Elihu, de onbekende uit de Bijbel

In de Bijbel spelen heel gewone mensen de hoofdrol. Schaapherders en tentenmakers, koningen en artsen. Mensen, in wie wij onszelf kunnen herkennen. Deze keer spreken we over Elihu, een tamelijk onbekende jonge man, die bescheiden wachtte tot de oudere mannen waren uitgesproken. Maar als Elihu gaat spreken merk je dat Gods Geest in hem leeft!

Verder lezen

loop jij op de smalle weg?

Al geruime tijd heb ik een onderwerp op het hart: de heiliging en reiniging van ons als kinderen van God, zodat wij heilig en rein zullen zijn als Hij komt. Toen ik laatst een (internet) voorganger hoorde over ‘Bekeer je!’ was dat voor mij een bevestiging. Bekeren? Ja. Want er zijn veel Christenen die van bekering eigenlijk niets af weten. Laat staan van leven in en door de Heer Jezus.

Verder lezen

Job’s blijde hoop

‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden’… We mogen en moeten elkaar bemoedigen als ze zien dat de tekenen der tijden steeds dringender zichtbaar zijn. De aardbevingen worden talrijker en zwaarder, de aarde maakt vreemde kreunende geluiden, duizenden dode dieren zijn uit de lucht gevallen of aangespoeld en er zijn vreemde tekenen aan de lucht.

Maar uiteraard mogen we elkaar ook bemoedigen met het verleden, zoals dat is beschreven in de Bijbel. Vandaag kijken we naar Job. Alles verloren, maar toch: een blijde hoop. Zoals wij de ‘zalige hoop’ hebben. Waarop hoopte Job?

Verder lezen

de behoudenen van Laodicea

Vorige week ging het over Laodicea. De kerk van de eindtijd. Dat stuk heette ‘de verlorenen van Laodicea’. Maar gelukkig: de Heer wil niet dat iemand verloren gaat. Vandaar Zijn oproep: ‘Ik sta aan de deur en ik klop’. Als iemand die deur opent, zijn er ‘behoudenen van Laodicea’. Laten we bidden en getuigen opdat de ‘Laodiceeërs’ de blijde boodschap horen vóór de eindtijd losbarst!

Verder lezen

De verlorenen van Laodicea

Over de Opname van de Gemeente doen allerlei verhalen de ronde. Onder andere, dat slechts een gedeelte van de Gemeente wordt opgenomen, Zij, die er ‘klaar’ voor zijn. Mijns inziens is dat een verkeerde leer. Maar.. als je de gemeente met een kleine letter schrijft (= alle kerken en kringen) dan klopt het in zoverre wel, dat niet iedereen die zich Christen noemt dat ook is. Een studie over Laodicea, christenen met een kleine letter.

Verder lezen

de bloedmaan connectie

Als kinderen van God willen wij trouw zijn, ook in de verwachting van Zijn komst. De Bijbel zegt ons, dat we die wederkomst niet kunnen berekenen. En zeker de opname van de Gemeente niet. Tegelijkertijd roept de Bijbel ons op, te letten op ‘de tekenen der tijden’. Dan kom je in een soort spagaat. Daarom: wel letten op deze tekenen en dus ook tegen elkaar zeggen ‘mogelijk komt de Heer dan en dan!’ om elkaar te bemoedigen en onze heefden op te heffen, zoals de Bijbel ons leert. Maar niet teveel vasthoudend aan onze conclusies. Want we zijn geen profeten. Deze keer kijk ik naar de bloedrode manen van 2014 en 2015. Kijk mee!

Verder lezen

vijf hemelen (deel 2)

Wat ook verandert; de lucht boven ons hoofd; de hemel die we aanschouwen, die verandert niet. Ja, zonneschijn wisselt af met bewolking, maar wat wij De vorige keer hebben we nagedacht over de hemel boven ons hoofd. Dus de voor ons zichtbare lucht met zon, maan en sterren. We zagen hoe het aanzicht en de functie van de hemel veranderde. We gaan nu verder met de studie met de derde tot en met de vijfde hemel.
Een vertaalde studie van pastor Riley

Verder lezen

vijf hemelen (deel 1)

Wat ook verandert; de lucht boven ons hoofd; de hemel die we aanschouwen, die verandert niet. Ja, zonneschijn wisselt af met bewolking, maar wat wij ‘de hemel’ noemen (niet: de Hemel) is toch altijd dezelfde. Of niet?
Nee. De hemel die wij nu aanschouwen, is anders dan de hemel bij de zesdaagse schepping. En er zullen vijf hemelen zijn.
Een vertaalde studie van pastor Riley

Verder lezen