die stad, waar Christus het licht zal zijn…

Laatst heb ik een Johannes de Heer lied geplaatst en daar kwamen veel reacties op. Blijkbaar zijn er veel mensen, die de Opwekkingsliederen weliswaar mooi vinden, maar de oude liederen toch wel een beetje missen. Omdat ik deze week niet genoeg tijd had voor een topic plaats ik daarom weer een Johannes de Heer lied. Ik hoop dat velen met mij mee genieten!


‘k Ben reizend naar die stad,
waar Christus ‘t licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem,
bevrijd van zorg en pijn.


Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog;
God Zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Al ‘t schoon op aarde kleeft
de vloek der zonde aan,
maar in die reine stad kan nooit
de zonde binnengaan.

Daar is geen dood, geen rouw,
geen leed, geen zielsangst meer;
maar eeuw’ge blijdschap wacht de ziel
daar boven bij de Heer.

Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon;
daar vindt de ware strijder rust,
en God Zelf is zijn loon.Reacties zijn gesloten.