het briefje van de Rabbi

“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk: niemand mag u verachten.”

Titus 2 vers 11-15De verwachting van Jezus’ komst

Elke dag zien Christenen, die letten op de tekenen der tijden, steeds meer stukjes van de puzzel op zijn plaats vallen. Het inzicht in de profetieën groeit, zoals voorzegd in Daniel 12 vers 4. De oproep van Jacobus 5 vers 8 wordt steeds indringender: “Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.”

Yitzhak Kaduri

Sommigen zullen al wel eens gehoord hebben van orthodoxe Rabbijn Yitzhak Kaduri, die op 21 januari 2006 op 113 jarige leeftijd overleed. Kaduri’s was bijzonder popular in Israël. Bijna een kwart miljoen mensen woonden zijn begrafenis bij. De helft van Jeruzalem werd afgesloten om de massale processie van rouwenden in staat te stellen zijn lichaam naar de Har Hamenuhot begraafplaats te brengen. De laatste jaren van zijn leven begon hij steeds vaker over de komende Mashiach te preken. Aan zijn zoon David vertelde hij, dat hij de Mashiach in een droom had ontmoet. ‘Mijn vader heeft de Messias in een visioen ontmoet,’ aldus David. ‘Hij heeft ons gezegd dat Hij heel snel zal komen.’

Rabbi Kaduri was erg van onder de indruk van de ontmoeting met de Messias en hij vertelde de andere rabbi’s die vaak onder zijn gehoor waren (want hij was een zeer belangrijk man in hun midden) ook vaak over de komende Mashiach. Zij beschouwden hem als een wijze man die zij regelmatig om raad vroegen.

Het briefje

Rabbi Kaduri noemde niet de naam van de Messias. In plaats daarvan vertelde hij zijn zoon David, dat hij de naam had opgeschreven en het briefje in een envelop had gedaan. Die envelop mocht pas een jaar na zijn dood worden geopend. Precies een jaar na zijn overlijden, dus op 21 januari 2007, werd de enveloppe geopend door David en in aanwezigheid van vele andere rabbijnen. Er stond een tekst op: ‘Wat betreft de letter afkorting van de naam van de Messias, Hij zal het volk verheffen en bewijzen dat zijn woord en wet geldig zijn.’ Uiteraard stond dit in het Hebreeuws: ‘Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim’. De letterafkorting waar de rabbi over schreef leverde een grote schok op voor de aanwezigen, want de beginletters vormden de naam Yehoshua oftewel Yeshua (Jezus)

Ontzetting

De ultra-orthodoxe Joodse leiders waren ontzet. Eeuwen lang is de naam van Jezus als de komende Messias verboden geweest. Matthew 28 vers 11-15 Ze begonnen te twijfelen aan de geestelijke gesteldheid van hun overleden rabbi, toen hij dat briefje had geschreven. Zijn zoon David echter, had juist vaak getuigd dat zijn vader die laatste jaren van zijn leven helder van zinnen was en volkomen bij bewustzijn tot vlak voor zijn dood. En ondanks de ontzetting en verwarring bevestigden allen, die hem gekend hadden, dat het briefje inderdaad in het handschrift van de overleden Rabbi Kaduri was. De verwarring was zo groot, dat het grotendeels werd stilgehouden in de Israëlische media. Slechts 2 websites, de Hebreeuwse websites Nieuws Eerste Klasse ( NFC ) en www.Kaduri.net, vermeldden wat er op het briefje stond. Israel Today sprak met twee van Kaduri’s volgelingen in Jeruzalem die toegaven dat de nota helemaal authentiek was, maar dat het verwarrend was voor zijn volgelingen. “We hebben geen idee hoe de Rabbi op deze naam voor de Messias gekomen is.” zei een van hen. Orthodoxe joden vertelden Israel Today dat het verhaal over de geheime nota van Rabbijn Kaduri nooit had mogen ontstaan, omdat het schade toegebracht heeft aan de goede naam van de gerespecteerde oude wijze.

wees er klaar voor

Ik vertel dit verhaal omdat het één van de vele tekenen is betreffende de eindtijd. En omdat het belangrijk is die tekenen serieus te nemen en te bestuderen. En vooral opdat wij, als kinderen van God, hierdoor mogelijk zullen worden aangemoedigd om in ons hart te kijken en belijden wat niet goed is, zodat wij rein zullen zijn als Christus komt!

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen,
om zo te ontdekken wat God van u wil
en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Romeinen 12 vers 2 Nieuwe Bijbelvertaling


Reacties zijn gesloten.