de wereld van vandaag de dag

onze wereld nu

“Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt;
de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”

Matteüs 26 vers 41

Deze waarschuwing gaf de Heer Jezus Zelf aan Zijn discipelen. Dit deed Hij in de hof van Gethsemane, waar Hij naar toe was gegaan om te bidden, nadat Hij het laatste avondmaal tijdens het feest der ongezuurde broden met Zijn discipelen had gegeten. De Heer Jezus had daarna de discipelen gevraagd met Hem te waken, terwijl Hij Zelf alleen weg ging om te bidden. Maar toen Hij terug keerde vond Hij hen slapende. Het was op dat moment dat Hij bovengenoemde uitspraak deed als waarschuwing aan Zijn discipelen.

Pas op!

Veel christenen vandaag de dag beseffen niet dat dit niet alleen een waarschuwing was voor de leerlingen; het was ook een waarschuwing voor de discipelen van de Heer Jezus, die leven in de eindtijd, vlak voor het begin van de grote verdrukking. Waarom zeg ik dit? Omdat het woord wat vertaald is als ‘verzoeking’ in de Griekse tekst het woord ‘Peirasmos’ is. Dit woord wordt 21 keer gebruikt in het Nieuwe Testament en is over het algemeen vertaald als ‘verzoeking’, wat betekent ’test, oordeel, probleem, conflict’. Het woord verwijst eigenlijk en letterlijk naar het eerste deel van de zevenjarige grote verdrukking, ‘de ure der verzoeking’ vanwaaruit de Heer Jezus Zijn Gemeente zal bewaren.

Een herhaalde opdracht

Zo’n drie jaar eerder had de discipelen de Heer gevraagd om hen te leren hoe te bidden en de Heer gaf hen het model gebed ‘het onze Vader’. In dit gebed zei de Heer tegen de discipelen: “Bidt gij dan aldus” In dit gebed vinden we ook de opdracht om te bidden “En leid ons niet in verzoeking, (peirasmos) maar verlos ons van de boze”. Dus aan het begin van Zijn bediening en vlak voor de kruisiging waarschuwt de Heer Jezus Zijn discipelen om te bidden dat zij niet in de verzoeking zouden komen. En de Heer zegt er waarschuwend bij: “..de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”

Afval in onze tijd

In deze huidige tijd van afvalligheid in de kerken en het Christelijk geloof, alsmede de grove goddeloosheid in de wereld rondom ons is het zeer gemakkelijk om uit de boot te vallen en onszelf over te geven aan de dingen van de wereld en het vlees. Dit harmonieert perfect met de discipelen die sliepen in plaats van te waken.

We slapen massaal!

Wij leven in de eindtijd vlak voor het einde van het huidige tijdperk van genade, verwachtende de komst van de Heer Jezus om de doden op te wekken en Zijn Gemeente weg te voeren naar Zijn heerlijkheid, als de zeven jaren van de Verdrukking beginnen. En wat zien we? De kerken en de gelederen van het christendom zijn in een staat van afvalligheid. We ’slapen’, in plaats van op te letten, te getuigen en te waarschuwen. Waarom zouden we zo bezorgd moeten zij daarover? Niet alleen omdat Christus ons van tevoren heeft gewaarschuwd, maar ook vanwege de hele situatie in de wereld op dit moment die ons vertelt hoe nabij de komende ‘verzoeking’ is…..

Tekenen: (dreigende) catastrofes

 • Het weer. Terwijl wij de op één na warmste winter hadden, bevriezen andere delen van de wereld. Sneeuwval, vorst, gecombineerd met krachtige wind. In Amerika beleven ze juist de zwaarste winter sinds heugenis. Over de hele wereld sneeuwt het, is het kurkdroog of zijn er overstromingen. De Here God bracht ruim 2.600 jaar een oordeel (Amos 4:7-8) over het oude Israël toen Hij de hemelen sloot en de regen tegenhield. Zó wordt momenteel de wereld, die bezig is Israël te verdelen, al door het weer en het klimaat geoordeeld. De natuur is compleet van slag. We zien hoe de seizoenen door elkaar heen lopen. Wat volgt nu, nu de lente al in februari begin; de herfst soms? En opnieuw werd een rivier bloedrood: deze keer de rivier Holme bij de Britse stad Huddersfield.

 • Aardbevingen. Eén van de tekenen die de Heer gaf om het begin der weeën aan te geven, waren aardbevingen in verscheidene plaatsen. Nog steeds nemen de aardbevingen in frequentie en grootte toe. De afgelopen maand waren er aardbevingen onder meer in Kalgoorlie (Australië), Japan, Indonesië, Venezuela, Nicaragua, Taiwan, Chili, Mexico, Turkije, Colombia

 • Vulkanen. Terwijl ik dit schrijf zijn er tal van vulkanen tot uitbarsting in verschillende landen over de hele wereld, en anderen schudden en dreigen met uitbarsten. De Bijbel voorzegt over de eindtijd: ”En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.” Handelingen 2 vers 19-21 (Vergelijk met Joel 2 vers 30-32) Vulkaanuitbarstingen nemen toe in grootte en intensiteit, waardoor er rechtop staande rookzuilen (vulkanische as) zullen komen over de hele aarde. De laatste maand waren er vulkaanuitbarstingen in Indonesië (Kelud, Sinabung en Merapi) en in El Salvador (de vulkaan Chaparrastique) De Here God maakt gebruik van Zijn schepping naar Zijn Woord en om Zijn wil te vervullen. Psalm 148:7-8 Ben jij er klaar voor?

 • Supervulkaan Yellowstone. Yellowstone National Park is de tweede grote grootste supervulkaan op aarde. Deze vulkaan begon te tekenen van een toekomstige uitbarsting te vertonen in 2001. De afgelopen week hielden de Park Rangers in Yellowstone het publiek op afstand omdat Yellowstone nu 24 uur per dag door aardschokken zonder ophouden schudt. Mogelijk is dit de ??opmaat voor een gigantische explosie en uitbarsting van deze super vulkaan. Als dit gebeurt loopt elk levend wezen in een straal van 600 mijl (900 km) rond Yellowstone direct gevaar, en de explosie zou zo veel vulkanische as hoog de atmosfeer in blazen dat het letterlijk al het zonlicht op de aarde zou kunnen blokkeren gedurende meerdere dagen. De heersende winden zouden deze as over de hele wereld in de atmosfeer verspreiden. Bovendien: als Yellowstone uitbarst wordt de San Andreas breuklijn (die langs de westkust van Amerika tot aan Los Angelos loopt) getriggerd waardoor daar vreselijke aardbevingen kunnen ontstaan.

 • Radioactieve straling. Door de tsunami in Japan werd radioactieve straling geëxporteerd via enorme afvalvelden die de oceanen over staken, maar ook rechtstreeks via de golfstromen. Dit bedreigt onder meer de westkust van Alaska, Canada, en de Verenigde Staten. Volgens duikers is de zeebodem voor de westkust van Amerika bezaaid met de dode lichamen van miljoenen vissen en andere zeedieren. De kerncentrale Fukishima lekt ook rechtstreeks door weglekkend koelwater straling in de Stille Oceaan.

 • Radioactief afval. In de plaats Carlsbad in New Mexico is in zoutmijnen radioactief afval van de productie van kernwapens gestort. Op 26 januari 2014 was er 90.729 kubieke meter afval opgeslagen. Drie weken geleden werd alarm geslagen toen ver buiten het terrein Plutonium werd gemeten. Ongeveer een week later begon er rook te komen vanuit de ventilatieroosters, aangevend dat er een vuur moet branden. De rook is sterk verontreinigd met nucleaire straling. Deze rook stijgt in de atmosfeer en de heersende winden dragen de besmetting met zich mee. Zoals gebruikelijk heeft de internationale pers hierover nauwelijks gerept.

 • Stuwdam Washington State. In een enorme stuwdam, gebouwd bij de Columbia River in het noorden van de Hanford nucleaire faciliteit, is een gigantische scheur geconstateerd. Deze scheurs is 65 meter lang en loopt dwars over de dam, waardoor de dam begint uit te puilen. De autoriteiten zijn verwoed bezig om het waterniveau te verlagen om de dam van breken te weerhouden. Als deze dam zou breken, zou een stortvloed van water de Columbia River afkomen. Dit zou de Hanford Nucleare faciliteit en diverse steden onmiddellijk bedreigen. In feite zou het mogelijk een kettingreactie kunnen veroorzaken door het breken van andere dammen stroomafwaarts waardoor grote vernietiging en het verlies van het vele levens veroorzaakt zou worden.

 • De Golf van Mexico. Ondanks de onzinpropaganda van de BP Oil Company, is de rotzooi die door hen in de Golf van Mexico kwam helemaal nog niet verdwenen. De Golf is rustig onder het olie-en methaangas, gemengd met chemische stoffen die men in de Golf heeft gestort waardoorde olie zonk naar de bodem van de Golf en dus buiten het zicht van het publiek. Wat de Golf bevat is een zeer vluchtig mengsel dat, onder de juiste omstandigheden, kan ontploffen in een van de grootste explosies in de menselijke geschiedenis. Als dit zou gebeuren, zou het zuidelijke deel van de Verenigde Staten langs de Golfkust totaal vernietigd worden evenals waarschijnlijk een deel van Mexico en Midden-Amerika. Miljoenen levens zouden verloren gaan.

Politieke en militaire tekenen

 • Israël. Onder druk van de Amerikaanse president door diens Staatssecretaris John Kerry wordt de Israëlische regering gedwongen om een overeenkomst met de Palestijnen te ondertekenen. Details worden uitgewerkt en het verdrag zal naar verwachting worden ondertekend op 15 april. Is het niet interessant dat het Joodse Paasfeest dit jaar valt op 15 april, en dat ook de eerste ‘bloed maan’ boven Jeruzalem aan de hemel zal staan? Zou er een verband zijn? Lees Daniel 9:27 en Jesaja 28:14-18 opnieuw en bidt voor Israël.

 • Vaticaan. Maar dit is niet alles! In 2010 sprak de Israëlische overheid af dat een groot stuk land in Oost-Jeruzalem zal worden overgedragen aan het Vaticaan. Wat sinds die tijd is ontwikkeld is de residentie voor de paus, een pauselijk paleis. Lees nog eens Daniel 11:45 In april (hé, ook weer april?) komt de paus naar Jeruzalem om te onderzoeken of e.e.a. voldoet aan zijn eisen. Lees nog eens de ruiter op het witte paard

 • De Oekraïne. De democratisch gekozen president Viktor Yanukovich moest na drie maanden van gewelddadige protesten het vege lijf redden door naar Rusland te vluchten. Waarom was die oppositie zo boos? De E.U. wilde met de Oekraïne een verbond sluiten, waarbij het IMF als geldschieter zou fungeren, uiteraard onder de bekende strikte voorwaarden, waar landen aan failliet gaan. Er zat voor de Oekraïne 4 miljard in het vat, (op het moment dat ik dit schrijf hebben ze snel de lening verhoogd naar 11 miljard!) de prijs waarvoor zij zich hadden moeten verkopen aan de verborgen wereldregering. Rusland echter bood ook hulp aan: een schuldreductie van 15 miljard en korting op het aardgas wat Rusland aan hen zou leveren. De Oekraïne wilde in zee gaan met Rusland en gek genoeg kwamen er toen plotseling uit alle hoeken demonstranten vandaan, die het aftreden van de president eisten. Met het moment van de grootste druk toen Rusland het even erg druk had met het organiseren van (en beveligen van) de Olympische spelen. Het zal toch niet zó zijn dat die demonstranten door de EU en VS betaalde oproerkraaiers zijn?

 • Oorlogsdreiging. Poetin, de leider van Rusland, heeft nu troepen naar de Krim, een schiereiland in Oekraïne gestuurd, om de dreigende burgeroorlog een halt toe te roepen en de belangen van Rusland in de naburige natie te beschermen. De Amerikaanse president en de Europese Unie hebben hierop gereageerd met dreigingen. Het lijkt alsof zij aansturen op een gewapend conflict met Rusland te forceren.

 • Spelen met vuur. Rusland is, net als de VS, is tot de tanden bewapend met nucleaire bommen. Al wat de ‘wereldleiders’ hoeven te doen is de wereld terug te brengen naar de situatie van ‘de koude oorlog’ met Rusland en daarmee de Russen gek genoeg maken om een ??aanval tegen Europa en/of Amerika te lanceren. Drie hoeraatjes voor ‘onze wereldleiders’!

  Overigens hebben zowel Oekraïne als Rusland gewaarschuwd dat de veiligheid van de Oekraïense kerncentrales door de chaos in het land in gevaar kan komen.

De Gezegende Hoop

Is alles wat ik hierboven heb opgesomd het gevolg van mijn overactieve verbeelding, of probeer ik sensationele berichten te maken? Alles wat hierboven gesteld is, zijn de echte problemen waarmee de mensheid op dit moment wordt geconfronteerd! Nu begrijpen we waarom Paulus (geïnspireerd door de Heilige Geest) zei: ”Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen” 2 Timotheüs 3 vers 1

uitzicht op verlossing

Geen mens op aarde kan de huidige wereldproblemen oplossen vanwege de puinhoop die de mens heid van deze wereld heeft gemaakt. De enige hoop die wij mogen hebben is ‘de zalige hoop’ van de komst van de Heer Jezus. Wees niet ontmoedigd door genoemde en andere problemen en wordt niet geobsedeerd door het kijken naar de storm, de wind en de golven zodat je niet meer ziet op de belofte van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente.

“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken”. Titus 2 vers 11-14

oproep

Als jij niet bent gered door de genade van God, dan zul je de benauwende toekomst van de grote verdrukking onder ogen moeten zien. Is dit echt wat je wilt? Ik wil dat je weet dat er Iemand is die jou alsnog genade en redding wil geven.
Zijn naam is JEZUS! Lees Romeinen 10:8-13

”Geloof in de Heere Jezus Christus
en gij zult zalig worden, gij en uw huis”

Handelingen 16 vers 31

Reacties zijn gesloten.