Allah gaf het land Israël aan de Joden

De krant Al Quds en andere Arabische mediakanalen publiceerden begin februari ’16 een verbazingwekkend artikel waarin een sjeik uitlegt dat Allah het land Israël aan de Joden heeft gegeven en waarin hij de Palestijnen krachtig bekritiseert om hun politieke agenda.

ahmad-al-adwan-cover

Sheik Ahmad Adwan, die zich een moslimgeleerde noemt en in Jordanië woont, zei op zijn persoonlijke Facebook pagina dat er in de Koran niet zoiets bestaat als ‘Palestina’. Allah heeft het Heilige Land toegewezen aan de kinderen van Israël tot aan de Oordeelsdag (Koran, soera 5 – “De soera van de tafel,” vers 21). Ook staat in soera 26 – “De soera van de dichters,” vers 59: “Wij maakten de kinderen van Israël de erfgenamen (van het land).”

“Ik zeg tegen hen die het boek van hun Heer, de Koran, verdraaien: Hoe komen jullie aan de naam Palestina, leugenaars, jullie vervloekten, als Allah het reeds ‘Het Heilige Land’ heeft genoemd en het aan de kinderen van Israël heeft vermaakt tot aan de Oordeelsdag? Er bestaat in de Koran niet zoiets als ‘Palestina’. Jullie claim op het Land van Israël is een leugen en het vormt een aanval op de Koran en op de Joden en hun land. Daarom zullen jullie geen succes hebben. Allah zal jullie in de steek laten en jullie vernederen, want Allah is degene die hen, de Joden, zal beschermen.”

De sheik voegde eraan toe: “De Palestijnen zijn moordenaars van kinderen, ouderen en vrouwen. Zij vallen de Joden aan en dan gebruiken ze die (kinderen, ouderen, vrouwen) als menselijk schild waarachter ze zich verbergen. Zonder barmhartigheid voor hun kinderen alsof ze niet van hen waren. Met het enige doel dat ze aan het publiek kunnen vertellen dat de Joden van plan waren hen te doden.

Dit is precies wat ik in de jaren zeventig (van de 20ste eeuw) met eigen ogen zag gebeuren toen zij, de Palestijnen, het Jordaanse leger aanvielen die hen herbergde en beschermde. In plaats van het Jordaanse leger te bedanken, zetten zij hun kinderen vlak voor het Jordaanse leger. Met de bedoeling dat de wereld zou geloven dat het leger hun kinderen doodt. Dit is hun opzet en hun gewoonte, hun gewelddadigheid: ze hebben harten van steen als het over hun kinderen gaat en ze bedriegen de publieke opinie. Waarom? Om steun van de wereld te krijgen.”

Het is belangrijk te vermelden dat de boven genoemde sheik Israël bezocht en Joodse religieuze leiders ontmoette. De ‘Israel in Arabic’ website plaatste een interview met hem, waarin hij zei dat zijn reden om open te zijn naar het Joodse volk gebaseerd is “op mijn erkenning van hun soevereiniteit over hun land en mijn geloof in de Koran.”

Daarin wordt dit verteld en op vele plaatsen benadrukt, zoals Allah’s woorden: “O volk, (de kinderen van Israël), ga het Heilige Land binnen dat Allah jullie heeft toegewezen” (Koran, soera 5, -‘ De soera van de tafel,’ vers 21), en zijn woorden: “Wij maakten de kinderen van Israël erfgenamen (van het land)” (Koran, soera 26 – ‘De soera van de dichter,’ vers 59) en vele andere verzen.

Sheik Adwan zei ook: “(De Joden) zijn een vreedzaam volk die vrede liefhebben; ze zijn niet vijandig en geen agressors. Maar als zij aangevallen worden dan verdedigen ze zichzelf met zo weinig mogelijk schade aan de aanvallers als maar mogelijk is. Het is hun een eer dat Allah hen over de ‘werelden’ heeft aangesteld – dat betekent: over de mensen en de boze geesten (jinns) tot de Oordeelsdag. In mijn boeken en pamfletten leg ik duidelijk de redenen uit voor de keuze van Allah. Toen Allah hen verkoos, deed hij dat niet uit beleefdheid, ook was hij niet onrechtvaardig naar andere volken toe, maar omdat zij (de Joden) dit verdienden.”


leugens


Overgenomen van Christenen voor IsraëlBRON: ELDER OF ZION
met dank aan Jan