menselijke hoogmoed

De eerste zin van de Bijbel klopt niet, want God was niet de Schepper van de Aarde“, stelt hoogleraar Ellen van Wolde van de Radboud Universiteit. “God schiep wel de mens en de dieren, maar niet de Aarde zelf

Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Psalm 2 vers 4

(Ga even met je muiscursor over de afbeelding.)

Bacteriën in gesprek:

(Ga even met je muiscursor over de afbeelding.)Hieronder staat een aantal verzen (versnummer staat links) uit Genesis, waar het woord ‘scheppen’, ‘maken’, maar ook ‘scheiden’ in voorkomt. Lees en oordeel zelf. Ik heb hier gebruik gemaakt van een gratis te downloaden programma wat twee vrienden samen ontwikkelden. Met dit programma kun je elke Bijbeltekst oproepen en die krijg je dan in de Hebreeuwse grondtekst te zien met daaronder de engelse vertaling. Ook staan er verwijzingen in naar concordanties. Een mooi hulpmiddel!Hebreeuws, engels, nederlandsEn als de hoogleraar stelt dat er vóór de schepping al grote zeedieren waren, veronderstelt ze daarmee een spontane evolutie alsmede de dood vóór de zondeval…[note]de vierde scheppingsdag (Gen.1:20-24)
En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.[/note]


Reacties zijn gesloten.