De drang om te leven

Opgevoed als kind van God leerde ik al jong dat God de hemel en de aarde schiep. Toen ik op de middelbare school hoorde van de evolutietheorie, werd dat gebracht als wetenschap. Er viel niet aan te tornen. Zó was het gegaan en niet anders. De schoolboeken lieten mooie plaatjes zien van de ‘oermens’ in vele variaties. Plaatjes van uit het water kruipende vissen (op hun kieuwen) die duidelijk van plan waren landdieren te worden.

vraagtekens

Toen ik als jonge man vraagtekens begon te zetten bij alles wat ik als kind gehoord had, was de schepping versus de evolutie één van die vraagtekens. Er was gelukkig heel veel studiemateriaal voor handen. En de EO zond destijds de serie ‘het ontstaan van de aarde’ uit. Zonder er nu al te veel over uit te weiden: er valt veel aan te merken op de theorie dat een dier door vele generaties heen kan veranderen in een ander dier. Er zijn variaties binnen de soort maar de ene soort zal nooit een andere soort worden.

Voorbeelden

Eén van de voorbeelden tegen het idee van evolutie is het bombardeerkevertje. Dit diertje kan een soort kanonnetje afvuren door gebruik te maken van twee stoffen die exploderen als ze bij elkaar gebracht worden. Als zoiets zich langzaam (het kenmerk van de evolutietheorie) ontwikkeld dan exploderen alle kevertjes ‘in wording’. Het moet in 1 keer volkomen juist verschijnen, anders kan dit kevertje niet overleven. Denk ook aan het fenomenale navigatiesysteem van vogels, of aan het waterspinnetje, die onder water een zelfgemaakte duikerklok bewoont.

De dood hoort bij het leven

Eén van de dingen die we in de evolutietheorie leren is dat de dood net zo’n natuurlijk gegeven is als het leven. Je kunt geen leven hebben zonder de dood. Hier ben ik het niet mee eens. Leven is natuurlijk, maar de dood is de afwijking daarvan. In Genesis 2 vers 7 staat: ”toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.” God maakte de mens van stof uit de aardbodem, maar Hij maakte geen standbeeld. Hij gaf het beeld leven en schiep de mens! Op dit moment wist de mens niet van de dood. Er was van de dood geen sprake. Hoe kon dit veranderen?

Omdat de mens de dood verkoos boven het leven. God schiep de mens naar Zijn beeld en onze mogelijkheid om te kiezen is een deel van dat beeld. God zei tot Adam: “er zijn twee bomen hier in de tuin en één van deze is de boom des levens. Je kunt hiervan eten zoveel je wilt. Maar er is een andere boom; de boom van kennis van goed en kwaad waarvan je niet mag eten. Want als je dat doet zul je sterven”.

Wat was de reactie van de mens? ”Echt waar? Waar staat ie?”

Een vreemde keuze

Waarom gingen ze niet naar de Boom des levens? Dat zou toch veel logischer zijn nietwaar?? Maar vreemd genoeg: datgene wat verboden is of waarvan we weten dat het niet goed is voor ons, lijkt altijd het meest begeerlijkst. De rest van het verhaal kennen we.

Verboden is lekker

Leven is natuurlijk; dood is tegennatuurlijk. Ons leven getuigt er echter van, dat we nog steeds kiezen voor de dood. Heb je er wel eens bij stil gestaan dat datgene wat ons het meest genot of plezier verschaft, ons doodt? Het ‘fruit’ waarvan wij houden brengt ons de dood. Waarom gebruiken mensen tabak, alcohol of drugs? Om zich ‘lekker’ te voelen. Het doodt je alleen, dat wel. Waarom houden we van snelheid? Het is ‘fun’ en het geeft ons een kick! En het doodt ons, dat dan weer wel. Waarom worden wij aangetrokken door overspelige gedachten? Het is zo leuk.. het voelt zo goed.. maar het maakt ons leven kapot.

Alles wil leven

Dat ons gedrag tegennatuurlijk is zien we hier aan, dat alles wat leeft, wil blijven leven. Onooglijk kleine dingen zoals bacteriën en virussen; waar zit hun brein? Waarom zeggen zij niet ‘het spijt me oprecht wat ik heb misdaan aan jouw lichaam. Ik zal me dus neerleggen en sterven’. Nee! Zij willen blijven leven en ze doen daar alles voor. Ze worden zelfs resistent voor bestrijdings- en geneesmiddelen! Alles wat leeft, hoe klein ook en ook als het geen brein heeft: het wil blijven leven. Gisteren zag ik een piepklein spinnetje, wat zich tegen de grond drukte en stil bleef zitten. Het had de voeg tussen de tegels uitgekozen zodat het nog minder opviel. Waarom? Het wilde blijven leven!

Ook de mens wil eigenlijk blijven leven, hoewel onze keuzes dus anders doen vermoeden. Wij willen leven en we zijn voortdurend op zoek naar vervulling van ons leven, een doel, geluk.

Het antwoord van God

Mensen, die de Bijbel niet kennen, kennen vaak nog wel dit vers: ”Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Johannes 3 vers 16 Dit is wat God ons wil geven: leven!

Adam en Eva hebben het verprutst

“De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” Johannes 10 vers 10 Waarom volgt de mens, die ten diepste wil leven, dan de dief, die hem de dood brengt? Waarom volgen wij niet massaal Hém, die ons leven; zelfs eeuwig leven geeft? Soms hoor ik wel eens mensen zeggen ‘die Adam en Eva die hebben het mooi verprutst voor ons!’. Maar net zoals Adam en Eva hebben wij de keuze tussen dood en leven! En net zoals Adam en Eva kiezen wij massaal voor de dood. Want we denken dat we op die manier ‘werkelijk leven’; ‘dat we werkelijk alles uit ons leven halen’. De boom van kennis van goed en kwaad is voor ons mensen nog steeds de aantrekkelijkste boom.

belofte

”En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. ” Romeinen 8 vers 11 Leven! Zelfs al wij we gestorven! Een vrucht van de Boom des Levens!

op zoek naar levensvervulling

Die andere boom belooft veel, maar kan het niet waarmaken. Het spiegelt je echt leven voor en geeft je de dood. De mens is op een voortdurende zoektocht naar geluk. Iets, wat ons even een geluksgevoel kan geven. Een roes, een trip, een nieuwe auto, een feest: noem maar op. Maar het is allemaal tijdelijk. Het houdt geen stand.

Leven schept leven

”Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. ” Johannes 7 vers 38 Als je hebt gegeten van de Boom des Levens; het levende Brood, de Heer Jezus Christus, wordt je leven overvloeiend, zodat je zult overstromen en anderen ervan zult kunnen uitdelen. Leven schept leven. Wij hebben het Levende Woord waaruit wij zelf mogen leven! Het is onze routekaart in dit leven en het is altijd actueel. Het Woord brengt leven. Paulus zegt: ”de rechtvaardige zal uit geloof leven”. Romeinen 1 vers 17 Wie is die ‘rechtvaardige’? Niet iemand die uit zichzelf rechtvaardig is. (want dat zijn wij geen van allen) Nee, het is iemand de Gerechtvaardigd is door geloof. Een genadegift.

Iedereen kan het!

IEDEREEN kan dus gerechtvaardigd worden! IEDEREEN kan dit geschenk van het leven ontvangen! Je hebt er geen speciale opleiding voor nodig. Je hoeft niet in ‘de juiste familie geboren te zijn’. Je hoeft geen briljante geest te hebben; je hoeft niet rijk te zijn. Je hoeft geen zwarte pakken of sokken te dragen en je hoeft je niet te houden aan door mensen bedachte regeltjes.

Onze keuze

Leven of dood: het is onze eigen keuze. Zoals gezegd: de boom van kennis van goed en kwaad was veel spannender dan de Boom des Levens, die zo onaantrekkelijk was. Maar de Boom des Levens is weggehaald uit het Paradijs en geplant op een heuvel in Jeruzalem: Golgotha. Het Brood des Levens stierf daar en wie van dit Brood eet zal eeuwig leven. Het leven is een geschenk van God. De dood is een abnormaliteit.

Geloven? Moeilijk.

Soms worden mensen van het geloof afgeschrikt omdat het zo moeilijk is. ‘Verwacht je van mij dat ik die hele Bijbel lees? Weet je wel hoeveel bladzijden er in zitten? Heb je die moeilijke taal wel gezien? Een heleboel ‘gij zults’ en nog meer ‘gij zult niet’ en ik hou daar helemaal niet van’. Adam en Eva hadden maar één keuze om te maken. Hun keuze was simpel.

Maar onze keuze, vandaag de dag, is net zo simpel. Je hoeft niet eerst de Bijbel uit je hoofd te leren. Je hoeft er geen studie naar te doen. Een kind kan het begrijpen!

Het is te simpel

Onze keuze voor leven is de Heer Jezus vragen om onze zonden te vergeven. Hem te zeggen dat we voor Hem willen leven; bij Hem willen horen. Simpel. Zó simpel dat daarom velen het niet snappen. ”Komaan; het geloof houdt toch wel wat meer in dan dat?? ”Zijn er geen voorwaarden; geen addertjes onder het gras?” Nee, zó simpel is het echt. Net zo simpel als kiezen van welke boom je zult eten. Kies Wie je wilt volgen. Kies voor de dood of kies voor het Leven. ”Is er dan niet één of ander ritueel wat we dan moeten volgen? ” Nee. (Hoewel de mens in de loop der eeuwen vele rituelen gemaakt heeft…)

Is het zó simpel??

Ja. God geeft jou het leven, het eeuwige leven. Jezus Christus betaalde met Zijn leven de prijs daarvoor Het enige wat jij behoeft te doen is.. het aannemen. Wij kunnen zelf het niet vinden; al onze pogingen lopen uit op hooguit kortstondige bevrediging. Maar als wij het offer van de Heer Jezus Christus aannemen hoeft ons leven niet langer een zoektocht te zijn. Hij geeft ons leven, blijdschap en rust. Overvloedige liefde. Het leven wat wij nu doormaken is nog steeds gericht op de dood. We maken vreselijke dingen mee; we maken verkeerde keuzes. We maken ziekten mee en ons leven verloopt niet zoals we hoopten. Maar als kind van God is temidden van het tumult van het leven de zekerheid van Zijn trouw, liefde en genade.

Niet de makkelijkste keuze

Het leven van een Christen is niet per definitie makkelijk. Het wordt geen rozengeur en maneschijn als je voor Jezus Christus kiest. Toch zeggen Christenen niet: ”ik wilde dat ik niet zo jong al mijn hart aan de Heer Jezus had gegeven”… of ”ik had moeten wachten tot mijn pensioen”. Eerder zal een kind van God zeggen: ”waarom, o waarom heb ik toch zo lang gewacht”! Als je je leven aan de Heer Jezus geeft ontdek je dat d? t is, waarvoor je geschapen bent. God blies niet de dood in ons; wij kozen daarvoor. Maar nu mogen wij kiezen voor leven.

Jij leest dit niet per ongeluk

Misschien lees jij dit en volg jij de Heer Jezus niet. Dan was het niet per ongeluk dat je dit leest. Want God wil jou laten weten dat Hij nog steeds jou het Leven aanbiedt. God is niet kwaad op je. God wil dat je kiest en dat je de juiste keuze maakt. God houdt van je en Hij wil dat je leeft. God maakt die keuze niet voor jou; Hij dwingt niemand. Jijzelf bent de enige die voor het leven kan en mag kiezen.

voorbeeldgebed

Je kunt bidden ”Heer Jezus, ik kom bij U. Ik heb mijn hele leven geleefd volgens mijn inzichten en het brengt me nergens. Ik heb gezondigd tegen U. Ik heb soms veel plezier gehad, maar eerlijk gezegd zijn er ook momenten geweest dat ik mezelf moest toegeven dat mijn leven leeg is. Ik heb gehoord dat U mij leven wilt geven en niet alleen dat, maar een leven gevuld met Uw liefde zó overvol, dat ik het weer mag doorgeven tot zegen van anderen. Ik wil ‘ja’ zeggen tegen U Heer! ”.

Ben jij er klaar voor?

Als je zo’n gebed, in je eigen woorden en oprecht gemeend richt tot de Heer Jezus, dan ontvang je op dat moment het grote voorrecht dat je een kind van God mag worden. Vrijgekocht voor tijd en eeuwigheid! Dan wordt jouw leven een ‘groeien met- en tot Hem’ en een leven wat je zeker weten het echte leven brengt.

Ben jij er klaar voor?


Met dank aan Gayle Erwin

Reacties zijn gesloten.