satan is religieus

religie

satan religieus???

We weten dat satan de mensen verleidt tot zonden; dat satan de inspirator is van oorlogen, moord, drugshandel en drugsgebruik etc etc. Je zou van satan niets anders dan narigheid verwachten. Maar daarmee onderschat je hem!


Een horizontaal evangelie

Want satan is een voorstander van religie. Een religieus mens kan namelijk prima op een zijspoor gezet worden. Vele kerken zitten vol en de boodschap die ze horen is een horizontale boodschap: zorg voor je medemens! Zorg voor nieuwe waterputten in dat derde wereldland! Kijk naar de Here Jezus, Die ons tot voorbeeld was! Volg Hem na in verdraagzaamheid, zachtmoedigheid en liefde!

Oordeel en hel

De boodschap van oordeel en hel is niet langer populair. De mensen willen zulke dingen niet meer horen. Zij komen naar de kerk om ‘een positieve injectie te krijgen’ zodat ze er weer een week tegen kunnen, niet om te horen over een rechtvaardige God, die Rechter is en Wiens oordeel vast staat. Daardoor horen de mensen in de kerk vaak ook niet meer dat het nodig is om je te bekeren. Om je schuld tegenover God in te zien en te belijden. Om de Heer om vergeving te vragen.

Ik geloof… (maar WAT precies?)

Mensen zeggen soms in een gesprek: ‘ja, ik geloof in God en ik geloof in Jezus!’ Satan is er zo blij mee als mensen denken dat dit voldoende is! Hij knijpt zich in de handen en doet er alles aan om die mensen daarbij een goed gevoel te geven, als ze maar niet verder gaan denken of de bijbel gaan lezen..! Want deze gelovige – maar niet bekeerde! – mensen kunnen niet schuilen bij de Here Jezus als de satan hen op wat voor manier dan ook aanvalt! Deze mensen geloven in God en Jezus, maar ze behoren Hem niet toe! Een stervende man zei ooit eens op de vraag of hij de Here Jezus kende: ‘dat weet ik niet hoor, dat moet je meneer pastoor vragen’…

Om de tuin geleid: weggehouden van de Waarheid

Daarom zal de Heer zeggen tegen deze mensen als ze sterven zullen: ‘ga weg van Mij, Ik heb je nooit gekend!’. Veel mensen geloven, zijn lid van een kerk misschien, maar zijn geen kind van God… Vreselijk! En dat, terwijl wij niets anders hoeven te doen dan onze schuld te belijden, Jezus’ offer voor ons te accepteren en zo Gods genade aannemen! God wil niet dat ook maar één mens verloren gaat. (2 Petrus 3:9)

Het kado aannemen: het verticale Evangelie!

Het verticale Evangelie is de blijde boodschap dat God heeft voorzien in verlossing van alle mensen die die gift willen aannemen. (aanpakken) Want, om het cadeau van verlossing en genade te ontvangen, moet je het aannemen. Geloven, zeggen dat je het wilt aannemen is niet genoeg! Ik hamer hier op, want dit is zo enorm belangrijk! Als jij mij iets wilt geven en ik zeg dat ik jou geloof… maar ik pak het vervolgens niet aan, dan heb ik het niet ontvangen! Het werd aangeboden, maar niet aangepakt. Misschien zeg ik dan zelfs wel: ‘wat lief van je, wat ben ik daar blij mee dat jij mij iets wilt geven. Ik geloof in je lieve bedoelingen!’ MAAR: als ik het niet van je aanpak zal ik het nooit ontvangen…

als je het hebben wilt, pak het dan aan!

En wat voor kado!

Bij die genade die je ontvangt van God hoort iets geweldig moois: je bent met Jezus Christus meer dan overwinnaar geworden! De satan heeft z’n greep op jou verloren! Zorg er dus voor dat je zeker weet dat je genade hebt ontvangen en aangenomen en dat je een kind van God bent!! Johannes 1 vers 12-13 Doch allen, die Hem aangenomen hebben (!!!), hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Een vraag aan jou

[help]heb jij, die dit leest, een moment gekend
waarop je op je knieën bent gegaan
en je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven?
[/help]

Je bent pas een kind van God als je je ‘bekeerd’ hebt. Dat is een daad, iets wat je moet doen! Als je dit niet zeker weet, doe dit dan alsjeblieft nu, meteen. De Here luistert naar je! Zeg Hem dat je Zijn kind wilt zijn en de Heer Jezus als jouw Redder en Verlosser wilt aannemen. Je wordt dan wederomgeboren; geboren in de Heer Jezus, door Zijn offer wordt je voor God schuldeloos en rein en wordt je God’s kind. Nooit zul je uit Zijn hand gerukt kunnen worden!

Een voorbeeld van zo’n gebed om de Heer Jezus aan te nemen

Er zijn geen voorwaarden; je mag in je eigen woorden bidden, maar om je te helpen zet ik hieronder de tekst voor zo’n gebed neer. Kies een rustige plek (de badkamer of zo) en ga op je knieën. Let op: als je dit bidt, bidt het dan met je hele hart! Laat het niet zó zijn dat je gewoon die tekst voorleest, maar MEEN ELK WOORD WAT JE ZEGT!

“Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb gebroken en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt, en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U af. Vergeef mij alstublieft, en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft, en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen en te regeren. Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen, en om voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

Als je kind van God wordt, wordt satan woedend…

Dat is wel iets om rekening mee te houden. Niet kiezen voor de Heer Jezus is namelijk ook wel degelijk een keuze. Als je sterft als ongelovige (als niet wedergeboren kind van God) is jouw plaats van bestemming de hel. (Johannes 3:18) Als jij (misschien zojuist?) je hart aan de Here Jezus hebt gegeven, ben je ontrukt aan de invloed en de macht van satan. En hoewel hij niet in staat is dat ongedaan te maken, zal hij behoorlijk de pest in hebben…

Je zult aangevallen worden

Houdt er dus rekening mee dat je aangevallen zal worden, als je een kind van God geworden bent. Je zult (in je gedachten) vragen krijgen over zonden, die jij ooit gedaan hebt. Er zal je misschien ingefluisterd worden: ‘dit heb je nog verzwegen; ooohhh…. dit is tè erg, dit zal de Here God je niet vergeven!’ of: ‘nu heb je opnieuw iets gedaan, waarvan je weet dat het zonde is. Hier zal geen vergeving meer voor mogelijk zijn!’. De satan zal blijven proberen je aan het twijfelen te brengen. Net zoals hij in het paradijs zijn listige en gemene vragen stelde aan Eva. ‘Weet je wel zeker dat je een kind van God bent, is het wel waar…?’ of ‘geldt het wel echt voor jou?’ enzovoort. Dit soort gedachten kunnen bij je op komen, ze worden je ‘ingefluisterd’ door de satan!

Verweer

Als dit gebeurt, dan mag je op grond van Gods Woord vanuit de overwinning van de Here Jezus zeggen: ‘Ik ben geen slaaf meer van zonde en het offer van de Heer Jezus was voldoende voor AL mijn zonden! Ik ben een kind van God! Ik behoor toe aan de Zoon van God, Jezus Christus! Alleen Hij heeft rechten op mij!

Waarom probeert satan jou bang te maken?

Dat doet hij in eerste plaats uit wraak, omdat hij geen zeggenschap meer over jou heeft. In de tweede plaats doet hij het in een poging jouw blijdschap weer van je af te nemen. Want als het hem lukt ben je een gered kind van God, wat toch leeft in angst en onzekerheid. Dan ben je ook geen blijde getuige! Maar als je bang gemaakt wordt, houdt je dan maar vast aan deze belofte:

[note]

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen,
maar gij hebt ontvangen
de Geest van het zoonschap,
door welke wij roepen: Abba, Vader.

[/note]
Romeinen 8 vers 15

Is het goed om ‘alleen’ Christen zijn, dus niet bij een kerk behorend?

De Here heeft Zijn gemeente gesticht, zodat wij daarin ook een plaats zouden krijgen. We hebben dat namelijk inderdaad wel nodig; we hebben kinderen van God om ons heen nodig! Een verhaaltje.

Een dominee merkte dat een oudere man bijna nooit meer in de kerk kwam. Hij ging bij de man op huisbezoek. Natuurlijk vond hij het ook moeilijk om erover te beginnen; hij wilde die oudere man helpen; niet terecht wijzen. Deze dominee was een wijs mens. Terwijl ze samen een kopje koffie dronken zag hij het kolenvuur branden. Hij pakte een kolentang en pakte daarmee 1 fel gloeiend kooltje uit het vuur en hij legde dat kooltje zonder iets te zeggen op de rand van de haard. Samen keken de dominee en de oude man naar het kooltje, wat meteen minder fel was gaan gloeien en uiteindelijk uitdoofde. Daarop zei de oude man: ‘ik begrijp wat u bedoelt dominee; ik zal weer naar de kerk komen!’.

Een gloeiend kooltje heeft andere gloeiende kooltjes nodig, want anders dooft hij. Zo hebben kinderen van God andere kinderen van God nodig. Net zoals wij nu door dit weblog ‘praten’ en we elkaar kunnen opbeuren en opbouwen, zo werkt het als je een goede kerkelijke gemeente hebt gevonden. Je wordt dan in God’s (plaatselijke) huisgezin opgenomen en elke keer dat je er komt, warm je je en ontvang je zegen. En zonder dat je het misschien merkt is jouw aanwezigheid een zegen voor de mensen om je heen!

Een extra kado van God: je ontvangt Zijn Heilige Geest als je Zijn kind wordt!

Als jij je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven sta je in Zijn kracht en dan ontvang je de Heilige Geest, de Geest van God, die ook wel ‘de Trooster’ wordt genoemd. Die Geest jaagt geen angst aan, die Geest brengt geen verwarring, maar Hij wijst je de Weg, leidt je in de rust, laat je de Liefde van de Heer Zelf voelen! Deze Heilige Geest zal je voortdurend leiden en raad geven. Je zult als kind van God een diepe blijdschap en verbondenheid met de Heer ervaren. De Heilige Geest zal je attent maken op dingen (zonden) die tussen jou en God in staan, zodat je die zaken kunt belijden en vergeving ervoor ontvangt. Op die manier wordt je gereinigd en gezuiverd; er komt ruimte in je hart, waar eerst die zonden waren, en die ruimte biedt plaats aan meer liefde, blijdschap en vrede van God!

Kan de Heilige Geest je verlaten?

Je kunt de Heilige Geest bedroeven. Dan merk je Zijn aanwezigheid niet meer. De Heer Jezus zal je nooit dwingen om iets te doen. Dus doe je het verkeerde: ga je gang, maar dan bedroef je de Heilige Geest, Die dan afstand van je zal nemen. Dat merk je dan omdat dat machteloze gevoel terug keert; dat gevoel van ‘alleen zijn’. Onthoud dan, dat simpel op je knieën gaan en belijden wat fout ging ertoe zal leiden dat God opnieuw vergeving schenkt. Desnoods keer op keer (op keer op keer etc)

Reacties zijn gesloten.