Het ontstaan van de Bijbel

Het is heel belangrijk om in elk geval een basiskennis te hebben van hoe de Bijbel tot stand is gekomen omdat onze kennis en geloof voor het grootste deel hierop is gebaseerd. Veel kritieken en vragen die je tegen zult komen gaan over de Bijbel en de betrouwbaarheid daarvan. Ontstaan …

Verder lezen

pré trib in Openbaring 12?

…en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. 1 Tess 1:10 God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus 1 Tess 5:9 Pré of Mid-trib? …

Verder lezen

Dries van Agt verdient geen serieus podium

Gezamenlijke verklaring van het Simon Wiesenthal Instituut en Likoed Nederland. In een uitzending van EenVandaag op 5 september 2016 werd de heer Dries van Agt uitgebreid aan het woord gelaten. Hij vond dat de Israëlische premier Netanjahoe opgepakt moest worden als “oorlogsmisdadiger”. Waaruit bestonden die oorlogsmisdaden? Uit het bouwen van …

Verder lezen

Hetzelfde: Islam en Christendom?

De Islam en het Christelijk geloof hebben grote overeenkomsten, maar ook grote verschillen. De benaming Allah (Arabisch voor ‘God’) lijkt er op te duiden dat Allah en de God van het Christendom eigenlijk Eén en Dezelfde is. Dat is echter niet zó. Wat zijn de verschillen tussen beide geloven: Islamitische …

Verder lezen

De aarde in opstand tegen haar Schepper

“Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.” (1 Korintiërs 2:14). De gevallen mensheid wil niet dat God de aarde regeert. Sinds de zondeval is de mens vastbesloten …

Verder lezen

begraven of cremeren

Nadenken over het sterven is iets wat blijkbaar door velen wordt gezien als ‘de duivel vezoeken’; je kunt er maar beter niet bij stilstaan. Toch is dat niet verstandig. Na een sterfgeval hebben de nabestaanden erg veel te verwerken, zowel emotioneel als door al het regelwerk wat op hen afkomt. …

Verder lezen

bidden voor ijs

Vorige week ging ik met mijn gezin naar een restaurant. Mijn zes jaar oude zoon vroeg of hij mocht bidden. We bogen onze hoofden en hij begon met zijn gebed: “Here God, dank u voor het eten, vooral als mama ook nog ijs bestelt als toetje. Amen!” Tegelijk met het …

Verder lezen

versleten schoenen

Ik heb me vanmorgen gedoucht trok mijn nette kleding aan ging naar de kerk en zocht een plekje. Ik boog mijn hoofd voor het gebed maar juist toen ik mijn ogen wilde sluiten zag ik hoe de schoen van de man naast me mijn schoen raakte en ik zuchtte. Er …

Verder lezen