alert op de komst van de Heer

‘ Ach, dat kan nog wel … jaren duren…’ Als je spreekt over de spoedige komst van de Heer Jezus, is dit soms het antwoord. Hoe komt het, dat mensen dat zeggen? Ik denk dat ze ontgoocheld zijn. Ooit hebben zij ook vol spanning gewacht en toen er niets gebeurde, zijn ze verbitterd. Toch spreekt de Bijbel over uitstel van Zijn komst. Maar zegt er ook nadrukkelijk bij, dat dat geen afstel is.

Verder lezen

change we can believe in!

Wij behoren (tot mijn stellige overtuiging) tot de bevoorrechte generatie die de komst van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente mee zal maken. Er zijn Christenen die schouderophalend zeggen: ‘we wachten al zó lang… het kan nog wel honderd jaar duren’.. Door zo’n levenshouding lopen zij het gevaar dat ze worden verrast als de Heer (voor hen) als een dief in de nacht komt.

Maar als we overdenken wat er zal gaan gebeuren als de Heer komt en ons van deze aarde (die geoordeeld zal worden) wegrukt, dan worden we enthousiast. Dan zijn we weer bereid ons bezig te houden met de verwachting van Zijn komst. En als we dat doen zullen we ook nog meer dan ooit genegen zijn anderen het Evangelie door te geven, nu er nog tijd is.

Verder lezen

nieuw bewijs voor pré-trib!

Over het tijdstip van de opname van de gemeente zijn verschillende ideeën: Pré-trib, de opname vóór de (7 jaar van de) grote verdrukking en Mid-Trib, de opname in het midden van de grote verdrukking. Zelf geloof ik dat de Pré-trib de juiste uitleg is. Daarvoor heb ik verschillende malen redenen gegeven.

Laatst las ik een Bijbelstudie en daaruit concludeerde ik dat er een nieuw argument bij is gekomen wat pleit voor de Pré-trib zienswijze. Bijbelstudies kunnen zéér spannend zijn! Lees zelf!

Verder lezen

Ben jij het waard?

Binnen de Christelijke wereld is er verdeeldheid over de opname der gemeente: vóór, tijdens of na de grote verdrukking? Maar daarnaast is er ook de vraag: wie zal meegaan tijdens de opname der gemeente? Sommigen beweren dat alleen zij, die de Heer Jezus echt verwachten mee zullen mogen gaan; anderen menen dat alleen zij die ‘vol van de Heilige Geest’ zijn, goed genoeg zijn om mee te mogen gaan. Wat zegt de Bijbel hier over?

Verder lezen

Tijd om je keuze te maken

Sommige mensen houden zich niet bezig met het geloof, want ze denken dat ze dat zullen doen als ze oud zijn. Dan is er tijd genoeg; als je jong bent en midden in de maatschappij staat dan slokt dat alle aandacht en tijd op. Maar… word je wel oud? Wie weet of je volgende week nog leeft? Lucas 12:20
Bovendien: als de Heer komt en Zijn gemeente van de aarde wegrukt en jij blijft achter, dan is het tijdperk van genade voorbij. Want daarna zul je met je leven moeten betalen als je weigert de wereldleider die komen gaat te aanbidden. Neem je beslissing dus nu!

Verder lezen