Genesis nader bekeken

“… de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn.” Handelingen 15:18. Genesis Het boek Genesis is een van de twee belangrijkste boeken in de hele Bijbel! Het andere belangrijkste boek is het boek Openbaring. Waarom deze twee boeken zo belangrijk zijn? Genesis maakt ons bekend met het …

Verder lezen

Neemt God wraak??

Een tijdje geleden schreef ik het topic ‘de wraak van God’. Daarop ontving ik een email van iemand die moeite had met die titel. De schrijver geloofde niet dat God wraak zal nemen, notabene op Zijn eigen schepping! Echter: als je niet gelooft dat de Here God Zich wreken zal …

Verder lezen

Een occulte profeet

Sommige Bijbelverhalen laten zich lezen als een spannend boek. Zo ook dat van Bileam, een beroemd waarzegger uit Mesopotamië. (een gebied in het huidige Irak en het noordoosten van het huidige Syrië) Hij werd ‘de man met het geopend oog’ genoemd vanwege zijn voorzeggende krachten. Het verzoek om Israël te …

Verder lezen