Tijd om je keuze te maken

“….kiest dan heden, wie gij dienen zult….
Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!”

Jozua 24 vers 15.

De race is bijna over1 Korintiers 9:24
Het eind is nu in ‘t zichtHebreeen 10:37
Voor sommigen is het eeuwige glorieFilippenzen 3:20
Voor anderen duisternis;
totaal geen licht.
Filippenzen 3:18-19Werkelijk gelovigen worden opgehaald1 Tessalonicenzen 4:16
Om hun Heer te ontmoeten in de lucht1 Tessalonicenzen 4:17-18
Maar velen blijven achterMatteus 24:40
In een wereld die onder de zonde zuchtMicha 7:2De kinderen van God ontmoeten hun Heer1 Johannes 3:2
Aanbidden Hem in Zijn eeuwige RijkOpenbaring 4:11
Terwijl de zondaar beneden achter blijftMatteus 24:41
En vertreden wordt als slijkMicha 7:10De Heer ontmoet Zijn opgenomen BruidHooglied 2:10
En geeft haar een nieuwe naamOpenbaring 3:12
Terwijl zij die achterblevenOpenbaring 9:20
Zich wentelen in zond’en blaamOpenbaring 9:21De bruid is dan gekleed in ‘t witOpenbaring 19:7-8
Een kleed zo mooi en schoonPsalm 45:13-14
Maar vodden voor hen die op aarde blevenJesaja 3:5-7? ? ?
Honger en wanhoop is hun loonOpenbaring 6:6‘Wel gedaan!’ zal de Here zeggenMatteus 25:21
Tot Zijn dankbare kinderen op die dag2 Korintiers 5:10
Terwijl men op aarde weent en klaagt
En men enkel tot ‘het beest’ bidden magOpenbaring 13:15Eeuwige glorie ligt voor onsRomeinen 8:18
Eeuwig leven die de verlosten dan beërvenJohannes 10:28
Maar lijden en dood zullen heersen op aard’Openbaring 6:8
Miljoenen lijden en miljoenen stervenJeremia 25:33Ja, de race is bijna over1 Korintiers 9:24
De tijden der heidenen zijn bijna vervuldLucas 21:24
Wordt het Christus of satan,
de blijdschap van de hemel
of de hel met zijn tumult?
Hebreeen 2:3
Kies dan heden wie je dienen zultOpenbaring 20:15“Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.” Handelingen 16 vers 31

[warning]NU is het tijd om te beslissen! Je kunt niet langer besluiteloos zijn; òf je kiest voor het leven; voor het offer van de Heer Jezus Christus waardoor je behouden wordt, òf je kiest voor satan. Niet kiezen is ook een keuze! Er is geen ‘neutrale grond’ of een compromis. Als de Heer Jezus niet jouw Heer en Heiland is, leef je onder het bewind van de overste van deze wereld en dat is satan. Je bent in het kamp van de Eén of van de ander of dat je nu aanstaat of niet en of je het gelooft of niet… Hoe ik dat zo zeker weet? Het staat in Gods Woord:

“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.” Johannes 3 vers 18

NU is de tijd om te kiezen! Het zou verschrikkellijk zijn als plotseling zou blijken dat je te laat bent! Waar zul je de eeuwigheid doorbrengen? Met de Heer Jezus samen met Zijn gemeente en eeuwige blijdschap en zegen? Of bij satan en zijn demonen in een eeuwige straf? Maak je keuze vandaag.[/warning]

Reacties zijn gesloten.