week genoemde mensen (de helden in het geloof: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaëx en Jacob) leefden nog steeds door het geloof …

Verder lezen

Waarom we blijven geloven (1)

Wij geloven in de hemel, een plek die je niet kunt zien, voelen, aanraken of anderszins kunt ervaren. De hemel ligt per definitie buiten de sluier van deze zichtbare, tastbare en uitermate reëele wereld. Als je Hebreëen 11 leest zie je, nadat de schrijver het geloof van Abel, Henoch, Noach, …

Verder lezen

overeenkomsten en verschillen

de eerste komst de tweede komst Christus komt om zondaren te redden (Johannes 3:17, 1 Timoth. 1:15) Christus komt om zondaren te oordelen (2 Tess. 1:7-9) Christus vergoot Zijn bloed (Handelingen 20:28, Romeinen 3:25 Christus vergiet het bloed van Zijn vijanden (Openb. 14:14-20, Jesaja 63:1-6) Christus reed nederig op een …

Verder lezen