Onze eigen keuze… toch?

In Filippenzen 2:13 staat ondermeer dit: ‘God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.’ Als dit daadwerkelijk zou betekenen dat God ons ‘willen’ en ‘werken’ bepaalt dan kan je aardig in de knoop raken, want dan zou niet de zondeval van de mens ervoor gezorgd hebben dat de schepping en de mensheid nu in zo’n erbarmelijke toestand verkeren, maar… God Zelf…?

Verder lezen

Waar IS nu die God van liefde??

Waar IS nu die God van Liefde�? Dit is een verzuchting die je vaak kunt horen. Een krom verwijt van de mens, die zijn Schepper niet meer nodig had, Hem afdankte en weg stuurde omdat die mens meende het zelf beter te kunnen. De mens, die God niet wil erkennen en Hem niet wil gehoorzamen. Nu, we zien het resultaat daarvan als we het nieuws zien! En wie krijgt dan de schuld daarvan? Hoe dwaas is de mens die zo�n conclusie trekt!

Verder lezen