Palestijnen afstammelingen Kanaanieten

De nieuwste leugen van de palestijnse PA leider Abbas: ‘Palestijnen zijn de afstammelingen van de Kanaänieten en daarmee de oorspronkelijke bewoners van het land van Israël’. Abbas was op een driedaagse trip naar Duitsland om de westerse landen ertoe te bewegen diplomatieke druk toe op Israël uit te oefenen. In zijn toespraak sprak hij over het Palestijnse ‘streven naar vrede’. (In het Jiddisch is er een term voor zo’n wanstaltige leugen: een ‘gotspe’, hetgeen betekent ‘een verregaande onbeschaamdheid’)

Palestijnen: een baken van edelmoedigheid

Abbas verklaarde dat ‘het volk van Palestina, in haar lange geschiedenis, een baken was van edelmoedigheid en dat de huidige Palestijnen nazaten zijn van de 3500 jaar oude Kanaänitische beschaving, die stedelijke gemeenschappen hadden van duizenden jaren oud.’ De ironie is dat de zogenaamde Palestijnen nog moeten beslissen hoe oud ze zijn. Abbas zette hun leeftijd met zijn nieuwe claim op 3500 jaar. Echter, andere Palestijnse leiders verschillen van mening over deze cruciale kwestie; sommigen beweren dat het Palestijnse ‘volk’ terug gaat tot 15.000 jaar.

Israël wordt ontkend

Nog belangrijker, naast dat zij proberen om hun eigen nationale identiteit en geschiedenis zelf samen te stellen, proberen de Palestijnen eveneens de eeuwenoude Joodse banden met Israël en met name met Jeruzalem te ontkennen, een praktijk die ook door westerse antisemitische (anti-Israël; anti-Joods; anti-Zionisme) elementen wordt gepraktiseerd. Vanaf het begin is geheel het land Israël gepresenteerd op alle Palestijnse landkaarten als “bezet Palestina.” Deze cartografische oplichterij is, zelfs als louter cartografie, door gezaghebbende internationale wet verboden. Uiteraard zijn ook alle Palestijnse schoolboeken ook nog steeds voorzien van een kaart van het Midden-Oosten, waarin Israël lijkt niet te bestaan en waar het is verdrongen door Palestina. Omdat Arabische terrorisme nog altijd de grote keerzijde is van de ‘Palestijnse staat’ vraag blijven de Palestijnen de vorming van die staat zien door de loop van een machinegeweer. Mocht de staat Palestina worden opgericht dan, volgens hun eigen woorden, zou dit nieuwe Palestina meteen territoriale uitbreidingen buiten haar nieuw opgerichte grenzen gaan zoeken. Tegelijkertijd zou de “beschaafde” wereld schaapachtig weg kijken, net zoals het zo kort geleden deed toen Unesco Israëls historie in Jeruzalem glashard ontkende.

VN, het officiële anti Joodse orgaan

Een triest voorbeeld van hoe zonder enig voorbehoud de wereld de ‘arme verdrukte Palestijnen’ steunt is de VN wiens UNESCO (de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) vorig jaar de de Joodse banden met de Tempelberg en de Westelijke Muur in Jeruzalem glashard ontkende. Deze stemming is deel van een gestructureerd plan waarin “bezet Palestina” (dwz Israël zelf, niet alleen Judea / Samaria) systematisch uit elkaar wordt gehaald.

De Palestijnse doelen zijn duidelijk

Ironisch genoeg zijn, zelfs vóór de recente resolutie van de UNESCO, de Palestijnse doelen grimmig en openbaar geweest. Het convenant van Fatah verklaart al lang ondubbelzinnig: “Onze strijd zal niet ophouden, tenzij de Zionistische staat is vernietigd en Palestina volledig is bevrijd.” Waarom dan, twijfelt de Verenigde Naties voortdurend aan hun genocidale intentie? Is er een goed excuus voor het interpreteren van terroristische misdrijven als zijnde ‘nationale bevrijding’? Zelfs nu, na de start van de “Derde Intifada” en aanvullende Palestijnse vieringen van terreurgeweld, ziet de wereld de Palestijnse overtredingen van de dwingende bepalingen van het oorlogsrecht (de wet van het gewapend conflict) liever over het hoofd. Elke overtreding van Palestijnen van deze wetten wordt genegeerd. (De Palestijnen hebben nog geen staat, maar deze regels zijn ook van toepassing op niet-statelijke actoren in de mondiale politiek. )

Wat is de werkelijkheid?

Met de nieuwst uitspraak van Abbas wordt de geschiedenis genegeerd, archeologie en, inderdaad, de werkelijkheid. Een snel lezen van een geloofwaardig geschiedenisboek, een kort bezoek aan een goed museum of een snelle tussenstop op een archeologische site in Israël zou de grote nationale Palestijnse leugen snel verdrijven. Archeologen moeten nog alle bevindingen uit het ‘Palestijnse tijdperk’ ontdekken, maar er is een overvloed aan archeologische vondsten die de Joodse geschiedenis bevestigen.

Over alles wordt gelogen

De Palestijnen hebben ook geprobeerd om de Christelijke geschiedenis te vervalsen door te beweren dat Jezus een Palestijn was, terwijl Hij in feite een Joodse rabbi was, levende in de Joodse staat Judea. De ‘Palestijnen’ zijn een groep van families of stammen met geen gemeenschappelijke historische of etnische achtergrond, maar ze hebben een mythe bedacht waarmee Jasser Arafat ooit begon en dat een eigen leven is gaan leiden waardoor zij in de wereld erkenning krijgen en legitimiteit in hun oorlog tegen Israël vinden. Maar niet iedereen trapt in hun verhalen.

Zelfs Christenen steunen Abbas uit naïviteit

Volgens politiek-correct Nederland is de Palestijnse president Abbas iemand die niets liever wil dan in vrede leven met Israël op basis van de tweestatenoplossing: twee staten vreedzaam naast elkaar. Dit is dan ook precies wat Abbas de naïevelingen in het Westen wil wijs maken en die uitspraken doet hij in het engels. Als je de Arabische toespraken zou kunnen verstaan hoor je echter heel andere dingen. Want in werkelijkheid is Mahmoud Abbas vervuld van diepe haat tegen Israël en stookt hij Arabieren op met die haat. Op een uitzending van zijn officiële Palestijnse televisiezender, staat hij uit te kramen dat Israël de schuld heeft van alle ellende in de wereld! Dit is in lijn met al die andere onzinnige complottheorieën die de ronde doen in de Arabische wereld, waarbij de Joden de schuld krijgen van alle ellende in de wereld, zoals Harry Potter, aardbevingen en homoseksualiteit – om er slechts een paar te noemen. Sprekend over Israël heeft hij het over een ‘zeventig jaar oude bezetting’. Er is dus geen sprake van dat Abbas het bestaan van Israël wil erkennen – binnen welke grenzen dan ook.

Israël is de schuld van alles

De vertaling van de Palestijnse president Mahmoud Abbas op de officiële Palestijnse televisie, 12 maart 2017: “De internationale gemeenschap raakt er steeds meer en meer van overtuigd dat de Israëlische bezetting van de Palestijnse staat de oorzaak is van alle rampen die de regio en de hele wereld treffen. En dat zonder een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse kwestie op basis van de twee-staten-oplossing – zoals in het Arabische vredesinitiatief – en de relevante resoluties van de Veiligheidsraad, noch vrede, noch veiligheid, noch stabiliteit zal worden bereikt. Dan zullen de omstandigheden in de regio zeer moeilijk blijven, vooral door de groeiende terreur en extremisme. Wij veroordelen die terreur en vechten daar tegen met al onze kracht.Wat????!!

In werkelijkheid roept Abbas dus op tot geweld en terreur tegen Israël.

Wordt wakker!

Het zou te hopen zijn dat de mensen die Abbas’ woorden voor waar aannemen eindelijk eens wakker gaan worden. Er is geen Palestijns volk en het is er ook nooit geweest. Palestina was geen land, maar de benaming van het door de Romeinen verwoeste land van de Joden. Israël heeft in de lopen van de afgelopen decennia gepoogd in vrede met de aldaar wonende Arabieren samen te leven, zoals te zien is in de vele vredesbesprekingen waar Israël zo’n beetje als enige opofferingen deed. Israël ontruimde gebieden en gaf dat gebied als vredesgebaar aan de Arabieren (die zich door Arafat ‘Palestijnen’ zijn gaan noemen) maar Israël kreeg in ruil geen vrede. De ‘Palestijnen’ willen namelijk niet in vrede samenleven met de Joden (stop ermee om deze leugen te geloven!); zij willen het hele land ‘bevrijden’ en het liefst elke Jood vermoorden.

Een uitspraak van… de VN!

Gelukkig zijn er nog mensen die niet alle leugens slikken. “Het is volkomen duidelijk dat de tempel in Jeruzalem die de Romeinen in het jaar 70 hebben verwoest een Joodse tempel was”, zoals VN-secretaris-generaal António Guterres zei in een radio-interview, verwijzend naar een recente Palestijnse claim dat het Joodse volk geen historische banden met Jeruzalem zou hebben.

Bron: likud.nl


Reacties zijn gesloten.