verschillende bronnen

“En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van
doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen
en mompelen. Zal een volk niet zijn God vragen?”

Jesaja 08:19

hekserij

Een groep heksen verzamelden zich op vrijdag 10 februari ’17 om middernacht bij de Trump Tower in New York City om middels toverspreuken de nieuwe president Trump tegen te houden in zijn werk. De spreuk, waarin wordt opgeroepen tot de binding van ‘de kwaadaardige tongen’, is ook gericht tegen de aanhangers van de nieuwe president. De heksen hebben beloofd om zulke spreuken uit te spreken tijdens elke toenemende maan en dit vol te houden tot de president zijn ambt neerlegt. De volgende toenemende manen zijn 26 maart, 24 april en 23 mei.

Hekserij voorzegd

Een bizarre handeling die echter precies overeenkomt met een recente voorspelling, slechts twee weken daarvoor gedaan door Rabbi Ben Artzi in Israël. Deze bekende geestelijk leider in Israël waarschuwde er in zijn wekelijkse preek tegen dat hekserij en zwarte magie een comeback zullen maken in de wereld. Hij waarschuwde dat duistere krachten tegen wereldleiders zou worden gebruikt in de uiteindelijke poging om Gods heerschappij toe te eigenen. In het bijzonder vermeldde de rabbi dat president Trump een doelwit is van deze duistere machten.

Raketten onschadelijk

“JHWH regeert de wereld en niet de krachten van onzuiverheid. Afgodendienaars kijken naar de sterren en gebruiken theeblaadjes, kaarsen, tarot kaarten en andere methoden. Zij geloven dat deze dingen de toekomst bepalen” zei de rabbi. Tijdens het ritueel bij de Trump Tower werden inderdaad onder andere ook tarotkaarten en kaarsen gebruikt. Rabbi Ben Artzi voorspelde ook reeds eerder dat Israël niets te vrezen heeft van de geavanceerde S-300 anti-lucht raketsystemen die Rusland aan Iran heeft verkocht. De rabbijn voorspelde, “Deze raketten, die vrijwel elk vliegtuig kunnen neerhalen, zullen een virus krijgen in hun computers en op hol slaan. Ze zullen zichzelf opblazen in hun bunkers. De draagraket zal exploderen onder de raketkoppen.” In november 2011 was dat precies wat er gebeurd is en video’s van de geavanceerde wapens die in hun bunkers explodeerden werden gepost op YouTube.

“Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij
openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.”

Amos 3: 7

waarschuwingen

Naarmate er meer van de vroegere voorspellingen Rabbi Nir Ben Artzi’s uitkomen, wordt een recente preek, waarbij de rabbi rampen voorzegde zoals aardbevingen, stormen en een vliegtuigcrash – als gevolg van een goddelijk oordeel in reactie op politieke gebeurtenissen- steeds relevanter voor onze huidige tijd. In zijn wekelijkse preek op vrijdag waarschuwde Rabbi Ben Artzi eerder dat dit uitzonderlijke tijden zijn en dat er veel staat te gebeuren. De rabbi beschreef uitvoerig actuele gebeurtenissen in een nieuw licht waarbij hij zowel de oorzaak en het gevolg benoemde vanuit van een eindtijd perspectief. “De tijden zullen moeilijk blijven en de oordelen zullen blijven groeien: overstromingen, vulkaanuitbarstingen, branden en hitte, boze geesten, stormen en aardbevingen. Gebouwen zullen verdwijnen in de grond – de grond zal openen en inslikken wat er op stond. Vliegtuigen zullen botsen of verdwalen, schepen zullen verdwalen of zinken.”

Reeds uitgekomen

Zijn voorspellingen werden opgevolgd door een aantal soortgelijke incidenten. Afgelopen zomer was er een golf van grote aardbevingen, waaronder een 7,8 magnitude aardbeving in Ecuador, waarbij meer dan 500 mensen gedood en een 7,3 magnitude aardbeving in Japan die meer dan 50 mensen doodde . Seismologen voorspellen nog veel meer aardbevingen. En terwijl verloren vliegtuigen nogal ongewoon zijn in deze technologisch geavanceerde tijd, is het nu bijna drie jaar geleden sinds Malaysia Airlines-vlucht 370 in het niets verdween.

Trump

Een andere voorspelling van Rabbi Ben Artzi’s gaat over de invloed van het presidentschap van Donald Trump’s op Israël, het Israëlisch-Palestijnse vredesproces en de radicale islam.
De rabbijn had woorden van geruststelling voor Trump supporters die geloven dat de president goed zal zijn voor de Joodse Staat: “Trump doet zijn echte werk in het geheim, om alle dingen die krom zijn gemaakt weer recht te maken. Hij houdt er niet van om deze dingen meteen al openbaar te maken, maar als hij nog niet heeft gedaan wat hij beloofde, dan zal hij dat zeker nog doen.”

Ambassade

Een opvallende campagnebelofte die nog moet materialiseren is de veelbesproken verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het afgelopen weekend echter; met weinig fanfare of berichtgeving in de media, is een delegatie van twee congresleden aangekomen in Israël om te beginnen met bekijken van locaties voor de ambassade in Jeruzalem en om de daadwerkelijke verhuizing in gang te zetten.

vredesproces

Sprekend over de mogelijkheid van een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen voorzegde Rabbi Ben Artzi dat er geen vooruitgang zal zijn in de onderhandelingen, waarbij hij uitlegde dat vreedzaam samenleven in strijd is met de geestelijke gesteldheid van de Arabieren. “De Palestijnen en Hamas willen geen vrede” sprak hij. “Het is diep ingekerft in hun hart om Joden te haten en om hen te verdrijven uit Israël. De Palestijnen zouden ergens anders kunnen gaan leven in het Midden-Oosten, maar ze kiezen ervoor om te blijven, desnoods in armoede en moeilijkheden met Israël omdat ze hopen ooit de kans te krijgen de Joden te kunnen vermoorden of verjagen.”

IS (Islamitische Staat)

“Ondanks hun snode doelen echter”, ging hij verder, “zal de Arabische wereld, zelfs gezworen vijanden als IS en Iran, falen om Israël kwaad te doen. In feite beschermt IS zelfs onbedoeld – eigenlijk beschermen zij Israël tegen haar vijanden. IS schept complicaties (pleegt aanslagen) over de hele wereld zodat al die landen geen tijd hebben om zich met Israël te bemoeien en zij dus Israël met rust laten. IS haat Christenen namelijk meer dan dat ze een hekel aan Joden hebben. Sterker nog, ondanks de gezamenlijke inspanning van alle grootmachten van de wereld, met inbegrip van de Amerikaanse troepen en het Russische leger, is IS nog steeds niet verslagen. Sinds de oprichting in 2014, heeft IS tientallen terroristische aanslagen in Europa en Turkije gepleegd en doodden zij honderden burgers.

Iran

“Zelfs van Iran heeft Israël weinig te vrezen, maar Amerika des te meer” aldus de rabbi. “Iran is nog steeds bezig om kernwapens te produceren. Maar Israël is niet in gevaar door deze kernwapens. De dreiging van Iraanse nucleaire wapens is naar Amerika en de rest van de wereld. “

“Want, zo zegt de Here der heerscharen, wiens
heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de
volken die u uitgeplunderd hebben
want wie u (Israël) aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.
Voorwaar, zie, Ik beweeg mijn hand tegen hen, en
zij zullen hun knechten ten buit worden. Dan zult
gij weten, dat de Here der heerscharen mij gezonden heeft.
Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie,
Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren,
En vele volken zullen te dien dage gemeenschap
zoeken met de Here en zij zullen Mij tot een volk
zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten,
dat de Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft.
En de Here zal Juda op de heilige bodem als zijn
erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heren,
want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning.”

Zacharia 2:8-13


Bron: breakingisraelnews.com


Reacties zijn gesloten.