het Evangelie in de boeken van Mozes

Veel mensen beschouwen de Bijbel als het Oude Testament met de Wet en de geschiedenis van het Joodse volk, en het Nieuwe Testament met de boodschap van het Evangelie. Beide delen horen echter onlosmakelijk bij elkaar. Zo heeft de Here God de grote tijdlijn reeds vooraf laten zien in het eerste boek van de Bijbel: Genesis. (Lees hiervoor nog eens Genesis, de bijbel in 1 boek)

Maar ook in de eerste elf boeken van het Oude Testament blijkt een complete weerspiegeling te staan van Gods tijdlijn!

Bijbelboek Inhoud boek(en) uitleg Tijdlijn
Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronium

God geeft de Wet dit zijn de vijf boeken van de Torah of Pentateuch. Deze boeken behandelen het geven van de wet en zijn geschreven door Mozes. De Wet maakt ons zonde indachtig. De Wet laat ons zien dat wij niet geschikt zijn om met God te leven. ± 4.000 jaren
Jozua de Verlosser van Israël; die het volk het beloofde land binnen mocht leiden. Pas nadat Mozes was gestorven kwam Jozua en hij bracht het Joodse volk het beloofde land binnen. Jozua: de Verlosser. Jozua is dezelfde naam als Jezus (Jeshua) De Heer Jezus, de Messias, is de oplossing voor het overtreden van de Wet.
Richteren de afvalligheid van Israël Jozua stierf en daarna kwam Israël in gevaarlijke omstandigheden terecht. Iedereen deed naar wat hem zelf goed dacht. Het volk Israël zakte naar de absolute bodem van de moraliteit. De Here God stuurde de richteren, die het volk moesten terecht wijzen. het Joodse volk is afvallig en verwerpt uiteindelijk de Messias.

Ruth de heidense bruid.

Verwarrend voor het Joodse volk: dit boek gaat niet over een Joodse bruid, maar een heidense bruid.

In die tijd leefde een heidense vrouw, Ruth, in Israël. Over haar is apart bijbelboek geschreven. De heidenen door de Messias aangenomen: tijd van de kerk: Gemeente is de Bruid van Christus ± 2.000 jaren
1 Samuel

Saul, de verkeerde koning en de keuze van het volk Na de richteren kwam de profeet Samuel. Maar het volk keek naar andere landen om hen heen en zij zagen dat die landen een koning hadden. Dat wilden zij ook, ondanks dat de Here God hun Koning was: zij wezen God af en eisten een menselijke koning. Daarop zalfde Samuel de eerste koning: Saul. Saul was geen goede koning; hij was God ongehoorzaam en hij stierf. de komst van de antichrist De laatste jaarweek
2 Samuel David, de tweede en de grote koning en Gods keuze Na koning Saul kwam de tweede koning, David, die de grootste koning van Israël werd. de tweede Koning: tweede komst (wederkomst) van Christus Het duizendjarig Vrederijk
1 Koningen Salomo, zoon van David, vrede, glorie en tempel Salomo, Davids zoon, bouwde de tempel en het land kende rust en vrede. het duizendjarig Vrederijk waarin Gods Zoon de aarde regeert

De wet was niet voldoende om de Joden het beloofde land binnen te brengen. Het is een bewijs dat de mens niet door de Wet gered kan worden. Mensen die denken dat zij zich wel redelijk aan de tien geboden houden vergissen zich deerlijk. De Heer Jezus legde uit hoe God dit ziet: als iemand een ander haat, is hij voor God gelijk aan een moordenaar. En iemand die de vrouw van een ander begeert is in Gods ogen een overspelige. Misschien durven wij de overtreding niet te begaan uit angst betrapt te worden of misschien hebben we niet de gelegenheid, maar als wij de zonde willen doen is dat reeds een overtreding van de Wet. God ziet ons hart en als we eerlijk zijn moeten we vaststellen dat wij ten diepste de Wet niet kunnen houden.

De Wet is een spiegel: hij laat je zien waar je faalt en wat er gerepareerd moet worden. De spiegel repareert het niet, maar laat het je alleen zien. Wij hebben reparatie nodig voor wat verkeerd is in ons hart en wij zien dat als we naar de Wet kijken. De Wet maakt ons zonde indachtig. De Wet hielp het Joodse volk niet om het beloofde land binnen te komen.

Samenvattend

  • 7.000 jaren van menselijke historie is uitgelijnd in de namen en onderwerpen van de eerste elf boeken van de Bijbel!
  • De gebeurtenissen staan in de correcte chronologische volgorde
  • Het wijst op de eerste en de tweede komst van Jezus Christus, waarbij Jozua (2e leider) en David (2e koning) voorbeelden waren van Christus.
  • De gebeurtenisen staan in de Hebreeuwse teksten; het Joodse volk kan het niet ontkennen, zelfs al verwerpen zij het. Zij kunnen Christenen er niet van beschuldigen het te hebben ‘ingelegd’ in het Oude Testament: het staat er vanaf het begin. Eens gaan hun ogen open en zien zij (ook vanuit hun eigen Schriften) dat Jezus werkelijk hun Messias is.
  • Ook deze chronologische lijn bewijst dat de Bijbel Goddelijk is en dat Jezus werkelijk de Messias en Verlosser is.


Bron: steve cioccolanti

Reacties zijn gesloten.