God, in een wereld vol verdriet

God bestaat. Hij schiep de wereld en Hij houdt van de mens. Als je zó om je heen kijkt, zou je dat niet zeggen. De wereld is vol geweld, haat en oorlog, misbruik, verdriet en honger.Veel mensen zijn boos over de puinhoop die er in de wereld is en velen houden God daarvoor verantwoordelijk.

Een voorbeeld

‘Mijn ouders probeerden me altijd te beïnvloeden; me hun manier van denken op te dringen. Maar ik heb ze genegeerd en ben mijn eigen gang gegaan. Al hun ‘goede adviezen’ en raadgevingen heb ik overboord gezet. Soms heb ik zelfs precies het tegenovergestelde gedaan van wat zij verkeerd vonden. Alcohol en roken was taboe. Dus rookte ik en dronk ik. Al hun smeekbeden om te studeren verachtte ik en toen ik mijn school afbrak vond ik een baantje en ben ik zo snel mogelijk op eigen benen gaan staan. Geen verantwoording meer afleggen aan mijn ouders en zelf de verantwoordelijkheid nemen! Het baantje beviel me niet en ik vond een andere. In de loop van mijn leven heb ik van alles gedaan. Lager gekwalificeerd werk, want ik had geen opleiding.

Mijn drankprobleem zorgde ervoor dat ik mijn gezin kwijtraakte en ook dat ik uiteindelijk nergens meer aan de bak kwam. Nu leef ik van een bijstandsuitkering, zonder hoop op een normaal gezinsleven of een goede toekomst. Ik drink mijn bitterheid weg; elke avond weer. En elke ochtend word ik wakker met hoofdpijn en nieuwe bitterheid. Ik neem het mijn ouders zó kwalijk dat het met mij zo slecht is afgelopen…..


Onzin natuurlijk.

Wat een mens zaait zal een mens oogsten. De mens wilde niets met God te doen hebben. Had God niet nodig en verwierp Zijn liefde. God dringt Zich niet op. ‘Ga maar en doe dan maar zoals jij wilt’ zei Hij. Maar Hij waarschuwde de mens wel, dat als de mens zelf het heft in handen zou nemen, de aarde zou worden tot een puinhoop. Nu zien wij die puinhoop om ons heen. Zelf gedaan. De mens, in egoïsme zo ver gekomen dat een klein deel rijk is en welvaartsziekten heeft, terwijl het grootste deel van de wereld in armoede leeft en honger lijdt, heeft van de wereld een oneerlijke, vervuilde en slechte samenleving gemaakt. En wie geven we daarvoor de schuld? God. Wat ongerijmd…

Gods Brief aan de mens?

God heeft Zijn bedoelingen met de mens kenbaar gemaakt door de mens een brief te schrijven. Zijn Woord, de Bijbel. Maar de mens leest Gods Woord niet. God gaf de mens wetten en regels, maar de mens verwerpt ze. Als je doet wat God van de mens vraagt, (als iedereen dat zou doen) dan waren alle bovenstaande problemen opgelost. Het probleem is dus niet dat God niets doet, maar dat de mens niets met God te maken wil hebben.

Een voorbeeld

Sterker nog: toen de pest in Europa woedde en honderdduizenden mensen stierven als ratten, toen was er een Joodse rabbijn in Polen, die zich realiseerde dat hij zich moest gaan houden aan Gods voorschriften. (reinheids en voedselwetten) Het gevolg: deze rabijn en de hele gemeenschap om hem heen, kregen de pest niet. Wat was de reactie van de mensen in de wereld? Ze zeiden: ‘wij sterven aan de pest, de Joden niet. Zij moeten ons dus bewust besmet hebben! Laten we ze doden!!’ (en dat gebeurde vervolgens door heel Europa)

De relatie tussen God en de mens

Door de zonde van de mens is de relatie tussen God en de mens kapot gegaan. Zonde is jaloezie, hebzucht, oneerlijkheid, drift, woede, overspel en noem maar op. Aangezien God een Heilig God is kan de mens niet meer ‘bij God komen’. Dat lijkt vreemd: God is Almachtig; Hij kan dan toch gewoon de mens zijn zonde vergeven? Het antwoord is ‘nee’. Want God is namelijk ook Rechtvaardig. Hij zal elk mens oordelen over diens leven.

Maar zó slecht ben ik toch niet?

Veel mensen zien dat oordeel met groot vertrouwen tegemoet. Natuurlijk; elk mens vertelt wel eens een leugen. En elk mens is weleens boos, driftig en egoïstisch. Maar over het geheel genomen zijn we zo slecht nog niet. Denken we. Want stel je voor, dat je voor de rechtbank moet verschijnen wegens (ik noem maar wat) winkeldiefstal. En je staat voor de rechter en je zegt: ‘Ja maar Edelachtbare; zo slecht ben ik niet hoor. Ik help mijn oude buurvrouw en ik zorg goed voor de dieren. Ik heb niemand vermoord en ik geef geld voor hongerende kinderen’. Wat zou die rechter zeggen? De rechter zou je verbaasd aankijken en zeggen: ‘ja maar, daarvoor staat u ook niet voor het hekje. U bent hier voor een winkeldiefstal.’

Een weegschaal

Zie je, mensen zijn geneigd om hun goede en slechte daden op een weegschaal te leggen en te kijken of het nog een beetje positief uitvalt. Maar zo redeneert God niet. God ziet elke slechte gedachte, elke gemeenheid; elke zonde. En ‘zonde’ betekent: voor eeuwig van God verbannen zijn. God is liefde, warmte, blijdschap. Nu nog zegent God de aarde en gaat de zon op die warmte geeft; God geeft de regen die voor de groei van ons voedsel zorgt. Maar als je na je sterven voor God komt te staan en je wordt verbannen wegens je zonde, dan kom je in een plaats waar het duister is en waar angst en pijn regeert.

Maar het hoeft niet!

Het goede nieuws is dat God van elk mens houdt en dat Hij niet wil dat iemand verloren gaat. Omdat elk mens zonde doet/gedaan heeft, (niemand uitgezonderd, ook de paus niet) is elk mens schuldig voor God. Maar God heeft er iets op gevonden: een manier om de mens toch te kunnen vergeven.

Kan God niet gewoon zonde door de vingers zien?

Een voorbeeld. Een rechter, die iemand een boete oplegt vanwege een overtreding; moet die rechter hetzelfde doen bij een familielid die een overtreding begaat? Of mag hij bij zijn eigen familieleden het door de vingers zien….? Natuurlijk mag dat niet. Het zou onrechtvaardig zijn als zo’n rechter dat deed. En aangezien God Rechtvaardig is, ziet Hij niets door de vingers; ook niet als Hij zoveel van de mens houdt.

Maar stel je voor…

Stel je voor dat een rechter een boete oplegt aan zijn eigen zoon of dochter (rechtvaardig) en dat die rechter dan vervolgens zelf die boete betaalt. (genade) Mag dat? Ja, dat mag. En dat geldt ook voor de zonden, die tussen de mens en God instaan. God oordeelt elke zonde. Maar Hij draagt de straf voor die zonden Zelf. Dat deed Hij door mens te worden: Jezus. En Hij werd op een gruwelijke wijze vermoord. En daarmee droeg Hij, Die Zelf zonder zonde was, uit vrije wil de straf voor onze zonden.

Alsjeblieft!

Als iemand jou een kado geeft dan is het pas van jou, als je het hebt ontvangen; als je het hebt aangenomen. Helaas zijn er heel veel mensen die zich er niet druk om maken dat ze eens voor God staan. Die mensen denken dat God ‘het wel door de vingers ziet’ omdat ze over het algemeen best wel goede mensen waren. En om die reden hebben ze het grote kado van Jezus nooit aangenomen. En wat je niet aanneemt, is niet van jou…. Die mensen die dus bewust de grote gift van genade door het offer van de Heer Jezus afwijzen, zullen zelf hun oordeel moeten dragen.

Hoe doe je dat?

Maar als je Zijn offer wèl aanneemt, zijn jouw zonden al ‘geoordeeld’ en is jouw oordeel al gedragen en dan wordt je een kind van God; hoor je bij Zijn gezin. Hoe doe je dat? Dat doe je door je handen te vouwen, je ogen te sluiten en in je gedachten te zeggen: ‘Heer Jezus, ik heb gehoord dat U mijn straf al gedragen hebt. Ik heb zonden gedaan en doe nog steeds zonden. Wilt U ook mijn zonden met Uw offer betalen? Dank U wel dat U dat doen wilt! Heer Jezus: U hebt mij daarmee gekocht en betaald als kind van God en ik behoor U nu toe. Wilt U Uw Heilige Geest sturen, die mij zal leiden in mijn leven, die mij troosten zal en die mij blijdschap zal geven door me meer over U te leren?’

Te gemakkelijk

Dat is gelukkig heel simpel. Zó simpel dat veel mensen het niet kunnen snappen. ‘Voor wat hoort wat’ denken veel mensen. En ze denken dan dat ze (als ze hun hart aan Jezus geven) daarna elke zondag naar de kerk moeten, ernstig moeten kijken en ‘echte Christenen’ worden: zuur, niet van het leven genietend en vooral serieus. Maar dat is niet zó! De Heer Jezus houdt van je zoals je bent. Je hoeft niet te veranderen. Maar als je Zijn liefde gaat ervaren in je hart en je een enorme blijdschap voelt, dan zul je willen stoppen met zondigen. Voor de één betekent dat het driftig zijn, voor de ander een verslaving. En de Heilige Geest van God, die na je ‘bekering’ in je hart komt, wil je daarmee helpen. Zo wordt je nòg blijer!

Leven als kind van God

Als je dus verandert nadat je je hart aan Jezus hebt gegeven is dat een gevolg. Veranderen is geen voorwaarde. Begrijp je het verschil? De Here God houdt van je en Hij wil dat je -vergeven van zonden- in blijdschap leeft. De Heer Jezus gaf voor jou Zijn leven en Hij overwon de dood. En de Heilige Geest komt in je hart als je een kind van God wordt en het is de Heilige Geest die je zal helpen in je leven. En elk moment van de dag mag je bidden om kracht, herstel, blijdschap en liefde. Dat is een enorme zegen en dat wilde ik je graag vertellen! Ik hoop dat ik jou ‘straks’ (in de toekomst dus) in de hemel mag ontmoeten!

Probeer het eens!

Weet je: LEES de Bijbel (om te beginnen het Johannes evangelie?) nu eens. Je hoeft niet alles in 1 keer te snappen. Maar kijk eens wat God van je wil en doe dan wat Hij zegt. Hij zegent wie Hem liefhebben. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik heb in mijn leven hele zware periodes gehad (als Christen maak ik dezelfde ellende mee als ieder ander) maar de wetenschap dat God van me houdt en die liefde die ik ervaar maken dat ik erdoor kom. God houdt zoveel van mij (en jou) dat Hij de verwijdering, die er door de mens zelf was gekomen tussen God en de mens, wegnam door Zelf mens te worden in de persoon van Jezus Christus. Elk mens krijgt het aanbod van Zijn liefde en genade. Als je dat aanbod afwijst, weet dan wat je afwijst!

God GAAT de wereld veranderen?

God ziet (net als jij) de oneerlijkheid, gemeenheid en verdorvenheid in de wereld. En Hij houdt Zich niet heel lang meer afzijdig. Hij zal gaan ingrijpen maar dan zal Hij ook Zijn oordelen over de wereld laten gaan, die Hem en Zijn liefde verwerpt. Zijn geduld is eindig en dat einde komt binnenkort en dan is het te laat voor een ieder die nu bewust Gods aanbod van genade door Jezus Christus afwijst. Binnenkort begint die ‘eindtijd’ en velen zullen sterven. De mensen die hun hart aan de Heer Jezus hebben gegeven (die Zijn offer hebben aangenomen door het te geloven en dat uit te spreken) die mensen zullen worden weggenomen van de wereld. En daarna zal God Zijn oordelen over de ongelovige aarde laten gaan en dit wordt een zeer zware tijd vol oorlogen, plagen, honger en vervolging. De satan zal grote macht krijgen en de mensen zullen moeten kiezen: niemand kan zich meer afwijzig houden. Velen zullen de door satan aangestuurde wereldleider, de antichrist, volgen. Zij zullen allen sterven.

Gelukkig zullen ook velen alsnog kiezen voor God en behouden worden als zij tot aan hun dood volhouden. Want deze nieuwe Christenen zullen door de antichrist worden vervolgd en vermoord. Aan het einde van zeven jaren zal God de satan overwinnen en hem voor duizend jaren onschadelijk maken. De wereld wordt dan weer zoals God het eertijds maakte en de mens zal leven in vrede en blijdschap onder de regering van de Koning der koningen: Jezus Christus. Zodat de mens daarna kan zien, hoe het is om te leven als je God gehoorzaamt, Zijn wetten en leefregels nakomt. Want die aarde vol gerechtigheid, liefde en vrede die is niet alleen mogelijk; maar die komt er aan!