De regenboog: bedrog? (deel 1)

Een enkele opmerking kan soms verwarring teweeg brengen. Als iets wordt betwijfeld, wat we toch zo duidelijk in de Bijbel lezen. Zo’n opmerking gaan we behandelen. We kijken naar de wereld van vóór Noach en de wereld erna, dus na de zondvloed. We benoemen de verschillen en stellen vragen. (volgende week proberen we de redenen voor de gevonden verschillen te vinden en antwoord op de vragen!)

Verder lezen

menselijke hoogmoed

Een uitspraak van een theologisch hoogleraar, die de betrouwbaarheid en de uitleg van de Bijbel ondermijnt, meteen al in het eerste vers van de Bijbel… Wat moet je ermee als Christen..? Ik zelf geloof dat de Here God heel goed in staat is om Zijn Woord onbeschadigd door de eeuwen heen te loodsen, dus ook dit stormpje zal het Woord van God wel doorstaan. Als je in verwarring wordt gebracht door zo’n uitspraak, denk daar dan aan!

Verder lezen