Gevaarlijke plannen

gevaarlijke wereld

[note]

Toen, een kleine 2.000 jaar geleden, Jeruzalem ‘de tijd niet opmerkte dat God naar u (hen) omzag’, bleek dat zo’n 35 jaar later een rampzalige fout geweest te zijn. Hoe lang kijkt de Here nog om naar ons land en volk? Want als de Here Zijn aangezicht verbergt, breken er zware tijden aan. Niet alleen voor Syrië, de Centraal-Afrikaanse republiek, de VS of Israël. Ook voor ons land. Waar moeten we op letten? Allereerst op onze ‘oudere broer’ Israël. Maar ook op goddeloosheid, Christenvervolgingen, de snelle voortgang van het Evangelie en veel valse profeten die daar grof hun ‘winst’ uit proberen te halen. Wat kunnen wij, gelovigen en kerken, nog doen in deze stroomversnelling van gebeurtenissen?

[/note]

Half december was John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken van de VS, voor de negende keer in Israël. Weer ging hij met lege handen naar huis. Geruchten gaan dat president Obama eind deze maand de partijen dwingend een ‘vredesplan’ wil opleggen. Hij wil eindelijk een politiek ‘succesje’ scoren. Natuurlijk weer over de rug van Israël. Momenteel gonst het van fragmenten van allerlei plannen. Ik noem er een paar:

  1. De Jordaanvallei moet door Israël worden opgegeven. Daar wonen en werken ruim 10.000 lsraëli’s in een twintigtal bloeiende nederzettingen. De Jordaanvallei is een belangrijke veiligheidsbuffer voor Israël. Als Palestijnen of zelfs een internationale vredesmacht daar de macht overnemen, is letterlijk het ‘hek van de dam’. Dat betekent vrije intocht van terroristen en hun wapentuig, die minder dan 20 km van Tel Aviv komen te zitten. Zelfmoord voor Israël dus. Vanwege de veiligheid en de nederzettingen (die Israël absoluut niet wil ontmantelen, zoals in 2005 in Gaza gebeurd is en eerder in de Sinaï) heeft Netanyahu een duidelijk ‘NEE’ gezegd tegen dit levensgevaarlijke idee.

  2. Het plan voor een Palestijnse staat moet uiterlijk half 2014 een ‘diplomatieke doorbraak’, dus een Palestijnse staat, opleveren. Minister Naftali Bennett eist dat er eerst een referendum komt in Israël. Rabbijnen roepen op tot gebed tegen het delen van het Land Israël en voor ‘een heid van het Land Israël onder Joodse soevereiniteit’. Linkse media in Israël vinden deze oproep anti-vrede.

  3. Er is regelmatig sprake van het legeren van een internationaLe vredesmacht ergens in of rond Israël. Met die ‘vredesmachten’ heeft Israël alleen maar negatieve er varingen. UNIFIL heeft Hezbollah in Libanon niet ontwapend, maar sterker laten worden. De vredesmacht langs de grens tussen Hamas en Egypte was bij de eerste schotenwisseling al weg. Ook onpartijdigheid ontbrak vaak.

  4. Een volgend gevaarlijk en wild idee is het volgende: Voor een over-gangsperiode van twee of drie jaarkrijgt een groep van bijvoorbeeld Turkije en Jordanië met het Vaticaan het mandaat over de Heilige Plaatsen in Jeruzalem.

  5. Vervolgens worden nog mislukte ‘vredesplannen’ van o.a. Clinton uit de oude doos gehaald. Al die plannen hebben veel gemeen: Van de Palestijnse Autoriteit wordt niets gevraagd, niet eens erkenning van Israël als Joodse staat, of het ophouden met ophitsen tot haat en moord. Uiteraard moet Israël levensgevaarlijke ‘vertrouwenwekkende gebaren’ maken. Alles onder de leugenachtige dekmantel van het woordje ‘VREDE’. De wereld is een gevaarlijke plaats voor Israël en het joodse volk geworden. Over al die druk op en leugens rond Israël komt een oordeel. De wereld is ook een gevaarlijke plaats voor hen die zo Gods plannen met Israël dwarsbomen en Israëls vijanden steunen!

De EU en de PA

De Europese Unie en de Palestijnse Autoriteit hebben de vijandschap tegen Israël gemeen. Het Beest in Brussel gromt tegen Israël, spuugt hatelijkheden, bijt boycots en steunt met miljarden euro’s van uw belastinggeld het zeer corrupte bewind in Ramallah. Zelfs EU-diplomaten doen mee aan illegale acties tegen Israël. “Het lijkt wel of we in oorlog zijn met de EU,” merkte een Israëli onlangs op.

grensbewaking

Pas op, beste lezers, wij maken deel uit van die EU. Mahmoud Abbas, inmiddels miljonair, gaat rustig door met de diplomatieke oorlogsvoering tegen Israël: erkenning door de VN, lid van UNESCO en andere internationale organisaties, Israël overal aanklagen en de (vredes)besprekingen hinderen waarvan Israël uiteraard de schuld krijgt. De EU gaat zelfs zover nu al te zeggen dat als de door Obama/Kerry afgedwongen besprekingen deze maand geen resultaat hebben, het de schuld van Israël is. Het is dan ook niet vreemd dat Israël zich van Europa afwendt, consulaten sluit en zich concentreert op China, India en Japan. Die zijn niet zo erg besmet met antisemitisme als Europa, waar 40% van de mensen gelooft dat Israël als wrede bezetter genocide pleegt op het ‘Palestijnse volk’. Dit moet verkeerd aflopen. Voor wie? Voor ons. De beker van de Toom van de Eeuwige, de God van Israël loopt vol. Waarschuwende oordelen gaan over de hele aarde.

Meer signalen

De wrede vervolging van christenen neemt toe. In het Midden-Oosten, maar ook in het Westen dreigt de kerk uit te sterven. Zelfs wereldlijke leiders als Poetin en prins Charles waarschuwden het Westen. In Rusland herleeft de Orthodoxe kerk en Protestante kerken groeien boven en ondergronds snel. Zelfs onder de moslims komen velen tot geloof in Jezus, de Zoon van God. Het Westen dreigt als een rotte vrucht in de handen van de radicale islam te valLen. Het Vaticaan en de Paus zien dat en schijnen het bekende gezegde ‘if you cannot beat them, join them’ (Als je ze niet kan verslaan, voeg je er dan bij) toe te passen. Die vervolgingen komen steeds dichterbij. Wij zullen niet ontkomen.

Ook de goddeloosheid neemt toe. Al die bedreigingen tegen Israël (men bezeert Gods oogappel), de christenvervolgingen en de toename van het onrecht en de vuilheid (Openbaring 22:11) roepen het oordeel en hebben een profetisch aspect. Ik kan maar een enkele tekst noemen.

De wereld is een gevaarlijke plaats voor Israël
en het Joodse volk geworden.

  1. ‘Niemand is er die het voor u opneemt’ (Jeremia 30 vers 13)
  2. ‘Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen’ (Jeremia 30 vers 11)
  3. ‘Zij zullen u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden’ (Matteüs 24 vers 9)

Nederland

Het is een groot wonder van Gods genade dat wij er nog zo goed zijn afgekomen. We hebben het niet verdiend. Misschien is er een voldoende ‘gelovige rest’ (Romeinen 11:5). God zoekt altijd naar een ‘gelovige rest’ ter wille waarvan Hij Zijn Aangezicht niet verbergt en nog genadetijd geeft. Misschien gebeurt het wonder dat we een regering krijgen die achter Israël staat. Vroegerwaren er in de EU dergelijke regeringen. Nu trekt het Beest steeds meer macht naar zich toe en wordt dat moeilijker. Wij, kerken en individuele gelovigen, die voor Israël bidden en bemoedigen, die omzien naar armen en hongerigen (voedselbanken), die met kracht het Evangelie uitdragen en samen de liefde van de Heer tonen? Dan is er hoop in deze gevaarlijke wereld.

Bron: het Zoeklicht Overgenomen met toestemming van -en met dank aan- de auteur Jan van Barneveld.

Reacties zijn gesloten.