de bloedmaan connectie

bloedrode maan

Velen hebben al gehoord van de bloedmanen (bloedrode manen) die in de komende jaren (vanuit Jeruzalem gezien) aan de hemel zullen verschijnen. In 2014 en 2015 zullen er een aantal van deze verschijnselen aan de hemel te zien zijn.

Het Joodse jaar loopt niet gelijk met onze jaren van 1 januari t/m 31 december; het joodse jaar 5.775 loopt door de jaren 2014-2015 heen. (en is een sabbatsjaar)

Een bloedrode maan op 15 april 2014 Pesach of Pascha – Pasen
Een bloedrode maan op 8 oktober 2014 Sukkoth – Loofhuttenfeest
Een bloedrode maan op 4 april 2015 Pesach of Pascha – Pasen
Een bloedrode maan op 28 september 2015 Sukkoth – Loofhuttenfeest

En God zeide: “En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!” Genenis 1 vers 14 Tekenen aan de zon en maan zijn in de Joodse geschiedenis belangrijk. In 2015 zijn er ook tekenen aan de zon, zonsverduisteringen, en ook die vallen op Joodse feestdagen:

20 maart 2015 1 Nisan, eerste dag van het nieuwe religieuze Joodse jaar
13 september 2015 1 Tishri, Rosh Hashana – feest der bazuinen, voorbereiding op Yom Kippoer

Bovenstaande is volgens Nasa de laatste keer deze eeuw dat zich deze bloedmanen en zonsverduisteringen in dezelfde rij voorkomen op de Joodse feestdagen. Vier bloedmanen en twee zonsverduisteringen binnen 1 joods jaar!

De bloedmanen dienden eerder al als teken

Er is een belangrijk patroon met deze bloedmanen op feestdagen opeenvolgend als een tetrade (vier op een rij), want dezelfde patronen van bloedmanen verschenen namelijk in

  • 1493-1494 (toen de Joden door de inquisitie uit Spanje werden verdreven),
  • 1947-1948 (dus in de jaren dat de staat Israël werd opgericht en de daarop volgende onafhankelijkheidsoorlog)
  • en 1967-1968 (6-daagse oorlog toen Israël haar hoofdstad Jeruzalem terug kreeg.)
  • En dezelfde bloedmanen waren zichtbaar in de jaren 32-33 na Christus. (het sterven van onze Heer)

[important]patroon

Het gaat dus om hetzelfde patroon: de bloedrode maan tijdens dezelfde feestdagen. De bijbelse feesten zijn profetisch voor wat betreft de komst van de Messias, maar ook voor wat betreft de eindtijd en het duizendjarig Vrederijk, als de Heer Jezus zal heersen als Koning der koningen.

[/important]

[warning]Lucas 21 vers 25 zegt dat er tekenen zullen zijn aan de hemel; aan de zon, maan en sterren.[/warning]

Bijvoorbeeld!!

Wij moeten elk moment klaar zijn om onze Heiland te ontmoeten als Hij zijn Bruid, de Gemeente Thuishaalt. En De Gemeente wordt weggerukt van de aarde vóór de antichrist het zevenjarig convenant met Israël sluit of bevestigt. Zonder te willen rekenen, wil ik er toch rekening mee houden, dat de opname van de Gemeente voor de deur staat en dat we dit kunnen zien aan de tekenen aan de hemel, zoals Gods Woord zegt.

[warning]

De 69e jaarweek (Daniël 9 vers 24-25) eindigde met het Pascha feest toen de Heer Jezus gevangen werd genomen en werd gekruisigd. Kan het zijn dat de zeventigste jaarweek begint waar hij eindigde: met het Pascha feest?

[/warning]

Doch van die dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

Matteus 24:36

Niet rekenen

Veel Christenen beginnen te steigeren als je gaat ‘rekenen’. Aan de andere kant roept de Heer ons op waakzaam te zijn, (Matteus 24:42-44) de profetieën niet te verachten (1 Tess. 5 vers 20) en Zijn komst te verwachten.(openbaring 3 vers 10) En de Heer zegt dat er tekenen aan zon, maan en sterren zullen zijn waaraan wij (ook) de tijd kunnen herkennen. Ik wil dan deze tekenen serieus nemen. En voor mijzelf is het beslist mogelijk dat de bloedmanen van 2014-2015 ons vertellen dat het begin van de laatste jaarweek thans zeer nabij is. En dus de Opname van de Gemeente ook.

De dag noch het uur

In het verleden kwamen deze bloedmanen in twee jaren en in die periode gebeurde er iets bijzonders met Israël. Als dat ‘bijzondere’ straks inderdaad de gruwel der verwoesting zal zijn, kunnen we niet echt terugrekenen. Omdat we niet precies weten wanneer die gruwel dan precies zal zijn in 2014-2016. Daarmee komen we ook weer op het Bijbelgedeelte dat we wel de tijd kunnen weten waarin de Heer Zijn Gemeente ophaalt, maar inderdaad niet de dag of het uur. We moeten hoe dan ook waakzaam zijn. Laat deze mogelijke waarschuwing er ons toe zetten ons meer dan ooit bezig te houden met reiniging van zonden en zuivering in ons leven. Zodat we rein en verlangend mogen zijn als we de bazuin horen!

En als het niet zó is?

Dan wachten we verder; speurend en uitziend naar tekenen die ons zeggen dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Mensenberekeningen faalden eerder en nog steeds. Laten we ons daar door niet laten ontmoedigen. “Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.” 1 Korintiers 13 vers 12

Reacties zijn gesloten.