vervulling van de 3 najaarsfeesten

Wij zijn opgegroeid met uitleg van de Bijbel. Sommige van die uitleggingen zijn bijna vanzelfsprekend geworden. Dan is het bijna eng als er een andere uitleg komt, die beter lijkt te passen. Dat overkwam mij, toen een goede vriend langs zijn neus weg zei: als de eerste vier Joodse feesten achter elkaar in hetzelfde jaar vervuld werden, zouden dan de resterende drie feesten verspreid over zeven jaren zijn? Waarom niet óók in 1 jaar en opeenvolgend? Een (nieuwe) uitleg. Zeer boeiend!

Verder lezen

bloedmanen 2014-2015

In 2014 en 2015 zal de mens vier bloedrode manen kunnen zien boven Jeruzalem, tijdens Joodse feestdagen. Dat gebeurde eerder en alle keren bleek het een voorbode van onheil voor het Joodse volk. Wat staat hen te wachten? Volgend jaar begint het Joodse geestelijk jaar 6.000 De Here God verrichtte zijn scheppingswerk en op de zevende dag rustte Hij. Hoe dicht bij de zevende duizend jaar, het duizendjarig Vrederijk zijn we eigenlijk al?

Verder lezen

He´s coming soon!

Het huis waar mijn moeder na het heengaan van mijn vader woonde moest worden leeggehaald; moeder ging naar een verzorgingstehuis. Bij het leeghalen vonden we een oud koperen bord met de tekst ‘Jezus zegt: “Ik kom spoedig!” ‘. Een broer lachtte: “als je ziet hoe oud dat bord is, is het ook niet meer zo geloofwaardig…” Het deed me een beetje pijn. Aan één kant: hij had gelijk. Het bord was al meer dan veertig jaar oud. Aan de andere kant: ik zie het verwachten van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente als een opdracht. Hoe houdt je de moed erin…

Door te blijven geloven in zijn belofte. ‘Zie, Ik kom spoedig’. Ons ‘spoedig’ is anders dan Gods ‘spoedig’. Maar Zijn belofte is zeker en vast!

Verder lezen