de leugensprekers van de VN

De president van de Verenigde Staten Donald Trump zegt dat hij overweegt de Amerikaanse deelname aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te beëindigen vanwege de vooringenomenheid en de obsessie terzake van Israël. De Amerikaanse gezante Erin Barclay zei: “Washington blijft diep verontrust door de consequent oneerlijke en onevenwichtige aandacht van de Raad voor Israel. Israël wordt regelmatig onderworpen aan een oneerlijk, onevenwichtig en ongegronde vooringenomenheid.”

“Gij richt te gronde de leugensprekers,
de Here verafschuwt de man van bloed en bedrog.”

Psalm 5:7

Historie Amerika en Veiligheidsraad VN

‘De regering beschouwt de Raad als inherent anti-Israël’ is de Amerikaanse kritiek op het internationale orgaan dat Israël meer heeft veroordeeld dan welk ander land in de wereld dan ook. De Raad consequent blijft de eenzame rechtstaat en democratie in het Midden-Oosten aanvallen, maar blijft stil over de gruwelijke schendingen van de mensenrechten van de naburige Arabische staten. Toen de UNHRC in 2006 werd opgericht weigerde de toenmalige president George W. Bush al om een zetel in de Raad in te nemen vanwege diens “unieke focus” op Israël. In 2008 veranderde de Verenigde Staten echter geheel. Onder de voormalige president Barack Obama nam de Amerikaanse regering de zetel wel in en de boosaardige haat van de Veiligheidsraad voor Israël hield bepaald niet op tijdens het presidentschap van Obama. In december 2016 heeft de regering-Obama de VN-Veiligheidsraad een resolutie laten vaststellen die een onmiddellijk einde aan het nederzettingenbeleid van Israël eiste.

Veroordeel rechtvaardigen en zwijg over onrechtvaardigen

De Veiligheidsraad liet laatst opnieuw zijn vooroordeel tegen Israël zien toen het het justitiële systeem van Israël veroordeelde. (De raad deed dit nog nooit bij andere landen, waar vaak nauwelijks sprake is van een ‘rechtsgang’.) De raad veroordeelde de uitspraak van een Israëlische militaire rechtbank die een IDF sergeant veroordeelde. Deze sergeant, Elor Azaria, werd veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf nadat hij schuldig werd bevonden aan doodslag in januari. Tevens werd hij gedegradeerd tot de rang van soldaat. De man, legerarts, had een reeds in bedwang zijnde en op de grond liggende terrorist, die een militaire collega had neergestoken, doodgeschoten.

Aanval op het rechtsysteem van Israël

De Veiligheidsraad zei dat het “diep verontrust was over de lichte straf” gegeven door de militaire rechtbank. “Meer dan 200 Palestijnen zijn gedood door Israëlische veiligheidstroepen sinds de meest recente uitbarsting van geweld. Sergeant Azaria is het enige lid van het Israëlische leger die werd berecht voor een dergelijke moord” aldus de raad. De raad vermeldde er uiteraard niet bij dat al deze Palestijnen werden gedood tijdens het uitvoeren van terroristische aanslagen. Denk bijvoorbeeld aan het 13 jarige slapende meisje wat werd doodgestoken, of de rij mensen die met een vrachtwagen werd doodgereden. De daders van zulke aanslagen werden niet veroordeeld, hun daad werd niet ‘afschuwelijk’ genoemd. En de Palestijnse autoriteit berispen omdat zij de daders niet vervolgen maar hen als helden en martelaren vereren en hun familieleden grote sommen geld geven? De raad zwijgt.

Meten met twee maten

Even voor de duidelijkheid: een Joodse soldaat die een terrorist doodt wordt daarvoor (terecht) veroordeeld. De geloofwaardigheid en integriteit van het Israëlische rechtssysteem staat buiten kijf. Vele, vele Palestijnen hebben met messen, voertuigen en bommen onschuldige en ongewapende mensen gedood. Zij werden niet veroordeeld, maar hun familie werd beloond door de Palestijnse leiders. En dan wordt niet Palestina, maar Israël veroordeeld…

De VN-Veiligheidsraad blijft stil als mensenrechten worden vertrapt in Syrië en Iran maar levert vervolgens, blijk gevend van haar enorme hypocrisie, kritiek op de enige echte rechtstaat en democratie in het Midden-Oosten. Dit bewijst eens te meer dat deze organisatie volledig vervreemd is van de werkelijkheid.


Verbetering van de betrekkingen tussen Amerika en Israël

Michael Oren, de voormalige Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten en prominente politicus, prees het voorgenomen besluit, tweetend dat de beslissing om uit de ‘waanzinnige anti-Israël Raad’ te vertrekken een morele boodschap aan de wereld zou zijn. Trump heeft gezworen om de banden tussen Amerika en Israël, die tijdens de regering van de voormalige president Barack Obama voortdurend gespannen waren, weer te verbeteren. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reisde in februari naar Washington om met Trump te werken aan die verbetering.

Ambassade

President Trump heeft ook beloofd om de Amerikaanse ambassade in Israël te verplaatsen van Tel-Aviv naar Jeruzalem, een duidelijke erkenning van Jeruzalem als de eeuwige Joodse hoofdstad.


Ik was verheugd, toen men mij zeide:
Laten wij naar het huis des Heren gaan.
Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem.
Jeruzalem is gebouwd als een stad,
die wel samengevoegd is;
Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren.
Een voorschrift voor Israel is het de naam des Heren te loven.
Want daar staan de zetels ten gerichte,
de zetels van het huis van David.
Bidt Jeruzalem vrede toe:
mogen wie u liefhebben, rust genieten;
Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten.
Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen:
vrede zij in u;
Om het huis van de Here, onze God, wil ik het
goede voor u zoeken.


Psalm 122