Geloof zonder liefde

Geloof zonder liefde is keihard. We zien dit terug in alle (ik zeg alle) geloofsvormen die wij kennen op aarde. Van Christelijk naar Hindoeïsme, van de Islam naar het Jodendom naar het Sikhisme en van de Jehova’s getuigen naar het ietsisme. Geloof zonder liefde is met recht een dodelijk instrument. …

Verder lezen

Nederigheid

Niet voor God, maar door God. keuze 1 Als een kind door vriendjes op school wordt getreiterd, heeft het twee keuzes. De eerste keuze is, om het zelf op te lossen. Zo’n kind verhardt zich. Het wordt uiteindelijk als volwassene een hard, verbitterd en onverschillig mens, opgewassen tegen de ‘pesterijen’ …

Verder lezen

Genesis nader bekeken

“… de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn.” Handelingen 15:18. Genesis Het boek Genesis is een van de twee belangrijkste boeken in de hele Bijbel! Het andere belangrijkste boek is het boek Openbaring. Waarom deze twee boeken zo belangrijk zijn? Genesis maakt ons bekend met het …

Verder lezen

de leraar en 23 september

Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. Openbaring 3:3 23 september 2017 is voorbij gegaan zonder opname van de Gemeente. Velen, waaronder ikzelf, zagen in de sterrenconstellatie genoemd in Openbaring 12 een zeer …

Verder lezen