Eindtijd-moe


Haat tegenover Jood en Christen

De toename naar het verlangen naar vrede en veiligheid zal in de eindtijd vergezeld worden door de toename van haat tegenover Israël en de Christenen. Veel Christenen vragen zich af of wij, Christenen, door de verdrukking zullen gaan. We mogen weten dat we zullen worden bewaard voor de grote verdrukking, God zij dank, maar dit betekent niet dat wij geen verdrukking mee zullen maken.


obstakels

Want of wij het leuk vinden of niet: zowel Israël als de Christen staan in de weg voor de ‘wereldvrede’ waar men zo naarstig naar streeft. Dit verklaart waarom de haat tegenover Jood en Christen steeds meer toeneemt. De wereldvrede kan er (volgens de machtigen van nu) alleen maar komen in de nieuwe wereld orde, waarvan wij weten dat de antichrist er straks de scepter zal zwaaien.

Wederhouder

Zodra wij uit de weg zijn, kunnen zij hun zogenaamde ‘vrede’ hebben. Tegenover de wereldregering staat de tegenhoudende macht door de Heilige Geest Die in de Gemeente woning heeft. De Heilige Geest is het zout wat het bederf tegen gaat. Het licht wat het duister ontmaskert. Wat zorgt, dat de duistere plannen achter de nieuwe wereldorde nog niet in vervulling kunnen gaan.

Israël

Als de Gemeente is opgenomen, is ze uit de weg. Maar Israël zal nog steeds in de weg staan. Satan, de wereldheerser, ziet Israël, Gods volk, als een bedreiging en daarom haat hij dit volk. Door Israël zal de wereld God leren kennen en satan wil dat voorkomen. De laatste jaarweek uit Daniël, die uit zal lopen op de grote verdrukking, de laatste helft van die jaarweek, staat bekend als Jacob’s benauwdheid. Deze periode dient om Israël terug te brengen naar hun God. Om dit volk te herstellen in de plaats die haar toekomt.

Het verlangen naar vrede en veiligheid

Op dit moment zien we hoe profetieën vervuld worden. Profetieën die toewerken naar de eindtijd en die in de eindtijd dan ook helemaal vervuld zullen worden. In de krant lezen we over Kofi Anan, die geprobeerd heeft te bemiddelen in het ‘conflict’ in Syrië. Hoe evenzogoed nog dagelijks woonwijken worden beschoten en mensen worden gemarteld en vermoord. De ‘internationale gemeenschap’ wil het bloedvergieten beëindigen, maar militair ingrijpen draait uit op oorlog met de landen die het bewind van president Assad steunen: Rusland en Iran. De wereld verlangt naar vrede.

Syrië Homs

Barensweeën

Als wij deze dingen zien gebeuren mogen we onze hoofden opheffen want onze verlossing is dan nabij. Zwangerschap en bevalling wordt in de Schrift gebruikt om te laten zien hoe de profetieën vervuld zullen worden. De Heer Jezus vergelijkt Zijn komst met die van een baby. En de tekenen van Zijn komst zijn te vergelijken met de barensweeën, die steeds heviger worden. De Heer wil niet dat wij onwetend zijn voor wat betreft Zijn komst. Ja, de dag en het uur zullen wij niet weten, maar wij hebben de tekenen gekregen waarnaar wij kunnen kijken, waar we op kunnen letten, en waardoor we ‘klaar kunnen staan’ bij de komst van onze Heer!

[important]Matteus 24 vers 3-8

Al deze dingen zijn het begin van de barensweeën. De wereld zal er zó uit zien en deze tekenen zullen steeds meer toenemen en merkbaarder worden.

[/important]

tandarts

Laatst ben ik naar de tandarts geweest. Voor het eerst in twaalf jaar had ik een gaatje in een kies. Toen de tandarts begon met boren luisterde ik naar het hoge gegil van het boormachientje. Dat draait erg veel toeren: ‘hiiiiiiiiiiii!’ En hoewel ik een verdoving had gehad, leek het me toe dat de tandarts maar eindeloos door ging met boren. Toen ik tussendoor even met mijn tong voelde, leek het een enorm gat. Af en toe verwisselde de tandarts van boortje. En ja, uiteindelijk kwam het boortje waar ik op zat te wachten: dat boortje dat zo’n dof, zwaar geluid geeft: ‘Brrrrr’. Het toerental is veel lager en het boortje dreunt in je kies. Veel mensen vinden juist dit boortje het vervelendst, maar ik niet. Ik keek er naar uit. Want ik weet, dat dit het laatste boortje is. Daarna zal de tandarts de vulling klaarmaken en de kies vullen. Dat grove boortje: ‘ja, we hebben het bijna gehad!’ En hoe vervelender de behandeling is, des te meer kijk je uit naar de tekenen die er op wijzen dat het bijna gedaan is.

Droomvlucht

Soms heb je hetzelfde als je iets leuks mee maakt. Je gaat in de Efteling naar de attractie ‘de droomvlucht’. Een uur en drie kwartier heb je in de rij gestaan. En dan eindelijk, mag je instappen. En je zweeft langs de sprookjesachtige omgeving en je geniet. Je ziet het heelal met planeten met daarop enorme kastelen. Leuk! En dan krijgt het wagentje vaart. En je gaat rond, sneller en sneller. In het midden regent het en je ziet een oerwoud. Maar dan.. dan verminder je vaart. En je weet: het is alweer bijna voorbij. Jammer.

uitzien

De tekenen der tijden komen frequenter. En hoe vaker ze voorkomen, hoe sterker ze zijn. De tekenen, dat het ten einde loopt, zijn de tekenen waar we naar uit zien. En hoe zwaarder ons Christenleven, des te meer zullen wij verlangen naar Zijn komst. We kijken verlangend uit naar de tekenen, omdat ze ons vertellen dat we steeds dichterbij komen bij dat moment waarop wij onze Heer zullen ontmoeten.

De tekenen nu

Wij zien de tekenen der tijden. Kijk naar Syrië. Syrië komt steeds dichterbij de vervulling van de profetie in Jesaja 17, waar staat beschreven dat Damascus totaal vernietigd zal worden. Alles wat daarvoor nodig is, is de start van de strijd: een afgevuurde raket, een handtekening onder een besluit. Het kan zómaar vervuld worden. En wij zouden daarvan getuigen kunnen zijn. We zien hoe Moslimlanden door de ‘Arabische lente’ in veel gevallen stuurloos achter zijn gebleven en hoe zij klaar gemaakt worden om deel te nemen aan een Moslimalliantie, waardoor het Ottomaanse rijk wordt herboren. Ook dit kan zómaar gebeuren en het wordt mogelijk getriggerd door de vervulling van Jesaja 17. Wij zien hoe de landen die in Psalm 83 worden genoemd, reeds samenspannen tegen Israël en beraadslagen: “laten wij hen vernietigen als volk en natie, zodat er nooit meer aan hen zal worden gedacht!”. We zien hoe de landen uit de profetie van Ezechiël 38 een bondgenootschap zijn aangegaan om Israël te beroven. Een ander doel dan die eerdere aanval van Psalm 83. Bij de Ezechiël 38 aanval komen de volkeren om een in gerustheid levend en van de oorlog herstellend Israël te overvallen en te beroven. Dit gebeurt nu waarschijnlijk nog niet meteen, maar dat wij de landen aansluiting zien zoeken zegt ons hoe dicht wij de eindtijd al genaderd zijn.

Aardbevingen

Aardbevingen, sinds de vorige eeuw in aantal en grootte toenemend, nemen de laatste jaren angstaanjagend snel toe in aantal. Zo zeer, dat aardbevingen van lager dan 6 op de schaal van Richter nauwelijks meer het nieuws halen. Via de alternatieve nieuwsmedia op internet kunnen we horen dat de aardbevingen frequenter en zwaarder zijn; het reguliere nieuws vermeldt het niet. De mensen moeten niet bang gemaakt worden”.

Economie

Zo verschijnen de politici met opgewekte gezichten op vergaderingen over de financiële toestand van de landen. Wie de berichten daarover nauwlettend volgt, ziet hoe de glimlach onecht is. De landen hebben zulke torenhoge schulden dat ze nooit meer in staat zullen zijn hun schulden te betalen. Het ene gat wordt gedicht met het andere, maar voor hen die wakker zijn, is duidelijk dat we aan de rand van een financiële afgrond staan.

Ongelovige gelovigen

Hoe komt het nou, dat zoveel Christenen niet willen of kunnen zien dat ‘de tekenen der tijden’ zo duidelijk spreken? Dat zelfs Christenen zeggen: ‘dit is altijd al zó geweest. Aardbevingen, hongersnoden en oorlogen zijn van alle tijden. En elke generatie heeft wel gedacht dat de Heer in hun tijd zou komen’. En ze gaan door met hun leven, de komst van hun Heiland achteloos ver voor zich uit schuivend. De urgentie en belangrijkheid van deze tijd wordt niet onderkend. Als jij, als Christen ook zo reageert, denk dan eens na over hoe de Bijbel hierover spreekt… De Bijbel noemt hen namelijk spotters.Wil jij een spotter zijn?

“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.” 2 Petrus 3 vers 3-4

vervolging

In landen zoals Noord Korea en Iran komen Christenen bij elkaar. De gordijnen gesloten en de samenzang gaat fluisterend. Als ze ontdekt worden zijn de gevolgen zeer ernstig. Zij zien uit naar de tekenen der tijden! Elk nieuwsfeit wat refereert aan deze tekenen wordt met blijdschap begroet. Ligt daar soms de oorzaak dat Christenen in het rijke westen zoals wij, geen reden hebben om uit te zien naar het einde van dit tijdperk? Zijn we niet bij de tandarts, maar zitten we in het pretpark?

[warning]We weten het wel

Nemen wij onze zegeningen als vanzelfsprekend? Zijn we ook de tekenen der tijden als vanzelfsprekend gaan zien; als iets wat er bij hoort? Weten we het allemaal wel? Is het ouwe koek geworden? Zijn we apathisch geworden omdat we al zo lang gewacht hebben? Dan zal de Heer komen op een moment waarop je het niet verwacht.

[/warning]

De laatste generatie

Als de Heer Jezus terugkomt is dat dan een verlossing of een ongewenste afbreking van ons prettige leventje? Wij leven in de meest opwindende tijd in de geschiedenis van de mensheid! Wij zijn de generatie die dit mogen mee maken! Maar wij hebben zoveel Bijbels, dat we de waarde ervan niet meer zien. We hebben zoveel vrijheid dat we de zondagsdienst misschien wel als een ‘moeten’ zijn gaan zien in plaats van als voorrecht. Hebben wij het misschien te goed? Zijn we ons ‘geheel anders’ kwijt en zijn we teveel deel geworden van de wereld om ons heen? Hebben wij misschien vervolging nodig voor we bereid zijn daadwerkelijk onze Heer te verwachten?Want als ook wij vervolging zouden kennen, hoe zeer zouden dan ook wij uit gaan zien naar de komst van de Heer!

Laodicea

Wij hebben het goed hier. Maar zien we dat als vanzelfsprekend? Is het normaal? Zijn we dankbaar? Willen we graag dat de Heer Jezus terug komt of willen we dit leven zo door zetten? Want de vervolging komt. Het zal moeilijk worden om Christen te zijn. Mensen zullen het offer van hun leven moeten brengen om Christus te volgen. Nu is dat nog niet zo, tenminste niet in ons land. Laat er geen vervolging nodig zijn om je los te maken van deze wereld. Laat die vrijheid er niet de oorzaak van worden dat we ons hechten aan het aardse, lauw geworden zoals de gemeente van Laodicea en dat de komst van de Heer ons zal verrassen.


[note]Oproep

Als jij dit gelezen hebt en je kent de Heer Jezus nog niet, dan hoop en bid ik dat je daar iets aan zult doen. Mail me; ik wil je helpen. Nog een korte, korte tijd voor de oordelen van God over deze wereld zullen komen. En die oordelen komen als de mens juist denkt: ‘het is alles vrede en rust’. Laat het jou niet overvallen! God houdt van jou en Hij wil niet dat je verloren gaat!

[/note]

“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.
Maar gij, broeders, (en zusters)
(jij toch ook?) zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;
laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen,
doch wakker en nuchter zijn.”

Reacties zijn gesloten.