De eerste nieuwe Israëlische nederzetting sinds 1993

Het Witte Huis heeft officieel –bij uitzondering – een nieuwe Joodse nederzetting goedgekeurd die zal worden gebouwd in de Shilo Valley. Die nederzetting is bestemd voor de Joden die dakloos zijn geraakt door de vernietiging van Amona.

Amona opgeofferd voor de vrede

Amona was een buitenpost van zo’n 50 hectare grond. Grond waarvoor geen Palestijnse eisen waren en waar ook nooit Arabieren of Palestijnen hebben gewoond. Zo’n nederzetting is niet hetzelfde als ‘een bezetting’. Een bezetting is een buitenlandse aanwezigheid op grond van een andere staat. De grond waar het hier over ging is zoals gezegd nooit bewoond geweest of geclaimd door Palestijnen, hoewel wordt beweerd dat een klein deel van de nederzetting werd gebouwd op braakliggende Arabische grond in eigendom. Dit gebied behoort echter tot het door de volkerenbond aan Israël toegewezen land. De kleine nederzetting Amona (42 gezinnen) lag in het stamgebied Benjamin in Samaria (‘Westbank’). De ontruiming van Amona (reeds in 2006 werd al een gedeelte ontruimd) was een gebaar van goede wil van Israël. (hoewel het verleden leert dat na zo’n gebaar van goede wil de dank bestaat uit ‘meer terreur’…) Tekenend voor Israëls wil om tot vrede te komen vind ik het volgend citaat uit Israëltoday: ‘De ontruiming, hoe pijnlijk hij ook moge zijn, is een vast besluit. We moeten één blijven. Ik weet zeker dat we voor die 42 gezinnen een mooi, nieuw thuis kunnen vinden. De vrede moet bij ons beginnen.’

Israëls voorzichtig beleid

Een Amerikaanse functionaris zei tegen de Jerusalem Post: “De Israëlische premier maakte een afspraak met de kolonisten van Amona voorafgaand aan het gesprek met president Trump, waarin hij consequent aangaf dat hij van plan was om dit voornemen uit te voeren.” “In de toekomst, en als we in meer gedetailleerde discussies komen over de mogelijkheden voor het bevorderen van Israëlisch-Palestijnse vrede, heeft de Israëlische regering duidelijk gemaakt dat Israël een beleid zal voeren ten aanzien van de bouw van nederzettingen, waarmee rekening wordt gehouden met de mening van president Trump”. Tijdens de ministerraad informeerde Netanyahu het kabinet dat hij van plan is om president Trump tegemoet te komen door verder geen nieuwe nederzettingen- en minder uitbreiding van bestaande nederzettingen- toe te staan.

De eerste nieuwe Joodse nederzetting sinds 1993

De bewoners van Amona werden gedwongen om hun huizen te verlaten omwille van ‘de vrede’, maar de wereld vindt blijkbaar dat deze mensen dan ook nergens anders meer mogen wonen. Hoewel de Westerse media het vaak doen voorkomen alsof Israël aan de lopende band nederzettingen creëert op ‘palestijnse grond in bezet gebied’ wordt dit in werkelijkheid de eerste nieuwe Joodse nederzetting die de Israëlische regering in Judea en Samaria heeft goedgekeurd, sinds de Oslo-akkoorden in 1993 werden ondertekend. Toen het Israëlische kabinet unaniem de oprichting van de nieuwe nederzetting voor de voormalige inwoners van Amona goedkeurde werd dit met grote verontwaardiging ontvangen door de Arabieren die zich Palestijnen noemen, onmiddellijk gevolgd door de anti-semitische Verenigde Naties. Hun veroordeling kwam dan ook meteen.

Hoewel de Westerse media het vaak doen voorkomen alsof Israël aan de lopende band nederzettingen creëert op ‘palestijnse grond in bezet gebied’ wordt dit in werkelijkheid de eerste nieuwe Joodse nederzetting die de Israëlische regering in Judea en Samaria heeft goedgekeurd, sinds de Oslo-akkoorden in 1993 werden ondertekend.

De VN

De VN reageerde vrijwel onmiddellijk. Stephane Dujarric, woordvoerder van de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, reageerde in termen van “teleurstelling en alarmering” op de aankondiging. “De secretaris-generaal heeft er steeds op gewezen dat er geen plan B is voor Israëli’s en Palestijnen om samen in vrede en veiligheid te leven. Hij veroordeelt alle unilaterale acties die, zoals de onderhavige, een bedreiging vormen voor vrede en die de twee-staten-oplossing ondermijnen” zei Dujarric.

Het officiële gewenste resultaat: een etnische zuivering

De twee-staten-oplossing zal de vernietiging van de Joodse gemeenschappen vereisen en het gedwongen verplaatsen van ongeveer 420.000 Joden. (Dit cijfer van 420.000 Joden omvat niet de 300.000 Joden in Oost-Jeruzalem, wiens verwijdering de Palestijnse Autoriteit ook stelt als voorwaarde voor onderhandelingen.) De gewenste ontruiming van 420.000 Joden is ruim 48 keer zoveel als bij de ontruiming van Gush Katif in 2005. Gush Katif was een blok van 17 Israëlische nederzettingen in de zuidelijke Gazastrook. In augustus 2005 heeft het Israëlische leger de beslissing van het kabinet uitgevoerd en onder dwang de 8600 inwoners van Gush Katif uit hun huizen gehaald. Dit gebeurde (‘de vrede moet bij ons beginnen’…) in het kader van eenzijdige terugtrekking van Israël uit de Gazastrook.

En de Palestijnen?

Geen Palestijnen zullen worden verdrongen door het plan, dat premier Netanyahu omschreven heeft als een complete etnische zuivering. De gebieden die in het twee-staten plan aan de Palestijnen worden toebedeeld, dienen geheel ‘Judenrein’ te worden opgeleverd. Geen enkele Jood zal mogen leven in ‘Palestina’. En de Arabieren die nu reeds in Israël wonen? Worden zij uitgezet naar Palestina? Nee. Zij maken deel uit van de Israëlische samenleving.

Israël beschuldigd van apartheid

De Palestijnse onderhandelaar Hanan Ashrawi, veroordeelde de aankondiging van steun van Trump, zeggende dat het “een voortzetting van het systematische beleid van kolonialisme, apartheid en etnische zuivering, met een totale en schaamteloze minachting voor de Palestijnse rechten van de mens” was. “Israël is meer betrokken bij het kalmeren van de illegale kolonisten dan het naleven van de eisen voor stabiliteit en een rechtvaardige vrede” zei Ashrawi.

De echte apartheid

Stel je eens voor dat er ergens in de wereld wordt voorgesteld om in een gebied alle Moslims (of Hindoes, of Christenen etc) weg te jagen en hen te verbieden daar te wonen. Hoe groot zou de (terechte) verontwaardiging zijn? En hoe groot is dan de verontwaardiging als de Palestijnen eisen dat elke Jood van ‘hun grond’ af gaat? Neuh… niet zo groot eigenlijk. De Joden, die nu al in vrede samenleven met Arabieren, zij worden beschuldigd van apartheid. (er leven 1½ miljoen Arabieren in Israël, van wie 80% Moslims) De Palestijnen, die geen enkele Jood willen zien, treft dit verwijt niet. De lieden die spreken over ‘apartheid’ houden er blijkbaar wel heel ‘aparte’ ideeën over ‘apartheid’ op na…

Gebruikte bronnen:
christenenvoorisrael
israeltoday
breakingisraelnews


Reacties zijn gesloten.