vrede in 2013

En weer is er een jaar voorbij. Een jaar van verwachting; uitziende naar de komst van de Heer Jezus op de wolken. Een jaar van met angst en medelijden toezien hoe de wereld zich keert tegen Isra�l en hoe de wereld meer en meer verdorven werd en klaar voor het oordeel. Een jaar ook, waarin we mochten zien hoe de Heere ons leidde, juist ook in zorgen, verdriet en ziekten. Een jaar waarin we mochten zien hoe God Zijn Gemeente bouwt door onderlinge liefde.
We weten dat de Vader alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die Hem liefhebben. Mogen wij in dit vertrouwen het nieuwe jaar 2013 binnengaan! Ik wens u Gods zegen!

Verder lezen

Beloften voor Israël

We beginnen deze keer met een lied, wat met de Kerst vaak wordt gezongen, maar wat eigenlijk gaat over de wederkomst van Koning Jezus en het Messiaanse rijk. Daarna laten we de Bijbel Zelf aan het Woord. Oh, wat zijn er veel en machtige profetie�n over het Messiaanse rijk en het volk Isra�l, wat door hun God wordt hersteld en over hoe zij zullen leven in het duizendjarig vrederijk! Heer Jezus, kom spoedig….

Verder lezen

Smeuïge nieuwtjes

Een tijd geleden reageerde iemand op een weblog met de opmerking dat een bekende Evangelist een vrijmetselaar zou zijn. 33e graad nog wel… Ik vroeg de reageerder hoe hij dat wist. ‘Nou, heb ik ergens gelezen’ was het antwoord. Iets, wat wordt verzonnen of aangedikt, wordt doorverteld tot het z� vaak wordt verteld dat niemand meer twijfelt. We gaan het vandaag hebben over ‘roddelen’.

Verder lezen