Het laatste nachtgezicht

Zacharia kreeg meerdere visioenen. Zij worden de ‘nachtgezichten’ genoemd. Eén van die visioenen handelt over vier paarden; althans vier wagens die elk getrokken worden door paarden. Wat betekent deze profetie? Sommige Bijbeluitleggers zien hierin een weerspiegeling van de periode van de gemeente; de meesten zien er een eindtijd profetie in. Maar handelt zo’n eindtijd profetie dan in de grote verdrukking, of mogelijk daaraan voorafgaand? Want.. dan zouden wij de vervulling van deze profetie mee beleven… Lees mee in deze uitleg, die één van de vele mogelijke uitleggen is.

Verder lezen

opstanding uit de dood: de Oud Testamentische gelovigen

De meeste Christenen hebben wel een helder idee over wanneer gestorven Christenen uit de dood zullen worden opgewekt. Maar wanneer zullen dan de gelovigen uit de Oud Testamentische periode uit de dood worden opgewekt? Zij, die geloofden en zich probeerde te houden aan Gods wetten. En David: zal hij dan ook opstaan? En wat zal zijn taak dan zijn?

Verder lezen

een Bijbelse puzzle

Over de wederkomst van Christus zeggen mensen wel eens knorrig: ‘dat kunnen en mogen we niet berekenen’. Tegelijkertijd roept de Bijbel ons op om Jezus’ komst te verwachten en.. te letten op de tekenen der tijden. In de Bijbel kunnen we terugvinden dat God’s plan met Israël perfect en nauwkeurig is voor wat betreft de tijdsduur. Toen de Heer Jezus Jeruzalem binnenreed, zei Hij niet voor niets dat het volk Israël niet ‘de dag had opgemerkt waarin Hij naar hen omzag’… Ja, God’s Woord is TOT OP DE DAG nauwkeurig!

Verder lezen