zelf vervulde profetieën

obama

De Bijbel staat vol profetieën en God laat daarmee zien dat Zijn Woord getrouw en vast is. Als kinderen van God weten wij dat God mensen kan gebruiken, maar dat wij God niet op eigen initiatief een handje hoeven te helpen. Abraham en Sara was een zoon beloofd en hun …

Verder lezen

pré trib in Openbaring 12?

…en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. 1 Tess 1:10 God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus 1 Tess 5:9 Pré of Mid-trib? …

Verder lezen

Profetische Aftellen

Judah Ben Samuel Zo’n 800 jaar geleden leefde in Regensburg, Duitsland Rabbi Judah Ben Samuel. Deze Rabbi voorspelde dat de stad Jeruzalem gedurende 8 jubeljaren (400 jaar) bezet zou worden, waarna de stad één jubeljaar ‘niemandsland’ zou zijn en vervolgens eindelijk weer in het bezit van de Joden zou komen. …

Verder lezen

Jezus: mens of God?

Als je deze vraag stelt zal de reactie in veel gevallen zijn: ‘Jezus was een wijs en goed mens, een voorbeeld voor velen.’ Dat klinkt heel mooi, maar als men Jezus werkelijk een wijs en goed mens vindt waarom luisteren dan maar zo weinig mensen naar wat Hij zegt en …

Verder lezen

Hetzelfde: Islam en Christendom?

De Islam en het Christelijk geloof hebben grote overeenkomsten, maar ook grote verschillen. De benaming Allah (Arabisch voor ‘God’) lijkt er op te duiden dat Allah en de God van het Christendom eigenlijk Eén en Dezelfde is. Dat is echter niet zó. Wat zijn de verschillen tussen beide geloven: Islamitische …

Verder lezen

13 onweerlegbare feiten over Jeruzalem

Israe-240-animated-flag-gifs

Jeruzalem, de Joodse hoofdstad, de Stad van David. De afgelopen drieduizend jaren is Jeruzalem nooit de hoofdstad geweest van welke Arabische of Islamitische entiteit dan ook. Jeruzalem was de Joodse hoofdstad, zestienhonderd jaar voor het ontstaan van de Islam. Jeruzalem wordt meer dan zeshonderd maal genoemd in de Joodse Bijbel, …

Verder lezen

raakt Hij de bergen aan, dan roken zij.

rokendebergen

Experts zijn bezorgd dat de recente tekenen van verhoogde seismische activiteit in Yellowstone National Park de opmaat zou kunnen zijn voor een enorme uitbarsting die, zelfs met conservatieve schattingen, wereldwijde gevolgen zou hebben en in heel Amerika tot een tekort aan voedsel zou kunnen leiden. Yellowstone Een van de meer …

Verder lezen