een update over planeet X (deel 2)

Planeet X. Vorige week zijn we over dit onderwerp begonnen. Scharen we ons daarmee bij de dwazen, dromers, fantasten en complotgekken? Ik ben er zelf van overtuigd dat de planeet X een grote rol zal spelen bij de ‘grote tekenen zullen zijn aan de hemel’. Die tekenen komen er aan en ze naderen snel! Lees in deel 2 verder, hoe de planeet X al meer dan een jaar van zich laat horen!

Verder lezen

een update over planeet X (deel 1)

Planeet X. Zegt dit en gelijk zullen velen afhaken. En zonder dat ze het weten trappen ze dan in de val van de Illuminatie. Want de planeet bestaat en komt met een duizelingwekkende vaart op de aarde af. De elite die de wereld bestuurt weet ervan maar wil niet dat jij het ook weet. En ze zijn er zeer succesvol in geweest om de mensen die praten en schrijven over planeet X af te doen als dwazen, dromer, fantasten en complotgekken. Maar de Bijbel voorzegt dat er grote tekenen zullen zijn aan de hemel. En die tekenen komen er aan!

Verder lezen

Ben jij het waard?

Binnen de Christelijke wereld is er verdeeldheid over de opname der gemeente: vóór, tijdens of na de grote verdrukking? Maar daarnaast is er ook de vraag: wie zal meegaan tijdens de opname der gemeente? Sommigen beweren dat alleen zij, die de Heer Jezus echt verwachten mee zullen mogen gaan; anderen menen dat alleen zij die ‘vol van de Heilige Geest’ zijn, goed genoeg zijn om mee te mogen gaan. Wat zegt de Bijbel hier over?

Verder lezen

oordelen

Als we door rood rijden of de snelheid overschrijden, dan kunnen we een bekeuring thuis krijgen. Dan mopperen we, maar we accepteren het. Want we weten dat op een overtreding een straf staat. Vreemd genoeg denken we zo vaak dat we ermee weg komen als we zondigen tegen de Schepper. Omdat God geduldig is en lankmoedig, werd de wereld overmoedig. We menen alles te kunnen doen ‘wat God verboden heeft’. Toch komt ook hierover een oordeel.

Verder lezen

Tijd om je keuze te maken

Sommige mensen houden zich niet bezig met het geloof, want ze denken dat ze dat zullen doen als ze oud zijn. Dan is er tijd genoeg; als je jong bent en midden in de maatschappij staat dan slokt dat alle aandacht en tijd op. Maar… word je wel oud? Wie weet of je volgende week nog leeft? Lucas 12:20
Bovendien: als de Heer komt en Zijn gemeente van de aarde wegrukt en jij blijft achter, dan is het tijdperk van genade voorbij. Want daarna zul je met je leven moeten betalen als je weigert de wereldleider die komen gaat te aanbidden. Neem je beslissing dus nu!

Verder lezen

Zijn zij wel dezelfde: satan en lucifer?

Over sommige dingen hoef je niet na te denken; je hebt ze geleerd op zondagschool, in de kerk en je hebt er nooit aan getwijfeld. Waarom zou je? Toen ik dan ook deze engelse studie las waarin de auteur (pastor Riley) de vraag opwerpt of de satan en Lucifer wel één en dezelfde persoon zijn, schokte me dat. Ja toch?
Maar ik had me ook vaak afgevraagd: als satan zelf de antichrist is, hoe kan hij dan in de poel van vuur worden geworpen en tegelijkertijd gevangen worden gezet? Zou het dan toch zó zijn dat de antichrist een mens is, die Lucifer heet?

Verder lezen