het ‘werk’ des Heren

2 Tim 4 vers 16: alle Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering.. In het Oude Testament vinden we veel profetie�n die in die tijd ook vervuld werden. Sommige van die profetie�n echter, kennen een dubbele vervulling. Zo spreekt het visioen wat Habakuk moest zien over de overwinning van Nebukadnezar in zijn tijd; het wijst echter ook vooruit naar ‘een bestemde tijd’ welke is ‘op het einde’.

Verder lezen

De laatste Aliyah

een studie naar de toekomst van het volk Isra�l. Belangrijk, om te zien dat de Gemeente niet gelijk is aan Isra�l. Belangrijk, omdat ze gaan zien dat Isra�l nog een zeer zware tijd tegemoet gaat; ons gebed is nodig! Tenslotte: belangrijk omdat het ons hart zal verheugen als we zien wat uiteindelijk voor Isra�l in het verschiet ligt!

Verder lezen

alert op de komst van de Heer

‘ Ach, dat kan nog wel … jaren duren…’ Als je spreekt over de spoedige komst van de Heer Jezus, is dit soms het antwoord. Hoe komt het, dat mensen dat zeggen? Ik denk dat ze ontgoocheld zijn. Ooit hebben zij ook vol spanning gewacht en toen er niets gebeurde, zijn ze verbitterd. Toch spreekt de Bijbel over uitstel van Zijn komst. Maar zegt er ook nadrukkelijk bij, dat dat geen afstel is.

Verder lezen

change we can believe in!

Wij behoren (tot mijn stellige overtuiging) tot de bevoorrechte generatie die de komst van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente mee zal maken. Er zijn Christenen die schouderophalend zeggen: ‘we wachten al zó lang… het kan nog wel honderd jaar duren’.. Door zo’n levenshouding lopen zij het gevaar dat ze worden verrast als de Heer (voor hen) als een dief in de nacht komt.

Maar als we overdenken wat er zal gaan gebeuren als de Heer komt en ons van deze aarde (die geoordeeld zal worden) wegrukt, dan worden we enthousiast. Dan zijn we weer bereid ons bezig te houden met de verwachting van Zijn komst. En als we dat doen zullen we ook nog meer dan ooit genegen zijn anderen het Evangelie door te geven, nu er nog tijd is.

Verder lezen

de verbonden (deel 2)

vorige week hebben we het gehad over Gods verbonden net Adam, Noach, Abraham, Isaäc en Jacob, Israël (het verbond van de Wet en uiteindelijk: het Nieuwe Verbond. Vandaag gaan we verder met Gods verbond met David en het Nieuwe Verbond met de mens. Een nieuw verbond met een nieuwe mens die deel heeft aan de Goddelijke natuur!

Verder lezen

De verbonden (deel 1)

De Here God sloot met het volk Israël een verbond, het Oude Verbond. Wij, als Christenen vallen onder het Nieuwe Verbond. Zó heb ik het altijd gedacht. Maar als je het Woord van God bestudeert zie je dat er sprake is van meerdere verbonden. Een Bijbelstudie; een poging deze verbonden op rij te krijgen en te bespreken.

Verder lezen