menselijke hoogmoed

Een uitspraak van een theologisch hoogleraar, die de betrouwbaarheid en de uitleg van de Bijbel ondermijnt, meteen al in het eerste vers van de Bijbel… Wat moet je ermee als Christen..? Ik zelf geloof dat de Here God heel goed in staat is om Zijn Woord onbeschadigd door de eeuwen heen te loodsen, dus ook dit stormpje zal het Woord van God wel doorstaan. Als je in verwarring wordt gebracht door zo’n uitspraak, denk daar dan aan!

Verder lezen

Ik ben toch behouden? Nou dan…!

Wat drijft ons? Is dat liefde voor God? Het is ons eerste gebod: ‘gij zult de Here uw God, liefhebben me geheel uw hart en geheel uw ziel’… Of heeft satan gelijk en volgen wij Jezus omdat Hij onze verlossing bewerkt heeft en Hij voor ons zorgt? Veel kinderen van God haken af als het gaat stormen in hun leven. Ze raken teleurgesteld, want, ‘hoewel zij zo trouw baden, heeft God dingen laten gebeuren, zoals ziekte, ontslag, dood etc. Erge dingen, die heel ingrijpend zijn in een mensenleven. En God had hen ervoor moeten behoeden, immers: Hij is almachtig! Dus…’

Verder lezen