OT profetieën Messias vervuld in NT

profetie vervuld

Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was,
dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten
en de Psalmen moet vervuld worden.

Lucas 24 v 44

 

De Messiasprofetievervulling
geboren uit het “zaad” van een vrouwGen. 3 v 15 aLucas 1 v 35
zou satan verslaanGen. 3 v 15 b1 Joh. 3 v 8
zou hierdoor ook Zelf lijdenGen. 3 v 15 c1 Petr. 3 v 18
komt uit het geslacht van SetGen. 4 v 25Lucas 3 v 38
komt uit het geslacht van SemGen. 9 v 26Lucas 3 v 36
komt uit het geslacht van AbrahamGen. 12 v 3Gal. 3 v 16
komt uit het geslacht van IsaacGen. 17 v 19Lucas 3 v 34
zou Gods “offerlam” zijnGen. 22 v 8Joh. 1 v 29
komt uit het geslacht van JakobGen. 28 v 14 aLucas 3 v 34
is de verlosser voor alle volkenGen. 28 v 14 bGal. 3 v 28-29
komt uit het geslacht van JudaGen. 49 v 10 aLucas 3 v 33
zou alle mensen voor Zich verzamelenGen. 49 v 10 bMark. 1 v 45
zou de “wijnstok” van alle levenden zijnGen. 49 v 11Joh. 15 v 1
botten worden niet gebroken tijdens kruisigingNum. 9 v 12Joh. 19 v 33
was als mens een profeetDeut. 18 v 18 aMatt. 21 v 11
zou Gods wil doen en Woord sprekenDeut. 18 v 18 bJoh. 12 v 49
vervloekt voor de verlossing van de mensDeut. 21 v 23Gal. 3 v 13
komt uit het geslacht van Boaz en RuthRuth 4 v 17Lucas 3 v 32
door God verheven met macht en heerlijkheid1 Sam. 2 v 101 Petr. 3 v 22
komt uit het geslacht van David2 Sam. 7 v 12-13Matt. 1 v 1
zou de Zoon van God te zijn2 Sam. 7 v 13-14Matt. 3 v 16-17
komt voor alle mensen2 Sam. 22 v 50Rom. 15 v 8-9
zou de “Spirituele Rots” zijn2 Sam. 23 v 31 Kor. 10 v 4
zou zijn als het “Licht van de ochtend.2 Sam. 23 v 4aOpenb. 22 v 16
komt uit het geslacht van Juda1 Kron. 5 v 2Lucas 3 v 33
komt uit het geslacht van David1 Kron. 17 v 11Lucas 3 v 31
Zijn Koninkrijk zal eeuwig zijn1 Kron. 17 v 12bLucas 1 v 33
Hij zou de Zoon van God zijn1 Kron. 17 13-14Matt. 3 v 17
is aanwezig bij het laatste oordeelJob 19 v 25-27Joh. 5 v 24-29
zou ook door de heidenen worden afgewezenPs. 2 v 1Hand. 4 v 25-28
religieuze leiders zweren samen tegen de MessiasPs. 2 v 2Matt. 26 v 3-4
zou zijn koning van de JodenPs. 2 v 6Joh. 12 v 12-13
zou de Zoon van God zijnPs. 2 v 7 aLucas 1 v 35
zou worden opgewekt uit de doodPs. 16 v 10Hand. 13 v 30-33
krijgt volkeren tot Zijn erfdeelPs. 2 v 8 aJoh. 17 v 4-24
toornt over de mensen die niet in Hem gelovenPs. 2 v 12Joh. 3 v 36
Zuigelingen zouden Hem lof gevenPs. 8 v 3Matt. 21 v 16
ontvangt volledige gezag over alle dingenPs. 8 v 6Matt. 28 v 18
Zijn lichaam zou geen ontbinding zienPs. 16 v 8-10bHand. 13 v 35-37
zou aan het kruis het uitroepen tot GodPs. 22 v 1Matt. 27 v 46
verlaten door God tijdens Zijn kruisigingPs. 22 v 2Marcus 15 v 34
zou zonder ophouden te bidden voor Zijn doodPs. 22 v 3Matt. 26 v 38-39
zou worden veracht en verworpenPs. 22 v 7-8Lucas 23 v 21-23
zou worden gemaakt een aanfluitingPs. 22 v 7Matt. 27 v 39
zou zijn Vader kennen uit de kindertijdPs. 22 v 10Lucas 2 v 40
al in de baarmoeder geroepen door GodPs. 22 v 11Lucas 1 v 30-33
zou worden verlaten door zijn discipelenPs. 22 v 12Mark. 14 v 50
zou worden omvat door boze geestenPs. 22 v 13-14Kol. 2 v 15
lichaam zou bloed en water uit te stotenPs. 22 v 15Joh. 19 v 34
zou dorst tijdens het stervenPs. 22 v 16Marcus 15 v 36
zou worden gekruisigdPs. 22 v 17Matt. 27 v 35
velen zagen Zijn kruisigingPs. 22 v 17 bLucas 23 v 35
Zowel de handen en voeten doorboordPs. 22 v 16 cMatt. 27 v 38
zou worden door velen gezien tijdens Zijn kruisigingPs. 22 v 17Lucas 23 v 35
Zowel de handen en voeten worden doorboordPs. 22 v 17 bMatt. 27 v 38
kleding wordt verdeeldPs. 22 v 19Marcus 15 v 24
bovengewaad blijft 1 stukPs. 22 v 19bJoh. 19 v 23-24
vijanden zouden struikelen en vallenPs. 27 v 2Joh. 18 v 3-6
zou worden beschuldigd door valse getuigenPs. 27 v 12Matt. 26 v 59-61
uitroep “In uw handen beveel ik mijn geest”Ps. 31 v 6Lucas 23 v 46
er zouden vele pogingen zijn om Hem te dodenPs. 31 v 14Matt. 27 v 1
geen bot van Hem zou gebroken wordenPs. 34 v 21Joh. 19 v 32-33
zou worden gehaat zonder redenPs. 35 v 19Joh. 15 v 24-25
zou doen Gods (Zijn Vaders) wilPs. 40 v 8-9Joh. 5 v 30
zou helder zijn omtrent zijn zendingPs. 40 v 10Lucas 4 v 18-19
verraden door een van zijn eigen discipelenPs. 41 v 10Mark. 14 v 17-18
Zijn troon zou voor eeuwig zijnPs. 45 v 7Hebr. 1 v 8-9
Hij zou God zijnPs. 45 v 8Hebr. 1 v 8-9
zou handelen met gerechtigheidPs. 45 v 8Joh. 5 v 30
verraden door een van zijn eigen discipelenPs. 55 v 14-15Lucas 22 v 47-48
zou terug naar de hemel opstijgenPs. 68 v 19Ef. 4 v 8
zou worden gehaat en afgewezen zonder redenPs. 69 v 5Joh. 15 v 24-25
zou worden veroordeeld in Gods naamPs. 69 v 8 aMat 26 v 65-67
zou door de Joden worden afgewezenPs. 69 v 9 aJoh. 1 v 11
Zijn eigen broeders zouden Hem afwijzenPs. 69 v 9 bJoh. 7 v 3-5
boos om onethische praktijken in de tempelPs. 69 v 10 aJoh. 2 v 13-17
Zijn hart zou gebroken wordenPs. 69 v 21 aJoh. 19 v 34
discipelen verlieten Hem vlak voor zijn doodPs. 69 v 21 bMark. 14 v 37
kreeg gal vermengd met azijn te drinkenPs. 69 v 22 aMatt. 27 v 34
had dorst tijdens het stervenPs. 69 v 22 bJoh. 19 v 28
verhoogd tot de rechterhand van GodPs. 80 v 17Hand. 5 v 31
zou komen vormen het geslacht van DavidPs. 89 v 3-4Matt. 1 v 1
zou God Zijn Vader noemenPs. 89 v 26Matt. 11 v 27
zou Gods enige “verwekt” ZoonPs. 89 v 27Mark. 16 v 6
zou komen uit het geslacht van DavidPs. 89 v 29Matt. 1 v 1
komt uit het geslacht van DavidPs. 89 v 35-36Matt. 1 v 1
verhoogd tot de rechterhand van GodPs. 80 v 18Hand. 5 v 31
komt uit het geslacht van DavidPs. 89 v 4-5Matt. 1 v 1
noemt God Zijn VaderPs. 89 v 27Matt. 11 v 27
Gods enige “verwekte” ZoonPs. 89 v 28Kol. 1 v 18
is eeuwigPs. 102 v 27-28Hebr. 1 v 10-12
is de schepper van alle dingenPs. 102 v 26Joh. 1 v 1-3
zou de stormachtige zee kalmerenPs. 107 v 28-29Matt. 8 v 24-26
zou bidden voor Zijn vijandenPs. 109 v 4-5Lucas 23 v 34
verrader (Judas) zou een kort leven hebbenPs. 109 v 8 aHand. 1 v 17-18
verrader zou worden vervangen door een anderPs. 109 v 8 bHand. 1 v 20-26
bespot door velenPs. 109 v 25Mark. 15 v 29-30
verhoogd tot de rechterhand van GodPs. 110 v 1 bMark. 16 v 19
Heer en KoningPs. 110 v 2Mat 22 v 41-45
priester naar de ordening van MelchizedekPs. 110 v 4Hebr. 6 v 20
verhoogd tot de rechterhand van GodPs. 110 v 51 Petr. 3 v 21-22
de hoeksteen door de bouwlieden verworpenPs. 118 v 22 Mat 21 v 42-43
zou zijn, van eeuwigheid tot eeuwigheidSpr. 8 v 22-23Joh. 17 v 5
zou opstijgen en dalen van en naar de hemelSpr. 30 v 4 aJoh. 6 v 38
God zou een “verwekt” Zoon hebbenSpr. 30 v 4 bMatt. 3 v 16-17
geboren uit een maagdJesaja 7 v 14Lucas 1 v 26-27
HijGenas ziekenJesaja 35 v 5-6Matt 11 v 5
bespuugd en geslagenJesaja 50 v 6Matt 26 v 67-68
Hij werd zwaar mishandeldJesaja 52 v 14Marcus 14 v 65
Hij zweeg toen Hij werd mishandeldJesaja 53 v 7Matt 27 v 12-14
in Zijn dood was Hij bij de rijkenJesaja 53 v 9-10Lucas 23 v 50-53
Hij bracht goed nieuws aan de armenJesaja 61 v 1-2Lucas 4 v 18-19
God riep Zijn Zoon uit EgypteHosea 11 v 1Matt 2 v 14-15
zou leren in gelijkenissenHosea 12 v 11Matt 13 v 34-35
De lucht werd zwart toen Hij stierfAmos 8 v 9Markus 15 v 33
Bethlehem was Zijn geboorteplaatsMicha 5 v 1Lucas 2 v 4-7
Hij reed Jeruzalem binnen op een ezelinnenjongZacharia 9 v 9matt. 21 v 1-3
Men vond Hem slechts 30 zilverstukken waardZach 11 v 12Matt 26 v 16
van dit geld wordt land pottenbakker gekochtZach 11 v 13Matt. 27 v 5-7


Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben,
en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 
en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.

Johannes 5 v 39-40

Reacties zijn gesloten.