Heeft God alles onder controle?

Nogal een uitdagende vraag. Laat het me uitleggen. Vorige week schreef ik over het ontstaan van de aarde, de schepping, de zondeval en uiteindelijk de zondvloed. Daarop kreeg ik een brief van iemand. Omdat ik vermoed dat de gestelde vragen bij meer mensen leven plaats ik delen uit de brief en daaronder het antwoord wat ik terugzond.

Ik heb altijd al veel moeite gehad met het feit dat Adam en Eva de oorzaak zijn van alle ellende op deze wereld, want als zij niet gezondigd hadden was het nu niet zo’n puinhoop op deze wereld, hier kunnen hun nakomelingen toch niets aan doen?

‘als Adam en Eva niet gezondigd hadden zaten wij nu niet met die ellende’…
Dat is een verzuchting die wel meer mensen slaken. Maar eigenlijk onterecht, want zouden wij –daar waar Adam en Eva bezweken voor de verleiding- er dan wèl bestand tegen zijn geweest?

Voor deze schepping was er misschien een eerste aarde die ook verwoest is? De oorzaak, waarschijnlijk wederom Satan met zijn leger gevallen engelen? Hierdoor begin ik soms te twijfelen of het ooit echt goed gaat komen, waarom heeft God die 1e keer niet ingegrepen voordat satan daarna ook nog Adam en Eva op het verkeerde pad bracht, en wie weet gaat het nog wel een keer gebeuren? Hier bedoel ik mee, misschien staat er weer een engel op die de macht wil grijpen!

De Here God is eeuwig en alwetend. Niets overkomt Hem.
Toen Hij de wereld schiep (vers 1) wist Hij al dat lucifer in opstand zou komen en dat de aarde uit afgunst door lucifer verwoest zou worden. Maar de Here God is eerlijk en rechtvaardig: toen lucifer in opstand kwam kreeg ook lucifer een tweede kans. Die greep hij niet aan om tot inkeer te komen maar hij liet zien vastbesloten te zijn en hij verwoestte Gods schepping.

God wist dat
En toen Gods Geest boven de wateren zweefde van de verwoeste wereld maakte Hij de wereld weer leefbaar. Daarna schiep Hij levende wezens. Dieren en mensen. Het is vanaf het begin Gods plan geweest een wereld te hebben waarin Gods schepping in vrede en liefde zou samenzijn met God Zelf. Ook hier weer: de Here God is eerlijk. Hij wilde geen mensen die niets anders konden dan Hem gehoorzamen en liefhebben; Hij wilde mensen die uit vrije wil tot God zouden komen. Daarom gaf Hij de mens de keuze, wetend dat de zondeval zou plaatsvinden.

Gods oplossing
Want daarna kwam Hij met het vervolg van Zijn plan: de Verlosser zenden die de kapot gemaakte verbinding tussen God en mens zou herstellen. En vanaf dat moment was het mogelijk dat de mens vrijuit tot God kon gaan in de Naam van de Heer Jezus. Zo vormt de Here God alsnog Zijn volk (ook hier: alleen zij die God echt willen volgen) en de Gemeente.

Opnieuw opstand
De rechtvaardigheid van God maakt dat Hij de mens die leeft in het komende duizendjarig vrederijk ook daarna de ‘kans’ geeft om tegen God te kiezen. Aangezien de satan in die tijd is opgesloten worden die mensen niet verleid. Dus laat God over duizend jaar de satan vrij. Dan moeten ook die mensen zelf gaan kiezen bij wie ze willen horen.

Komt er nog eens een opstand tegen God?
Uiteindelijk zal bereikt zijn wat de Here God van het begin af aan wilde: zijn schepping die in vrede met Hem leeft. Zal er nog een engel zijn die de macht wil grijpen? Nee. God doorziet en kent alle tijden en de eeuwigheid. Dit is Zijn plan en daar kun je echt gerust op zijn!

 

God is in control

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.