Eindtijdgekkies

Waarom er de vorige maand rond de Joodse feestdagen geen beurscrash (shemitah) en geen opname van de Gemeente plaatsvond: ik weet het niet. Wat me wel opvalt is dat er nu op verschillende sites plotseling ‘verstandige en nuchtere artikelen’ verschijnen van mensen die vermelden dat ‘zij allang al wel wisten dat van die ‘voorspellingen’ niets terecht zou komen’, waarna zij vervolgens met hun argumenten tegen de artikelen over de Shemitah en de bloedmanen komen. Wat vreemd dat die mensen die artikelen niet begin september plaatsten? Of zouden ze zelf ook voor de zekerheid hebben afgewacht of ‘het toch waar zou zijn’?

Eindtijdgekkies
Het nare van die afkeurende artikelen is dat mensen die zich verdiepen in de Bijbelse profetieën ’te kijk worden gezet’. Sommige Christenschrijvers spreken zelfs van ‘eindtijdgekkies’ wat ik bepaald niet Christelijk of respectvol vind. De mensen die zo druk bezig zijn geweest met hun Bijbelstudie en uitleg die zullen zich na zoveel verwijten nu wel tweemaal bedenken voor ze weer met een uitleg van profetieën komen. Is dat echt een goede zaak?

Ik word liever een ‘eindtijdgek’ genoemd omdat ik mijn Heer verwacht,
dan ‘wijs en nuchter’ omdat ik Hem ten diepste niet echt meer verwacht!

Een schop na
Voor hen die bewust de boel bedriegen is dat een goede zaak. Ontkracht hun leugens maar. Maar er zijn mensen die heel erg overtuigd waren dat zij de Bijbel goed begrepen en die zwaar teleurgesteld werden. Wij mogen een broeder in Christus niet zomaar veroordelen. Als de Heer Jezus ons onze zonden heeft vergeven, zouden wij dan een ander gaan beschuldigen? De Bijbel waarschuwt ertegen dat Christenen Gods dienstknechten die de Bijbel uitleggen gaan veroordelen. Romeinen 14:10 “Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.” Triest, intriest vind ik het dan dat zulke mensen soms ‘valse profeten’ worden genoemd. Triest, omdat zij na hun eigen teleurstelling ook nog eens een schop na krijgen na hun vaak grote inzet. Triest ook omdat zij waarschijnlijk -als ze weer iets opmerken- hun mond zullen houden. En intriest omdat mensen zomaar met een term als ‘valse profeet’ smijten.

Want wat is volgens de Bijbel een profeet
Een profeet is iemand die zegt: ‘Zó spreekt God:…’ Iemand dus, die namens God zegt te spreken. Als iemand die dat zegt onwaarheid zegt dan mag hij inderdaad gemeden worden. Maar iemand die de Bijbel voor iedereen controleerbaar uitlegt met Bijbelboek, hoofdstuk en vers en de uitleg erbij die is niet aan het profeteren. Dat is iemand die Bijbelstudie serieus neemt. Zouden wij broeders en zusters die de komst van de Heer Jezus met heel hun hart verwachten zo de grond in moeten boren? Mattheüs 7:2 “Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.”

Eindtijdberichten zorgen voor onrust
Een veelgehoord argument en op zichzelf ook wel waar: de vele eindtijdsites met alle berichten geven inderdaad onrust. Mensen raken inderdaad soms teleurgesteld. Maar het werkt ook andersom: zelfs ongelovige mensen zien dat de wereld aan het veranderen is. Zij lezen ook de berichten en zien dat Gods geduld met deze wereld ten einde loopt en dat hun tijd om tot God te naderen door de Heer Jezus blijkbaar nog erg kort is. Er zijn er die daardoor tot bekering komen! En er zijn Christenen, die druk bezig waren met de dingen van het leven, die tot bezinning kwamen en besloten dat zij meer heilig en rein moesten gaan leven; immers: de Heer Jezus kan elk moment komen voor Zijn Gemeente!

Gevaar van dwaalleraars
1 Timotheüs 4:1 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn.” Dit gaat over mensen die bewust en kwaadwillig leugens rondstrooien om de Gemeente kwaad te dien. Eerlijk gezegd ga ik er van uit dat de meeste ‘eindtijdsites’ geen huichelaars en leugensprekers zijn. Voor mijn idee zijn dit geen leringen van boze geesten, maar gewoon leringen van Bijbeluitleggers die ergens de plank mis slaan. Ja, eindtijdsites kunnen inderdaad mensen op het verkeerde been zetten. We moeten dus met elkaar kritisch en voorzichtig blijven.

Argeloos en oplettend
De Heer Jezus zegt: ‘Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.’ Met die onschuld kunnen we in blijdschap uitzien naar de komst van onze Heiland, en met de scherpzinnigheid elkaar scherp houden. Laten we vooral niet zo teleurgesteld zijn dat we maar weer gewoon door gaan met ons leven en ‘wel zien wanneer de Heer Jezus komen zal’. Dan trappen wij inderdaad in de val van de boze, want de meeste kerken gaan al zó om met de verwachting van de komst van de Heer Jezus.

Openbaring 3:10 “omdat jij het bevel hebt bewaard om Mijn komst te verwachten, zal Ik jou bewaren voor de ure der verzoeking die over de aarde komen zal!”

 

 

 

Reacties zijn gesloten.