Het ontstaan van de wereld

Mogelijkheid 1

De Evolutieteorie:? voor de denkende mens?

Miljarden jaren geleden was er niets, tot dit plotseling (BANG) ontplofte. Dit ‘niets’ vormde in die ontploffing het heelal met alle planeten, sterren enz. Dit heelal werkt volgens de geleerden in een perfecte harmonie. Toeval natuurlijk. De wet van het behoud van het moment zegt dat -als je iets wegslingert, het de slingerende richting waarin je het wegslingerde (linksom, rechtsom) zal behouden.

stammen wij van de apen af??

Het is een simpele natuurwet dat uit een explosie geen tegengestelde bewegingen kunnen ontstaan. Is wel zo in ons heelal. (Zoeken we nog even uit.) Op de aarde was geen zuurstof, maar methaangas en allerlei andere giftige dampen. Maar de stenen absorbeerden de zuurstof (die was er dus niet, maar ja) en gaven die zuurstof later vrij. Er was geen leven. Om één eenvoudige eiwitmolecule (de bouwstenen van het leven) te krijgen heb je zo’n honderd verschillende aminozuren nodig, die in volmaakte harmonie tot elkaar staan. De mens schiep (!) in laboratoriumomstandigheden enkele aminozuren die onmiddellijk weer verdwenen. Dit experiment versterkte het geloof dat leven spontaan kan ontstaan. Je kunt het vergelijken met: ‘kijk, ik heb een koperen draadje; nu kan ik een vliegtuig maken!’. Bizarre onzin. De betreffende laboratorium geleerde wil tegenwoordig geen vragen over zijn experiment meer beantwoorden. Het erfelijk materiaal in één levende cel bevat evenveel informatie als in 600 Bijbels: zo’n 3 miljard letters. (3.000.000.000 lettertekens) Een mens bestaat in totaal uit meer dan 50.000.000.000.000 cellen die eindeloos veel variaties vertonen in functie en bouw.

sommigen (d)evolueren...

Er ontstond leven. Dat kan!… (zei men) Want: zet een aap achter een typemachine en maak dat die aap miljoenen jaren kan leven. Is het theoretisch mogelijk dat die aap na miljoenen jaren volkomen willekeurig aanslaan van de toetsen het Onze Vader zal typen? Praktisch is het natuurlijk niet mogelijk, theoretisch wel. ‘Zie je wel!’ jubelen de geleerden. (dit voorbeeld van die aap is niet van mij, maar van een professor, die de evolutietheorie doceert.) Nog zo’n voorbeeld? Sloop het paleis op de Dam steen voor steen. Gooi dan vanuit een vliegtuig op 2 km hoogte alle bakstenen, cement, glas, dakpannen, balken, planken, electriciteitsleidingen, water, grind en zand. In hun val wordt alles gehusseld. Als u kunt geloven dat -als die rommel op de grond komt, er bij toeval weer een nieuw paleis te voorschijn komt (alle ingrediënten zijn er immers) dan bent u rijp voor de evolutietheorie.

Die theorie zegt: uit de eerste eencelligen ontstond na miljoenen en miljoenen jaren (denk aan de aap met zijn typemachine!) steeds wat intelligenter leven. Het zee leven kroop het land op, hield even (enkele miljoenen jaren) zijn adem in en ontwikkelde longen. Dat kan natuurlijk niet: de soort met kieuwen ontwikkelde langzaam aan en evolueerde tot een soort met longen. De soort die alleen kon kruipen liet zijn pootjes degenereren en ontwikkelde vleugeltjes. Wat zegt u? Nee, in die miljoenen jaren ertussen kon hij niet goed ademen, vliegen of lopen nee. Verder met de wetenschap. Allerlei soorten dieren ontwikkelden zich, met allen als stamvader die stenen uit het begin, die ‘de’ zuurstof absorbeerden. Er ontstonden vele soorten.

Ja, wilt u iets vragen? Of er dan ook overgangsmodellen zijn? Ja, hahaha, wat dacht u dan? Miljarden! Dus…

Hè, u weer, wat wilt u nu weer vragen? Waarom er geen fossielen van die overgangsvormen zijn? Alleen van kant en klare dieren, onderverdeeld in kant en klare soorten? Bent u soms een Christen? U bent gewoon tegen de wetenschap!!

Mogelijkheid 2

(de methode van de zwakkere mensjes,? die liever niet zelf nadenken) (?)

alles is toeval, functioneel ontstaan...(?)

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij sprak en het ontstond. God creëerde zo’n zesduizend jaar geleden een prachtige schepping, met dieren in soorten en ondersoorten. Met vogels, vissen en… mensen.? Het was prachtig, het was volmaakt! Rondom de aarde was een watergewelf wat de schadelijke zonnestralen tegen-hield, zodat verrotting, afbraak, ziekte (en het ouderdomsproces) niet voor-kwamen. De mens bereikte leeftijden als van bomen. Reptielen, die hun hele leven doorgroeien werden ook zo oud en werden tot enorme schepselen, die we tegenwoordig dinosaurussen noemen. (komen daar de sprookjes en sagen over draken vandaan?)

draken. Of... wat wij nu dino's noemen?

Tot de mens zich van God afkeerde. De mens koos er daarmee voor om satan de baas te laten zijn. De schepping viel in zonde en dus in verval.? Ziekten en dood deden hun intrede. God oordeelde de aarde; zo’n vierenveertig honderd jaar geleden. Het watergewelf stortte in en mens en dier verdronk. Op enkele mensen na, die niet verdorven waren: zij waren niet gelinkt aan de gevallen engelen. In de ark, waarin mens en dier overleefden,kwamen enkee exemplaren van alle grondsoorten. Jonge dieren, klein van stuk. Na de zondvloed werd de aarde weer bevolkt.

De mens bleef echter zondig en de zonde steeg ten hemel. God is rechtvaardig en Hij oordeelt de zondaars. God echter, in Zijn oneindige liefde, droeg Zelf (als de mens Jezus Christus) het oordeel. Elk mens die dit gelooft en belijdt is verlost van het oordeel. Toch zwijgt God nog; de maat der zonde is nog niet vol. Er komt een tijd (weldra) dat de mens der wetteloosheid de hele mensheid zal verleiden. De mens zal dan moeten kiezen; zich niet mee afzijdig kunnen houden. En dan komt God, Die weer ingrijpen zal. Jezus komt dan terug als de Koning der koningen. Hij herstelt de aarde naar de situatie zoals de aarde eerder was. De mensen zullen opnieuw zo oud als bomen worden. Iemand die sterft als jongeling (kind) zal minstens honderd jaar oud zijn.

Ik kies mogelijkheid 2. En jij?

(informatie gehaald uit verzwegen wetenschap (een aanrader!)

Reacties zijn gesloten.