Waar IS nu die God van liefde??

Waar IS nu die God van Liefde�? Dit is een verzuchting die je vaak kunt horen. Een krom verwijt van de mens, die zijn Schepper niet meer nodig had, Hem afdankte en weg stuurde omdat die mens meende het zelf beter te kunnen. De mens, die God niet wil erkennen en Hem niet wil gehoorzamen. Nu, we zien het resultaat daarvan als we het nieuws zien! En wie krijgt dan de schuld daarvan? Hoe dwaas is de mens die zo�n conclusie trekt!

Verder lezen

Zes oordelen

Jesaja 5 begint met een prachtig lied: het lied van de wijngaard. Daarin bezingt de Here God Zijn plan met Israël en Zijn verlangen dat dit volk vrucht zal dragen. Israël faalde en we lezen zes ‘weeën’ in dit hoofdstuk. Gevolgen van hun falen. Als gemeente van Christus zijn wij als wilde loot geënt op de edele olijf. (Romeinen 11) ‘De edele olijf’ is Israël en daarvan zijn takken weggebroken door hun ongehoorzaamheid. Als God dit al doet met Israël, zou Hij dit niet doen met Zijn gemeente?

Verder lezen

Jesaja … historie of heden? 1:1-20

Het boek Jesaja … historie of heden? deel 1: Jesaja 1:1-20
Jesaja heeft geweldig veel informatie ontvangen aangaande God’s plan, in het bijzonder met Zijn volk Israël. Aangezien in het Nieuwe Testament het boek Jesaja vele malen wordt aangehaald is het (zeker in onze tijd) belangrijk dit bijbelboek te bestuderen.

Verder lezen