Draken en Dinosauriërs in de Bijbel

dino1

Gelovige scholieren en studenten worden aangevallen of belachelijk gemaakt als ze niet geloven in de evolutie-theorie. Vooral als ze uitspreken dat de mens naar alle waarschijnlijkheid dinosaurussen heeft gezien… Ongeacht wat de mensen om ons heen ervan zeggen: laat je niet intimideren en houdt vast aan wat de Bijbel zegt!

1 Timoteus 6 vers 20

bewaar wat je is toevertrouwd en keer je af van die heilloze holle woorden en tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis heet.


Draak

Het woord ‘draak’ was tot 1841 het enige woord om het dier aan te duiden wat tegenwoordig met de verzamelnaam ‘dinosauriër’ wordt aangeduid. Ook de Bijbel spreekt wel van ‘draken’. Deuteronomium 32 vers 33 “Hun wijn is vurig drakenvenijn, en een wreed adderenvergift.” Veel vertalingen hebben het woord draak verwijderd omdat men zich er niets bij kon voorstellen. (dit ondanks de levendige beschrijvingen van draken door Marco Polo) Het woord ‘dinosaurus’ betekent ‘verschrikkelijke hagedis’. (Dyna=Verschrikkelijk, Saurus=Hagedis)

De Bijbel beschrijft hoe de schepping plaats vond (en dus niet dat er een evolutie heeft plaats gevonden!) en de Bijbel schrijft zelfs over de dinosauriërs. Opvallend genoeg maakte de Bijbel al verschil tussen land- en zeedinosaurussen.

Behemoth = Land Dinosaurus
Leviathan = Zee Dinosaurus

De Landdinosaurus

Job 40 vers 10-13

Zie toch, de Behemoth, die Ik gemaakt heb, evenals u, (God schiep mens en dier; ook deze Behemoth. God zegt tot de mens “Zie toch, de Behemoth…” Mens en dinosaurus leefde tegelijkertijd.)

…hij eet gras zoals een rund. Zie toch zijn kracht in zijn lendenen, en zijn sterkte in de spieren van zijn buik. Als hij wil, is zijn staart als een ceder; de pezen van zijn dijen zijn samengevlochten. Zijn beenderen zijn als staven brons; zijn gebeente is als ijzeren stangen.

De vertalers hebben ‘Behémoth’ later maar vervangen door ‘Nijlpaard’. Dat was het dier (van de dieren die zij kenden) wat het meest in de buurt kwam van de beschrijving die de Here God gaf. Maar er staat : ‘hij spant zijn staart als een ceder. Een ceder is een enorme boom. Wel eens gekeken naar de staart van het nijlpaard? Of de staart van de olifant, die in dit verband ook wel eens genoemd wordt?

olifant en nijlpaard

De Zeedinosaurus

Genesis 1 vers 21

En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. (Grote walvissen en draken komen van hetzelfde Hebreeuwse woord ‘Tanniyn’) Leviathan = Zeedinosaurus

Vanaf Job 40 vers 20 wordt beschreven dat de Leviathan zo groot en woest is, dat hij niet te vangen is. In hoofdstuk 41 vers 1 zegt de Here God: “Niemand is zo onverschrokken dat hij hem wakker maakt“ en in het vervolg, tot vers 4 legt God uit dat niemand de Leviathan durft aan te vallen; hoe zou men zich dan verstouten tegen God in te gaan en Hèm tot verantwoording te roepen? (zoals Job had gedaan)

Vanaf vers 4:

Ik zal niet zwijgen over zijn ledematen, over zijn geweldige kracht, en over de fraaiheid van zijn gestalte. Wie zou de bovenkant van zijn gewaad durven opslaan? (Wie kan zijn huid afstropen) Wie durft zijn dubbele pantser te benaderen? Wie kan de deuren van zijn gezicht openen? Rondom zijn tanden is verschrikking.

Zeer machtig zijn zijn sterke schilden, elk gesloten als met een nauwsluitend zegel. Het ene zit zo dicht op het andere, dat de wind er niet tussen kan komen. Zij kleven aan elkaar, zij grijpen in elkaar en kunnen niet gescheiden worden.

Dit dier was blijkbaar erg groot, erg sterk en erg gevaarlijk en hij was zwaar bepantserd, zoals heden ten dage de krokodil. (daarom namen de vertalers soms de krokodil in hun vertaling op.) De bepantsering bestond uit sterke schilden, die nauw aaneen sloten.

Zoiets als dit

Hier word duidelijk niet gesproken over een dier dat te temmen is of als attractie of te plaatsen is in een dierentuin.

Leviathan’s afmetingen en onoverwinnelijkheid:

Job 41 vers 17-26

Als hij zich opricht, deinst zelfs de zeegod terug, weten de golven niet waarheen te vluchten.Al val je aan met zwaard, met speer, met werpspies of pijlpunt, winnen doe je nooit;ijzer is voor hem een strohalm, koper een vermolmd stuk hout, pijlen jagen hem niet op de vlucht, slingerstenen houdt hij voor strostoppels, knotsen al net zo, en om een suizend kromzwaard moet hij lachen.

Zijn buik is een en al puntige scherf, een dorsslee die door de modder kerft. De wateren laat hij koken als in een pot en hij maakt van de zee een ziedende ketel; een lichtend spoor laat hij na, de oerzee krijgt zilverwit haar. Niemand op aarde kan hem aan, schrik is hem onbekend. Hij kijkt neer op alles wat groot is, want zelfs onder de groten is hij nog koning.’

horizon-lijn

vurig

Nu komt het stuk waar ook gelovigen meestal afhaken: zijn vuurmechanisme om te doden en te zien in het donker. VUUR UITADEMEN? Ach, kom op…. Welk dier kan er nu vuur ademen? Dit gedeelte lijkt alles, wat aannemelijk was, onderuit te halen.

Job 41 vers 9-12

Zijn niezen doet licht schitteren, zijn ogen zijn als de wimpers van de dageraad. Uit zijn muil komen fakkels, vuurvonken schieten eruit. Uit zijn neusgaten komt een damp als uit een kokende en dampende pot. Zijn adem zet kolen in brand, en een vlam stijgt op uit zijn muil.

Een sprekende ezel

De Bijbel spreekt over een ezel, die sprak tot Bileam, zijn baas. Een sprekende ezel? Onmogelijk! Maar.. wanneer is iets onmogelijk? Als ik er nog nooit van gehoord heb? Als de ezels die wij kennen niet spreken kunnen? Als ze daar lichamelijk gezien niet eens toe in staat zijn? Is het niet erg hoovaardig om te zeggen dat iets onmogelijk is, alleen omdat wij het nog nooit gezien hebben? Enkele eeuwen geleden was het ‘onmogelijk’ om beelden in kleur onzichtbaar door de lucht te zenden, compleet met geluid. Of om zonder draadverbinding te spreken met iemand uit Amerika. Onmogelijk? Wij kijken er niet meer van op!

De Bombardeerkever

Deze kever is een soort zespotige mini-tank met draaiende “geschutskoepels” en repeteer-afvuursysteem. Hij verdedigt zichzelf door het mengen van chemicaliën (hydrochinonen en waterstofperoxide) die exploderen, vurend door twee staartbuizen die kunnen draaien als geschutskoepels. De kokende vloeistof die uitgeschoten wordt bij 100° C (!) is genoeg om de meeste roofdieren af te schrikken. De kracht van het salvo zou de kever opblazen, maar slow-motion fotografie bracht aan het licht dat de kever in zijn uitstoot razendsnel (sneller dan het snelste machinegeweer) 1.000 opeenvolgende kleine explosies teweegbrengt. Samen vormen die explosies de knal die wij waarnemen.

bombardeerkever

[warning]

Als zo’n klein schepsel zoiets kan, is het dan ongeloofwaardig
dat een schepsel dat vele malen groter is dat niet kan?
God is de Schepper van beide dieren!

[/warning]

Dino-kunst

Er zijn voorbeelden te over van eeuwenoud vaatwerk (kannen, kruiken), beeldjes en rotstekeningen die dinosauriërs voorstellen. Hoe konden die mensen die eeuwen geleden leefden weten hoe dino’s eruit zagen? Tenzij…. ze gewoon tekenden wat ze kenden….

Image11


Kortom:

  • Dinosauriërs staan in de Bijbel
  • Dinosauriërs leefden met de mensen
  • Dinosauriërs stierven niet miljoenen jaren geleden uit


Met dank aan Gregory Miller en Arthur Dekker


Reacties zijn gesloten.