de komende oorlogen

De situatie in het Midden Oosten wordt steeds nijpender. Er komt een oorlog. Wie het eerste schot wil lossen; wie de eerste raket afvuurt: we weten het niet. We weten DAT er een oorlog komt. En we weten dat de Here God zal zorgen dat er tenminste een overblijfsel zal zijn van het volk Isra�l. Vanuit Gods Woord weten we dat deze dingen zullen komen. Een eerste aanzet tot de oordelen die over de aarde gaan komen. Gelukkig weten we ook dat de Here God Zijn geliefde volk Isra�l niet zal verlaten; Isra�l zal haar plaats aan het hoofd van de volkeren gaan innemen!

Verder lezen

Uit de lucht gegrepen (deel 2)

vorige week hebben we een 18-tal argumenten en Bijbelteksten behandeld. Die handelden allemaal over: ‘de opname van de Gemeente komt, en wel v��r de (zeven jaren van de) grote verdrukking.’

Deze maal 23 argumenten die handelen over: ‘de opname van de Gemeente komt, en zeker niet aan het einde van de grote verdrukking’.

Verder lezen

Uit de lucht gegrepen (deel 1)

Elke Christen die wel eens heeft nagedacht over de eindtijd, heeft wel een beeld ontwikkeld over ‘hoe het zal gaan’. Een beeld, gebaseerd op Bijbelteksten, uitleg en argumentatie. Ik heb geprobeerd argumentatie te verzamelen over ‘de opname’ en wanneer die (ten opzichte van de grote verdrukking) dan zal komen.

Verder lezen

het briefje van de Rabbi

Het briefje van de Rabbi uit Israël, die in een droom een ontmoeting had met de Messias, is voor velen wel al bekend. Maar er is een vervolg. Namelijk, dat de rabbi niet alleen de Naam van de Messias bekend heeft gemaakt, maar eveneens de maand en het jaar van Zijn wederkomst!

Verder lezen

Jeruzalem, de hoofdstad van Egypte?

Een artikel trok mijn aandacht. We zien vandaaf de dag zoveel ‘tekenen der tijden’: over de hele wereld dode vissen en andere dieren, zware aardbevingen, tsunamies, een naderende val van het financi�le stelsel en de roep tot het aanstellen van een oppermachtige Europese president die alle macht in handen moet krijgen. Maar ook onrust in het Midden-Oosten, Libi� wat zijn burgers vermoordt en dreigt -als ze worden aangevallen- dat zij Isra�l en amerika zullen aanvallen; Noord Korea, een dwaze maar zwaar bewapende staat, die elk moment z�maar aan kan vallen…
Het bericht wat ik vandaag las hoort in dit rijtje.

Verder lezen

Handboek deel 2 verdwenen Christenen

deel 2 van het ‘handboek’, wat aan de mensen die na de opname van de gemeente achterblijven uitlegt wat er gebeurd is en -volgens de Bijbel- nog gebeuren zal. Het is een goed idee om voor je familie en vrienden een brief of zo achter te laten, zodat zij kunnen weten wat er gebeurd is en ze niet afhankelijk zijn van de offici�le lezing. Want de wereldorde zal met een leugen op de proppen komen. Waarschuw daarom hen, die straks achterblijven!

Verder lezen

Handboek deel 1 Verdwenen Christenen

Als de opname van de Gemeente plaatsvindt zal dat voor de meeste mensen een schok zijn. Mogelijk woedt er dan juist een grote oorlog, mogelijk zijn er aardbevingen of tsunamies en die zaken zullen de schrik over de opname dan op het tweede plan zetten. Maar kort daarna dringt dan toch de vraag op: ‘waar zijn ze gebleven? En… hoe nu verder? Wat staat ons te wachten?’

Om die reden had ik vier jaar geleden al eens een stuk geplaatst ‘waar zijn ze gebleven?’ Nu dus een herhaling.

Verder lezen

Eindtijd-moe

Bij veel Christenen bemerk je een vermoeidheid waar het ‘de tekenen der tijden’ betreft. Niet dat men het niet gelooft; nee, men ‘gelooft het wel’… Waarom ook continue speuren, opletten of de Heer spoedig komt? Als Hij komt zien we het wel immers? Het is triest dat deze gedachten juist ook onder oprechte gelovigen voorkomen. Daardoor missen ze de troost, heffen ze hun hoofden niet op, want ze merken niet hoe dicht bij hun verlossing is…

Verder lezen