de geboorte van de Vredevorst

kom en zie wat er gebeurd is in de stal
zoiets zie je niet zo vaak
die vreemdelingen die daar kamperen hebben een baby gekregen
kom en zie wat er gebeurt is in de stal

het zal zo’n beetje rond middernacht zijn geweest
een oudere man klopt bij ons op de deur
hij vertelde dat zijn vrouw op het punt van bevallen was
ze kon beslist niet verder reizen

ik vertelde dat alle kamers waren verhuurd
maar ze vonden onderdak in die oude schuur
ze konden wel wat dekens in de stal leggen
ze waren in elk geval op een droge en veilige plaats

zo rond het ochtendgloren werd ik wakker
het eerste licht kwam al door het dakraampje
een ster schitterde zo helder als de maan
ik hoorde mooie muziek die ik niet kon thuisbrengen

ik rende naar beneden om poolshoogte te nemen
en -eerlijk waar- ik geloofde mijn eigen ogen niet
een menigte had zich verzameld rondom de kleine stal
en ze spraken over ‘ Gods verrassing’.

herders vertelden dat ze in de heuvelen waren
dat ze elkaar verhalen vertelden om maar wakker te blijven
de lammetjes sliepen in de warmte van het kampvuur
de ooien lagen ineengedoken achter de stenen omheining

toen eensklaps de hemel zich wijd opende
met een licht en geluid waartegen ze nauwelijks bestand waren
ze vertelden dat engelen in een groot koor spraken:
‘jullie vinden de Messias daar!’

kom en zie wat er gebeurd is in de stal

kom en zie wat er gebeurd is in de stal!!


kijk omhoog, vreest niet! zeiden de engelen
want zie: de messias is gekomen
Degene over wie jullie zo vaak al hoorden!
en terwijl de engel die dag sprak tot de herders
viel de hemelse menigte in en zei met hem:
‘Glorie tot God in den hoge
vrede op aarde voor de mens van goede wil!

hemelse engelen berichtten Zijn aankomst
in het stadje Bethlehem
Halleluja voor God, zingt ‘Heilig!
Hij werd geboren om de wereld
van zonde te bevrijden
Glorie tot God in den hoge,
Halleluja voor God, amen!!’`
en zo berichtten hemelse engelen Zijn geboorte
in de kleine stad Bethlehen

nog steeds, vandaag de dag, komen zij die wijs zijn
en offeren hun lofzang aan Gods Gezalfde
als zij dan zo met liefde spreken
bereikt opnieuw dit glorieuze geluid vanuit de hemel mijn oor:

‘Glorie tot God in den hoge
vrede op aarde voor de mens van goede wil
hemelse engelen berichtten Zijn aankomst
in het stadje Bethlehem
Halleluja voor God, zingt ‘Heilig!
Hij werd geboren om de wereld van zonde te bevrijden
Glorie tot God in den hoge, Halleluja voor God, amen!!’`


Zonde maakte scheiding tussen God en de mens
het verlangen naar de Messias kwam
en op één enkele avond zou alles veranderen
met de boodschap van het engelenkoor:

Christus is geboren!!
laat de wereld proclameren
Christus is geboren!!
Niets zal ooit meer hetzelfde zijn
God is hier op aarde
om vrede te brengen aan de mens
vreugde is hier en leeft bij ons
want Christus is geboren!

De wereld verwachtte een Koning die zou worden geboren’
geboren in goud, macht en kracht
Hij was echter arm in alles, maar rijk in Majesteit
volg de ster en je zult het zien!

Halleluja, Christus is geboren!

[important]

‘Glorie tot God in den hoge
vrede op aarde voor de mens van goede wil
hemelse engelen berichtten Zijn aankomst
en het stadje Bethlehem
Halleluja voor God, zingt ‘Heilig!
Hij werd geboren om de wereld van zonde te bevrijden
Glorie tot God in den hoge, Halleluja voor God, amen!!’`

amen!!

[/important]


ik wens een ieder gezegende Kerstdagen!Reacties zijn gesloten.