1 x 1 x 1 = 1

Eén van de twistpunten van de Bijbel is de Drie-Eenheid. Hoe kan God bestaan uit drie personen: Vader, Zoon en Geest? Sommige mensen vinden dat zelfs beledigend. Een Bijbelstudie over dit onderwerp. Niet een poging het te begrijpen, want dat kunnen we niet. Maar we kunnen wel zien wat de Bijbel zelf hierover aan ons meedeelt.

Verder lezen

Beloften voor Israël

We beginnen deze keer met een lied, wat met de Kerst vaak wordt gezongen, maar wat eigenlijk gaat over de wederkomst van Koning Jezus en het Messiaanse rijk. Daarna laten we de Bijbel Zelf aan het Woord. Oh, wat zijn er veel en machtige profetie�n over het Messiaanse rijk en het volk Isra�l, wat door hun God wordt hersteld en over hoe zij zullen leven in het duizendjarig vrederijk! Heer Jezus, kom spoedig….

Verder lezen

de sprinkhanen van Gog

Openbaring is voor veel mensen een te moeilijk boek. Wat moet je verstaan onder sprinkhanen, die op een paard lijken, met een hoofd als van een mens en met een schorpioenenstaart?? Sommigen denken dan een een helicopter; misschien zag Johannes een helicopter en kon hij dat niet anders uitleggen. Zou kunnen. Maar vandaag een andere uitleg!

Verder lezen

nieuw bewijs voor pré-trib!

Over het tijdstip van de opname van de gemeente zijn verschillende ideeën: Pré-trib, de opname vóór de (7 jaar van de) grote verdrukking en Mid-Trib, de opname in het midden van de grote verdrukking. Zelf geloof ik dat de Pré-trib de juiste uitleg is. Daarvoor heb ik verschillende malen redenen gegeven.

Laatst las ik een Bijbelstudie en daaruit concludeerde ik dat er een nieuw argument bij is gekomen wat pleit voor de Pré-trib zienswijze. Bijbelstudies kunnen zéér spannend zijn! Lees zelf!

Verder lezen

het Koninkrijk komt – zodra de Koning komt!

Er zijn gelovigen die menen dat bij de komst van de Heer Jezus 2.000 jaar geleden ook het Koninkrijk Gods op aarde begon. Immers: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. (Marcus 1:15) Klopt dit? Want dat zou betekenen dat er geen eindtijd komt. Dat de satan allang buiten spel is gezet en dat wij, als kinderen van God, de taak hebben het Koninkrijk Gods te claimen. Laten we deze theologie eens onder de loep nemen.

Verder lezen

de zielenslaap: waar of niet waar? (deel 2)

Er is een groep broeders en zusters in Christus, die de overtuiging aanhangt dat de Christen na het sterven in een zielenslaap komt. Een soort doodsslaap, waardoor de ziel ‘weg’ is tot het moment dat Christus hem weer zal opwekken. Aangezien juist de hoop dat onze geliefden, die ons vóór zijn gegaan nu in de hemelse heerlijkheid zijn, ons kracht en troost geeft, is het de moeite waard om hier een studie aan te wijden. In het vorige deel hebben we geprobeerd vast te stellen wat er gebeurt na het sterven, is er herkenning etc. Deze week argumenten die tegen de theorie van de zielenslaap ingaan. Ja, wij zien onze Heiland als we onze ogen ‘aan de overkant’ openen!

Verder lezen

de zielenslaap: waar of niet waar? (deel 1)

Er is een groep broeders en zusters in Christus, die de overtuiging aanhangt dat de Christen na het sterven in een zielenslaap komt. Een soort doodsslaap, waardoor de ziel ‘weg’ is tot het moment dat Christus hem weer zal opwekken. Aangezien juist de hoop dat onze geliefden, die ons vóór zijn gegaan nu in de hemelse heerlijkheid zijn, ons kracht en troost geeft, is het de moeite waard om hier een studie aan te wijden. Dit is deel 1, waarin we eerst proberen vast te stellen wat er gebeurt na het sterven, is er herkenning etc. Volgende week argumenten die tegen de theorie van de zielenslaap ingaan. We hebben een zalige hoop, laten we die vasthouden!

Verder lezen