Noord-Korea kan de apocalyptische oorlog der engelen starten

Een Torah Bijbelcodes expert ontdekte aanwijzingen met betrekking tot Noord-Korea’s recente bedreiging om nucleaire wapens te gebruiken tegen Amerika en het bleek dat de despotisch regime specifiek wordt genoemd als een angstaanjagende deelnemer in de eindtijd. Nog alarmerender zijn de codes die beschrijven welk deel legioenen van boze (gevallen) engelen zullen hebben in dit scenario.

Noord Korea als trigger grote eindtijd oorlog

In de afgelopen maanden heeft Noord-Korea gewaarschuwd dat het zou overwegen om een preventieve nucleaire aanval tegen Amerika te ondernemen, in reactie op de gezamenlijke Amerikaans-Zuid-Koreaanse militaire oefeningen. Rabbi Matityahu Glazerson heeft nu een video vrijgegeven waarin wordt uitgelegd hoe de Torah codes, een systeem om de Bijbel op rekenkundige manier te interpreteren, laat zien hoe de twee landen tegenover elkaar staan in een nucleaire confrontatie.

Bijbelcodes

Met behulp van een speciaal computerprogramma om hem te helpen om deze codes te vinden, vond de rabbijn de woorden ‘Tsafon Korea’ (Noord-Korea). Het bericht werd nog duidelijker toen de rabbi de letters alef, heh, resh en bet opeenvolgend gerangschikt vond. Deze letters vormen de afkorting voor ‘Artzot Habrit’ (de Verenigde Staten in het Hebreeuws). Beide codes staan naast de woorden ‘Shoah Atomit’ (atoomholocaust). Op hetzelfde raster van Bijbel codes, ontdekte de rabbijn het woord ‘Gog’, waarop hij veronderstelde dat dat duidt op de mogelijkheid dat Noord-Korea het land is dat de pre-Messiaanse oorlog zal brengen als ‘de koning van het noorden’.

De strijd der engelen

Nog schokkender was de ontdekking in de Bijbel codes van de naam Samael, de belangrijkste aartsengel van de dood, en zijn partner, Lilith. Samael betekent letterlijk ‘het middel van God’, of, zoals het wordt uitgelegd in de Zohar, ‘het gif van God’. In de Talmoed wordt Samael beschreven als de engel des doods en commandant van een legioen van twee miljoen engelen. De Yalkut Shimoni, een bundeling van rabbijnse commentaren op de Bijbel uit de 13de eeuw vertelt dat Samael de engel is van het volk van Edom, wat volgens de rabbijnse literatuur, Rome werd. Volgens veel hedendaagse rabbijnen, wordt de geslachtslijn van Esau nu belichaamd door de westerse beschaving, onder leiding van de Verenigde Staten.

Bijbelse waarschuwing

Toen Rabbi Glazerson de codes rond de namen van de twee landen zocht, ontdekte hij ook de woorden ‘hahatra’a’ (de waarschuwing), en ‘iyoom’ (dreiging). In zijn video waarschuwde Rabbi Glazerson in het Hebreeuws “Noord-Korea is een reëele nucleaire bedreiging voor de Verenigde Staten, en ze moeten Korea’s dreigement serieus nemen. Het is een gevaar voor de hele wereld.”

Oorlog leidt tot spoedige komst Messias

De rabbijn legde uit dat deze internationale confrontatie niet beperkt blijft tot Noord-Korea en Amerika, maar ook daadwerkelijk een rol speelt in de tijd waarin de Messias zal komen. In zijn video waarin Rabbi Glazerson het gevonden rooster liet zien, had hij punten gezet om het woord ‘Messias’, grenzend aan ‘ben Yishai’(de zoon van Isaï). Hetzelfde interval onthult de letters die Hebreeuwse jaar 5778 aanduiden, wat zal beginnen op de Joodse nieuwe jaar in september 2017.

Rabbi Glazerson: “Korea en de nucleaire dreiging brengen ons dichter bij de Messias.”

Bijbelcodes vooral over de komst van de Messias

“Dit is een heel belangrijke en interessante tabel van codes, maar al deze ontwikkelingen zijn ook reeds beschreven in Joodse bronnen,” besloot de rabbi. “De Torah is de blauwdruk van de schepping. Torah codes vertellen ons wat reeds eerder is gepland, vooral wanneer het gaat over de dingen die gebeuren voor de Messias zal komen.”

Noord-Korea: klein land; groot gevaar!

Rabbi Pinchas Winston, een productief schrijver en ‘eindtijd-geleerde’, is het er mee eens dat de huidige confrontatie ernstige gevolgen zal kunnen hebben. “Noord-Korea is een soort wild card. Het is een klein en onaangenaam land dat, zoals we hebben gezien in de geschiedenis, op een of andere manier veel grotere dingen kan veroorzaken, vergelijkbaar met de moord op de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand (en zijn vrouw) in Sarajevo die de eerste wereldoorlog veroorzaakte. Een lucifer is een klein ding dat men gemakkelijk uitblaast. Maar als je het laat vallen in een kamer vol buskruit, ontploft alles dramatisch.”

Bron: breakingisraelnews


Reacties zijn gesloten.