Uit de lucht gegrepen (deel 2)

vorige week hebben we een 18-tal argumenten en Bijbelteksten behandeld. Die handelden allemaal over: ‘de opname van de Gemeente komt, en wel v��r de (zeven jaren van de) grote verdrukking.’

Deze maal 23 argumenten die handelen over: ‘de opname van de Gemeente komt, en zeker niet aan het einde van de grote verdrukking’.

Verder lezen

Uit de lucht gegrepen (deel 1)

Elke Christen die wel eens heeft nagedacht over de eindtijd, heeft wel een beeld ontwikkeld over ‘hoe het zal gaan’. Een beeld, gebaseerd op Bijbelteksten, uitleg en argumentatie. Ik heb geprobeerd argumentatie te verzamelen over ‘de opname’ en wanneer die (ten opzichte van de grote verdrukking) dan zal komen.

Verder lezen

het briefje van de Rabbi

Het briefje van de Rabbi uit Israël, die in een droom een ontmoeting had met de Messias, is voor velen wel al bekend. Maar er is een vervolg. Namelijk, dat de rabbi niet alleen de Naam van de Messias bekend heeft gemaakt, maar eveneens de maand en het jaar van Zijn wederkomst!

Verder lezen