NASA ontdekking

Op 22 februari ‘17 kondigde NASA de ontdekking aan van een nieuw sterrenstelsel. Men ontdekte zeven planeten om een ‘superkoele’ dwergster. Op drie van hen is vloeibaar water mogelijk, wat NASA reden gaf deze drie planeten “aarde-achtig” te noemen. De mededeling baarde opzien, omdat men er mogelijk leven zou kunnen aantreffen. De ‘wetenschap’ immers gelooft(!) dat als er materie is en de juiste omstandigheden, er spontaan leven kan ontstaan. Dat dit nooit is vastgesteld maakt niet uit; het is en blijft wetenschap… Evolutie is geloven dat –als men een vliegtuig vol bakstenen, houten balken, specie, dakpannen etc zou laden en de lading vervolgens van grote hoogte zou lossen, er tijdens het neerstorten spontaan een paleis zou kunnen ontstaan. De materie is er, de energie (van de klap) dus… Geloven dat een enkele cel spontaan zou kunnen ontstaan is al idioot: een cel is een compleet fabriekje. Maar ik dwaal af…

De Zohar

Hoewel de NASA werd bejubeld om de ontdekking, waren ze bepaald niet de eersten. De Zogar, een verzameling commentaren op de Thora (de vijf boeken van Mozes), vermeldt: ‘Op het moment dat Melech Hamoshiach (Messias de Koning) zal ontwaken en zal komen van Gan Eden (de Hof van Eden) zal een ster komen vanuit het oosten, vlammende met allerlei kleuren, en zeven andere sterren zullen rond deze ster gaan en gedurende 70 dagen zullen alle mensen van de wereld het schouwspel zien.’

Vooruitziend naar de eindtijd

Rabbi Shimon bar Yochai, 2e eeuws auteur van de Zohar: ‘De taak is om gedurende deze tijd (wanneer de ster zal komen) het geloof vast te blijven houden. We gaan dingen zien gebeuren die wij op geen enkele manier kunnen begrijpen. Het gaat om dingen die niet te geloven zijn. De uittocht uit Egypte zal vergeleken daarmee niets lijken. Elke dag zal erger zijn en we kunnen ons dan niet meer voorstellen hoe het leven eens was.’

Rabbi Daniel Travis

De hedendaagse Rabbi Daniel Travis: “We moeten in ieder geval weten dat we niet in eenvoudige tijden leven. We zien dat veel van de tekenen van de komst van de Messias reeds zijn gebeurd.” Doorgaand met zijn commentaar zegt rabbijn Travis dat de persoon die leeft in de tijd van de Messias zowel te beklagen is als benijd kan worden. “Hashem (God) kijkt naar de wereld op het moment dat de Messias gaat komen en Hij ziet dat niemand waardig is. Hij zal dan enorme ‘yissurim’ (oordelen) over de wereld brengen voordat de Messias zal komen. Het gaat om een test in ‘emunah’ (geloof in God). Gelukkig is de persoon die zal leven in de tijd van de Messias. Wie het geloof in God vasthoudt gaat ongelooflijke dingen zien.”

Yuval Ovadia

Yuval Ovadia, een Israëlische filmmaker die een aantal bekroonde films heeft gemaakt op het gebied van Nibiru en Planet X, benadrukte de gelijkenis tussen de recente ontdekking van de NASA en de beschrijving in de oude Joodse bronnen. De ontdekking van NASA is genoemd Trappist-1, naar de gebruikte telescoop. ‘Er is niet genoeg kennis over dit onderwerp, omdat de autoriteiten, met name de NASA, de feiten hebben verdoezeld’ aldus Ovadiah. ‘De ene dag ontkennen ze alles; de andere dag zeggen ze dat het geen kwaad kan omdat het heel ver weg is’. Ovadia zei verder: “Joodse bronnen zeggen dat dit astrologisch fenomeen is een noodzakelijk onderdeel is van ‘Geula’ (verlossing)” Hij legde uit dat als de ster niet verschijnt, elke bewering dat de Messias is aangekomen meteen door de Joodse rabbijnen zal worden verworpen. Hij verwees naar een voorbeeld: 400 jaar geleden gebruikte rabbijn Yaakov Sasportes het uitblijven van de nieuwe ster als argument tegen Shabbetai Tzvi, een jood die valselijk beweerde de Messias te zijn.

Een angstaanjagend gezicht

Het geloof in een planeetachtig object die in de nabije toekomst òf catastrofaal zal botsen met de aarde òf dicht langs de aarde zal scheren is weer opgedoken in de afgelopen jaren, met de ontdekkingen van Nibiru of Planeet X. Het uiterlijk van deze pre-Messiaanse ster is volgens de Zohar katastrofisch en wordt begeleid door extreme natuurrampen. De Vilna Gaon, een 18e eeuwse joodse geleerde, verklaarde dat de kracht van dit stersysteem de wereld zou kunnen vernietigen. De filmmaker Ovadia legde uit dat zo’n vernietiging niet wordt veroorzaakt doordat de ster met de Aarde botst maar doordat de Here God de ster gebruikt om op aarde de wereldwijde weersomstandigheden en geografische omstandigheden te veroorzaken. “We zien al jaren zijn invloed. In de afgelopen tien jaar hebben we een sterke stijging van het aantal en de intensiteit van natuurrampen gezien” vertelde Ovadia. “De autoriteiten geven toe dat in de afgelopen tijd het aantal meteoren die op de aarde slaan enorm is gestegen.”

Hetzelfde als ‘de draak’?

Is de ster met zijn zeven sterren dezelfde als de tot dusver door NASA verborgen gehouden plek bij het sterrenbeeld Maagd? Spreken we hier over Planeet X, de draak, die wacht tot het kind geboren wordt? Ik weet het niet. De kennis hiertoe ontbreekt ons en de berichten die NASA verspreid moeten met een gezond wantrouwen tegemoet worden getreden. Reeds eerder bracht NASA berichten in het nieuws die prompt werden opgepikt en besproken via Internet, om daarna de berichten te ontkrachten en daarmee de ‘complottheorie aanhangers’ ongeloofwaardig te maken. Laten we in onze gedachten houden wat we zien en horen en het bewaren tot alle dingen op hun plaats vallen. De tijd is nabij dat de Here God gaat afrekenen met het kwaad in deze wereld. De oordelen staan voor de deur, maar de wereld wil het niet zien en horen. Laten wij desondanks doorgaan met getuigen over het Evangelie van onze Heer Jezus Christus, zolang wij nog tijd hebben!


“Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons,
dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus”

Kol. 4:2-3Bron: breakingisraelnews.com

Reacties zijn gesloten.